Tin liên quan

Chợ Phường

Chợ Phường

Chợ Phường

Thoáng cái gánh rau hết veo. Hôm sau, ở nơi cô bé ngồi bán rau muống, dựng bốn cái cọc tre, trên căng một tấm liếp che nắng. Ngồi ở đó là một bà với hai gánh rau muống lớn.