Kinh hãi với hậu quả của những trò chơi nguy hiểm

Thiết nghĩ khi chơi những trò mạo hiểm, nhất định phải có một "đối tác" tốt.
<>

m name="EmbedMovie" value="0">
 
Nguồn : Genk