Tin liên quan

Đà Nẵng: Cháy trong trường tiểu học, hàng trăm học sinh di tản