Lịch chiếu phim Hà Nội

LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 26/07/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:35
 • 14:10
 • 15:00
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:30
 • 18:05
 • 18:40
 • 19:25
 • 20:15
 • 20:35
 • 21:15
 • 21:45
 • 22:10

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 23:10

2:22 Thời Khắc Định Mệnh (C16) (2D/Digital)

 • 16:00

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:15
 • 12:15
 • 14:45
 • 16:25
 • 18:30
 • 20:00

Bố Già Xứ Venice - Once Upon a Time in Venice (C18) (2D/Digital)

 • 18:00
 • 22:50

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 14:00
 • 16:45

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 14:40
 • 19:45

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:15
 • 21:50

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:25
 • 16:40
 • 17:00
 • 17:35
 • 18:00
 • 19:00
 • 19:20
 • 20:10
 • 20:30
 • 21:15
 • 21:40
 • 22:00
 • 22:45

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 15:20
 • 16:40
 • 17:20
 • 18:35
 • 19:15
 • 19:35
 • 20:40
 • 21:30
 • 22:35

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 15:40

Galaxy - Mipec Long Biên

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 10:30
 • 11:10
 • 11:45
 • 13:00
 • 13:40
 • 14:15
 • 14:50
 • 15:30
 • 16:10
 • 17:20
 • 18:00
 • 18:40
 • 19:20
 • 19:50
 • 20:30
 • 21:10
 • 21:50

2:22 Thời Khắc Định Mệnh (C16) (2D/Digital)

 • 17:00

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:20
 • 18:10

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 15:50
 • 22:15

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 10:10
 • 11:20
 • 13:10
 • 14:00
 • 15:10
 • 16:50
 • 18:30
 • 19:40
 • 20:15
 • 21:20

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 12:30
 • 14:40
 • 18:50
 • 22:00

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 10:40
 • 16:40
 • 21:00

Kim Đồng

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:30

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:10
 • 12:30

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:00

Lotte Cinema Hà Đông

Thiên Tài Bóng Rổ: Trận Đấu Cuối Cùng - Kuroko no Basket: Last Game (2D/Digital)

 • 12:45
 • 18:00

2:22 Thời Khắc Định Mệnh (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 16:10
 • 19:50

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 14:40
 • 21:45

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 10:15
 • 11:20
 • 12:05
 • 12:50
 • 13:20
 • 13:55
 • 14:40
 • 15:25
 • 16:30
 • 17:15
 • 18:00
 • 19:05
 • 19:50
 • 20:15
 • 20:35
 • 21:40

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:10
 • 18:05

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:30
 • 09:40
 • 11:10
 • 12:55
 • 14:40
 • 16:25
 • 18:10
 • 19:55
 • 21:40

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 13:20
 • 17:30
 • 19:40
 • 21:50

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:30

Lotte Cinema Landmark

Thiên Tài Bóng Rổ: Trận Đấu Cuối Cùng - Kuroko no Basket: Last Game (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:30
 • 18:10

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 09:10
 • 10:30
 • 11:10
 • 11:50
 • 13:10
 • 13:50
 • 14:30
 • 15:50
 • 16:30
 • 17:10
 • 18:30
 • 19:10
 • 19:50
 • 21:10
 • 21:50

2:22 Thời Khắc Định Mệnh (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 16:30

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 12:50
 • 18:40
 • 22:20

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 14:20
 • 20:10

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:40
 • 16:20
 • 20:00
 • 21:50

Lotte Cinema Thăng Long

Thiên Tài Bóng Rổ: Trận Đấu Cuối Cùng - Kuroko no Basket: Last Game (2D/Digital)

 • 14:50
 • 18:10
 • 20:00

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 09:50
 • 11:15
 • 12:25
 • 13:50
 • 15:00
 • 16:25
 • 17:35
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:35

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 16:40

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:40
 • 21:50

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:25
 • 12:05
 • 13:45
 • 15:25
 • 17:05
 • 18:45
 • 20:25
 • 22:05

Platinum - The Garden Shopping Center

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 10:50
 • 11:35
 • 12:45
 • 13:15
 • 14:00
 • 15:10
 • 15:40
 • 16:25
 • 17:35
 • 18:05
 • 18:50
 • 20:00
 • 20:30
 • 20:50
 • 21:15

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:00
 • 15:10
 • 18:10
 • 19:30

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 10:15
 • 11:00
 • 12:40
 • 13:25
 • 14:20
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:40
 • 19:20
 • 21:00

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:15
 • 17:00
 • 19:00

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 14:20
 • 21:05

Rạp Tháng 8

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:55
 • 11:00
 • 12:15

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 10:50

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:20

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 10:10

TTCP - Quốc Gia

Người Nhện: Trở Về Nhà - Spider-Man: Homecoming (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:15
 • 11:45
 • 12:15
 • 12:45

2:22 Thời Khắc Định Mệnh (C16) (2D/Digital)

 • 11:05

Cuộn Phim Ma Quái - The Lost Case (C16) (2D/Digital)

 • 09:40

Quảng Trường Ma - Siam Square (C16) (2D/Digital)

 • 12:50

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:25
 • 09:50
 • 10:35
 • 11:25
 • 12:10
 • 13:00

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 12:05

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 09:50

Bố Già Xứ Venice - Once Upon a Time in Venice (C18) (2D/Digital)

 • 11:40

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:20
 • 11:00
 • 12:00