Tin liên quan

Chủ tịch Kim Jong-un sắp thăm chính thức Việt Nam