Tin liên quan

Các dự án lãng phí tiền tỷ: Thừa ngân sách nên “mang tiền vẽ voi”?