Việc nhẹ lương cao: Soi 'mông' gà con ngày kiếm tiền triệu

Việc nhẹ lương cao: Soi 'mông' gà con ngày kiếm tiền triệu

Từ nhiều năm qua, những người làm công việc phân biệt giới tính của gà con ở nhiều nước như Anh, Pháp, Trung Quốc… và ở cả Việt Nam đều có mức thu nhập cao ngất ngưởng.