Tin liên quan

Ông Vĩnh tự nhận có tội với nhân dân, với tổ quốc, xin được hưởng khoan hồng