Tin liên quan

Bão Hato giật cấp 15 đổ bộ, Hong Kong nâng mức cảnh báo cao nhất