“Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 1 Phần mềm khôi phục tin nhắn đã xóa của Nokia
Có khá ít phần mềm khôi phục lại tin nhắn (SMS) từ SIM, điện thoại và hầu hết sẽ phải trả phí để sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng điện thoại của Nokia thì bạn thật may mắn vì bạn sẽ không phải trả biết kỳ một chi phí nào để khôi phục SMS:

Để tiến hành khôi phục SMS, bạn làm theo các bước sau :

- Tải và cài đặt phần mềm quản lý tệp tin miễn phí FExplorer.

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 2

- Chạy FExplorer và chuyển tới ổ C: nếu bạn sử dụng bộ nhớ của điện thoại (thường là mặc định) hoặc ổ D: nếu bạn sử dụng thẻ nhớ để lưu SMS.

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 3

- Mở thư mục system.

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 4

- Sau đó mở thư mục mail. Thư mục này sẽ chứa rất nhiều thư mục con có tên dạng 00001001_S với tên tệp tin dạng 0010xxxx (là những SMS đã bị xóa).

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 5

- Sử dụng công cụ đọc văn bản có sẵn trong FExplorer để xem những tệp tin này.

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 6

- Nếu tin nhắn bạn cần khôi phục không có trong thư mục này, bạn có thể chuyển tới thư mục khác đến khi tìm được tin nhắn mong muốn.

Hình ảnh “Ấn tượng” cách khôi phục SMS đã xóa của Nokia số 7

* Cách này không áp dụng cho các điện thoại sử dụng hệ điều hành Symbian Symbian 3rd Edition.

Theo 24h.com.vn

Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN