Tin liên quan

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ có được mua nhà ở xã hội nhiều lần hay không?

 • Không có đăng ký tạm trú 1 năm trở lên có đủ điều kiện để được thuê nhà ở xã hội không?

  Không có đăng ký tạm trú 1 năm trở lên có đủ điều kiện để được thuê nhà ở xã hội không?

  Không có đăng ký tạm trú 1 năm trở lên vẫn có thể được thuê nhà ở xã hội chỉ áp dụng cho học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập

 • Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội tối đa được bao nhiêu?

  Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội tối đa được bao nhiêu?

  Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội được quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 • Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội?

  Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội?

  Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 • Thủ tục xin xác nhận là người gốc Việt Nam được thực hiện như thế nào?

  Thủ tục xin xác nhận là người gốc Việt Nam được thực hiện như thế nào?

  Thủ tục xin xác nhận là người gốc Việt Nam  được quy định tại mục 2 Điều 1 Thông tư 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 160/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

 • Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ

  Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ

  Việc quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ được quy định tại Điều 19 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Quản lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

  Quản lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

  Việc quản lý nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy tại Điều 18 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề

  Điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề

  Điều kiện về bảo vệ môi trường làng nghề được quy định tại Điều 12 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

  Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

  Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp được quy định tại Điều 65 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 • Điều kiện trường bắn đĩa bay của cơ sở thể thao tổ chức bắn súng thể thao

  Điều kiện trường bắn đĩa bay của cơ sở thể thao tổ chức bắn súng thể thao

  Điều kiện trường bắn đĩa bay của cơ sở thể thao tổ chức bắn súng thể thao được quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

 • Điều kiện về cán bộ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

  Điều kiện về cán bộ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

  Điều kiện về cán bộ, nhân viên chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao được quy định tại Điều 12 Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

 • Điều kiện chung về cơ sở vật chất của cơ sở tổ chức hoạt động bắn súng

  Điều kiện chung về cơ sở vật chất của cơ sở tổ chức hoạt động bắn súng

  Điều kiện chung về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ tập luyện của cơ sở tổ chức hoạt động bắn súng thể thao được quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Ô-lim-pích Việt Nam được quy định tại Điều 69 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Quyền và nghĩa vụ của liên đoàn thể thao quốc gia

  Quyền và nghĩa vụ của liên đoàn thể thao quốc gia

  Quyền và nghĩa vụ của liên đoàn thể thao quốc gia được quy định tại Điều 71 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Quyền và nghĩa vụ của học sinh trường năng khiếu thể thao

  Quyền và nghĩa vụ của học sinh trường năng khiếu thể thao

  Quyền và nghĩa vụ của học sinh trường năng khiếu thể thao được quy định tại Điều 63 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Điều kiện thành lập trường năng khiếu thể thao

  Điều kiện thành lập trường năng khiếu thể thao

  Điều kiện thành lập trường năng khiếu thể thao được quy định tại Điều 61 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thể thao

  Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thể thao

  Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thể thao được quy định tại Điều 55 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

  Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

  Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp được quy định tại Điều 51 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp

  Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp

  Hợp đồng chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 48 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao

  Thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao

  Thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao được quy định tại Điều 40 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao

  Quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao

  Quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao được quy định tại Điều 33 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao

  Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao

  Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao được quy định tại Điều 32 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

  Trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

  Trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 21 Luật thể dục, thể thao 2006

 • Điều kiện của giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong các trường học

  Điều kiện của giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong các trường học

  Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong các trường học phải đảm bảo các yêu cầu quy định Điều 4 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Chương trình môn học Giáo dục thể chất trong nhà trường

  Chương trình môn học Giáo dục thể chất trong nhà trường

  Chương trình môn học Giáo dục thể chất trong nhà trường được quy định tại Điều 3 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

  Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

  Tài chính và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 6 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường

  Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường

  Hoạt động thể thao và thi đấu thể thao trong nhà trường được quy định tại Điều 5 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Thẩm định, phê duyệt thuyết minh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Thẩm định, phê duyệt thuyết minh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Việc thẩm định, phê duyệt thuyết minh, ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được quy định tại Điều 9 Thông tư 05/2015/TT-BTNMT ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ tài nguyên và môi trường

 • Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2015/TT-BTNMT ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của bộ tài nguyên và môi trường

 • Xác định nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định pháp luật

  Xác định nhiệm vụ Nghị định thư theo quy định pháp luật

  Việc xác định nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư

 • Tuyển chọn tổ KH&CN thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

  Tuyển chọn tổ KH&CN thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư

  Việc tuyển chọn tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư được quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư

 • Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp

  Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp

  Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng khoa học xét tặng Giải thưởng các cấp được quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

 • Quy trình xét tặng Giải thưởng 'Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

  Quy trình xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

  Quy trình xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” được quy định tại Điều 9 Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”

 • Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ

  Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ

  Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp bộ, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài được quy định tại Điều 36 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Tổ chức bán doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá?

  Tổ chức bán doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá?

  Tổ chức bán doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước theo phương thức đấu giá quy định tại Điều 13 Nghị định 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100\% vốn nhà nước

 • Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Việc xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 34 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 30 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ phải đáp ứng các yêu cầu quy định theo Điều 17 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học cấp bộ

  Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học cấp bộ

  Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 16 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài khoa học cấp bộ

  Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài khoa học cấp bộ

  Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, yêu cầu đối với sản phẩm và báo cáo tổng kết của đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 31 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Phương thức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 32 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Việc tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định tại Điều 33 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Quy định về hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Quy định về hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

  Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp bộ được thành lập theo quy định tại Điều 11 Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo

 • Quy định pháp luật về Hội đồng khoa học và công nghệ

  Quy định pháp luật về Hội đồng khoa học và công nghệ

  Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 • Chuyên gia đánh giá về khoa học và công nghệ

  Chuyên gia đánh giá về khoa học và công nghệ

  Chuyên gia đánh giá về khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 7 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 • Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

  Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

  Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 9 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 • Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ

  Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ

  Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 11 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 • Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

  Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

  Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2014/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

 • Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được Quỹ hỗ trợ

  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được Quỹ hỗ trợ

  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được Quỹ hỗ trợ được quy định tại Điều 16 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định pháp luật

  Xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định pháp luật

  Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ được quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Việc hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác được quy định tại Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

  Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam

  Việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Thực tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngắn hạn ở nước ngoài

  Thực tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngắn hạn ở nước ngoài

  Việc thực tập, nghiên cứu khoa học và công nghệ ngắn hạn ở nước ngoài được quy định tại Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Nghiên cứu khoa học và công nghệ sau tiến sĩ

  Nghiên cứu khoa học và công nghệ sau tiến sĩ

  Việc nghiên cứu khoa học và công nghệ sau tiến sĩ được quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

  Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế

  Việc tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ

 • Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

  Hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết

  Việc hỗ trợ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết được quy định tại Điều 38 Nghị định 08/2014/NĐ-CP

 • Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước

  Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước

  Việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước được quy định Điều 43 Nghị định 08/2014/NĐ-CP

 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học

  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học

  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 41 Nghị định 08/2014/NĐ-CP

 • Quy định pháp luật về chia tổ chức khoa học và công nghệ

  Quy định pháp luật về chia tổ chức khoa học và công nghệ

  Việc chia tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 14 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

  Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

  Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 9 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

  Thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

  Trình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập được quy định tại Điều 7 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Trường hợp giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Trường hợp giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 39 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

  Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

  Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được quy định tại Điều 22 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Điều kiện, trình tự thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

  Điều kiện, trình tự thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài

  Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài được quy định tại Điều 21 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước

  Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước

  Điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước được quy định tại Điều 20 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

  Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

  Điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 4 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

 • Ban chấm thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Ban chấm thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Ban chấm thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 24 Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

 • Ban coi thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Ban coi thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Ban coi thi kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 22 Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

 • Xử lý vi phạm đối với thí sinh trong kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Xử lý vi phạm đối với thí sinh trong kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước

  Việc xử lý vi phạm đối với thí sinh trong kì thi cấp Chứng chỉ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 34 Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước

 • Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra

  Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra

  Việc tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra được quy định tại Điều 29 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra

  Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra

  Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, chuẩn bị triển khai kiểm tra tại đơn vị được kiểm tra được quy định tại Điều 27 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Quy định pháp luật về lập dự thảo báo cáo kiểm toán

  Quy định pháp luật về lập dự thảo báo cáo kiểm toán

  Việc lập dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán

  Lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán

  Việc lập và thông qua đơn vị được kiểm toán biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán và dự thảo thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

  Kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

  Việc kiểm toán trưởng xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

  Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán

  Việc Tổng Kiểm toán nhà nước xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán được quy định tại Điều 22 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Quy định pháp luật về tiến hành kiểm toán

  Quy định pháp luật về tiến hành kiểm toán

  Việc tiến hành kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Quy định pháp luật về lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết

  Quy định pháp luật về lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết

  Việc lập và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát theo quy định pháp luật

  Xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát theo quy định pháp luật

  Việc xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát được quy định tại Điều 12 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán tổng quát

  Nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán tổng quát

  Kiểm toán nhà nước tổng quát bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở để kiểm toán

  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở để kiểm toán

  Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin đã thu thập làm cơ sở để kiểm toán được quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác trong việc chuẩn bị kiểm toán

  Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác trong việc chuẩn bị kiểm toán

  Việc thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin liên quan khác trong việc chuẩn bị kiểm toán được quy tại khoản 3 Điều 7 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước

 • Diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa ở tỉnh Quảng Ninh

  Diện tích đất ở tối thiểu để tách thửa ở tỉnh Quảng Ninh

  Diện tích nhà ở tối thiểu để tách thửa tại tỉnh Quảng Ninh được quy định tại Điều 5 Quyết định 1768/2014/QĐ-ubnd về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 • Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

  Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

  Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

 • Lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

  Lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

  Việc lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

 • Khảo sát thu thập thông tin của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

  Khảo sát thu thập thông tin của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

  Việc khảo sát thu thập thông tin của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán được quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

 • Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

  Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

  Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được quy định tại Điều 10 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

 • Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước

  Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước

  Vụ Tổng hợp tổ chức thẩm định, tổng hợp, lập và hoàn thiện dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 12 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

 • Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

  Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

  Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán được quy định tại Điều 6 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

 • Trình tự các bước lập, thẩm định và xét duyệt kế hoạch kiểm toán

  Trình tự các bước lập, thẩm định và xét duyệt kế hoạch kiểm toán

  Trình tự các bước lập, thẩm định và xét duyệt kế hoạch kiểm toán được quy định tại Điều 12 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

 • Xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước

  Xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước

  Việc xét duyệt kế hoạch kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 20 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

 • Thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

  Thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

  Thẩm định, xét duyệt kế hoạch kiểm toán của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán được quy định tại Điều 18 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

 • Công bố quyết định kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

  Công bố quyết định kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

  Việc công bố quyết định kiểm toán với đơn vị được kiểm toán được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

 • Cấp Giấy xác nhận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài

  Cấp Giấy xác nhận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài

  Việc cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài được quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng việt nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

 • Nội dung thanh tra chuyên ngành theo quy định pháp luật

  Nội dung thanh tra chuyên ngành theo quy định pháp luật

  Nội dung thanh tra chuyên ngành được quy định tại Điều 8 Nghị định 17/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngoại giao

 • Các bước của quy trình kiểm toán nhà nước

  Các bước của quy trình kiểm toán nhà nước

  Các bước của quy trình kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 44 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 42 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 41 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 21 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước

  Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 39 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 10 Luật kiểm toán nhà nước 2015

 • Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

  Lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

  Việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 11 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách

  Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách

  Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách được quy định tại Điều 13 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Quy định pháp luật về chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền

  Quy định pháp luật về chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền

  Việc chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền được quy định tại Điều 19 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Chi ngân sách theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước

  Chi ngân sách theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước

  Việc chi ngân sách theo hình thức rút dự toán từ Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điều 18 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Quy định pháp luật về thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước

  Quy định pháp luật về thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước

  Việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 23 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Xác định số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới

  Xác định số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới

  Xác định số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được quy định tại Điều 9 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp năm đầu của thời kỳ ổn định

  Xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp năm đầu của thời kỳ ổn định

  Xác định tỷ lệ phần trăm (\%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách được quy định tại Điều 8 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương

  Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương

  Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương được quy định tại Điều 7 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Nguồn thu của ngân sách địa phương theo quy định pháp luật

  Nguồn thu của ngân sách địa phương theo quy định pháp luật

  Nguồn thu của ngân sách địa phương được quy định tại Điều 5 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương được quy định tại Điều 4 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 163/2016/NĐ-CP

 • Quy định pháp luật về nguồn thu của ngân sách trung ương

  Quy định pháp luật về nguồn thu của ngân sách trung ương

  Nguồn thu của ngân sách trung ương được quy định tại Điều 3 Thông tư 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước

 • Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

  Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

  Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 4 Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

 • Chi thưởng đối với tài sản bị chôn giấu, chìm đắm

  Chi thưởng đối với tài sản bị chôn giấu, chìm đắm

  Chi thưởng đối với tài sản bị chôn giấu, chìm đắm quy định tại Điều 16 Nghị định 96/2009/NĐ-CP về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

 • Bán tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy?

  Bán tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy?

  Bán tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy quy định tại Điều 15 Nghị định 96/2009/NĐ-CP về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

 • Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương trong việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Điều 24 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong việc ứng phó, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong việc ứng phó, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong việc ứng phó, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Điều 23 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Chế độ, chính sách đối với những người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai

  Chế độ, chính sách đối với những người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai

  Chế độ, chính sách đối với những người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bị ốm đau, tai nạn và chết được quy định tại Điều 20 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Chế độ đối với người được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Phân cấp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Phân cấp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Phân cấp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Điều 10 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quy định tại Điều 5 Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 • Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ trong công tác phòng, chống thiên tai

  Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ trong công tác phòng, chống thiên tai

  Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ trong công tác phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 42 Luật phòng chống thiên tai 2013

 • Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3 được quy định tại Điều 9 Nghị định 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai

 • Huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

  Huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

  Việc huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được quy định tại Điều 12 Nghị định 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai

 • Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 được quy định tại Điều 8 Nghị định 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai

 • Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1

  Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1 được quy định tại Điều 7 Nghị định 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai

 • Trách nhiệm trong ứng phó thiên tai theo quy định pháp luật

  Trách nhiệm trong ứng phó thiên tai theo quy định pháp luật

  Trách nhiệm trong ứng phó thiên tai được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật phòng chống thiên tai 2013

 • Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai theo quy định pháp luật

  Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai theo quy định pháp luật

  Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai được quy định tại Điều 26 Luật phòng chống thiên tai 2013

 • Quy định pháp luật về phương án ứng phó thiên tai

  Quy định pháp luật về phương án ứng phó thiên tai

  Phương án ứng phó thiên tai được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật phòng chống thiên tai 2013

 • Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai

  Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai

  Việc thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 21 Luật phòng chống thiên tai 2013

 • Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong việc đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong việc đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác đảm bảo an ninh hàng không được quy định tại Điều 114 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay trong việc đảm bảo an ninh hàng không được quy định tại Điều 113 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không trong công tác đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không trong công tác đảm bảo an ninh hàng không

  Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không trong công tác đảm bảo an ninh hàng không được quy định tại Điều 112 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh hàng không

  Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh hàng không

  Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh hàng không được quy định tại Điều 110 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá, điều tra an ninh hàng không

  Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá, điều tra an ninh hàng không

  Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá, điều tra an ninh hàng không được thực hiện theo quy định tại Điều 103 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại cảng hàng không, sân bay

  Quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại cảng hàng không, sân bay

  Việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 102 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quy định pháp luật về Giám sát viên an ninh hàng không, Giám sát viên an ninh nội bộ

  Quy định pháp luật về Giám sát viên an ninh hàng không, Giám sát viên an ninh nội bộ

  Quy định về Giám sát viên an ninh hàng không, Giám sát viên an ninh nội bộ và người được cấp Thẻ, Giấy phép của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia được thực hiện theo Điều 107 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay trong công tác bảo đảm an ninh hàng không

  Trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay trong công tác bảo đảm an ninh hàng không

  Trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay trong công tác bảo đảm an ninh hàng không được quy định tại Điều 115 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Khai thác, bảo trì thiết bị, phương tiện an ninh hàng không

  Khai thác, bảo trì thiết bị, phương tiện an ninh hàng không

  Việc khai thác, bảo trì thiết bị, phương tiện an ninh hàng không được thực hiện theo quy định tại Điều 101 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách và hành lý xách tay khi xuất phát

  Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách và hành lý xách tay khi xuất phát

  Việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách và hành lý xách tay khi xuất phát được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra, giám sát an ninh đối với người khi vào, ra tại khu vực hạn chế mà không phải hành khách

  Kiểm tra, giám sát an ninh đối với người khi vào, ra tại khu vực hạn chế mà không phải hành khách

  Việc kiểm tra, giám sát an ninh đối với người, phương tiện, đồ vật khi vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế mà không phải hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi và đồ vật đưa lên tàu bay được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh

  Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh

  Việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị từ chối nhập cảnh được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

  Bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

  Việc bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không được quy định tại Điều 81 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quy trình xử lý hành khách hàng không gây rối

  Quy trình xử lý hành khách hàng không gây rối

  Quy trình xử lý hành khách hàng không gây rối được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Biện pháp xử lý vật phẩm nguy hiểm trong quá trình kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách

  Biện pháp xử lý vật phẩm nguy hiểm trong quá trình kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách

  Các biện pháp xử lý vật phẩm nguy hiểm trong quá trình kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi được quy định tại Điều 65 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quy định pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không trên chuyến bay

  Quy định pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không trên chuyến bay

  Việc bảo đảm an ninh hàng không trên chuyến bay được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Vận chuyển hành khách là bị can, phạm nhân bằng đường hàng không

  Vận chuyển hành khách là bị can, phạm nhân bằng đường hàng không

  Việc vận chuyển hành khách là bị can, phạm nhân, người bị trục xuất, dẫn độ, người bị bắt theo quyết định truy nã bằng đường hàng không được quy định tại Điều 71 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thủ tục, trình tự tiếp nhận, quản lý, vận chuyển, bàn giao vũ khí, công cụ hỗ trợ qua đường hàng không

  Thủ tục, trình tự tiếp nhận, quản lý, vận chuyển, bàn giao vũ khí, công cụ hỗ trợ qua đường hàng không

  Thủ tục, trình tự tiếp nhận, quản lý, vận chuyển, bàn giao vũ khí, công cụ hỗ trợ qua đường hàng không được quy định tại Điều 73 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quy định pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

  Quy định pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không

  Việc bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không được quy định tại Điều 81 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra an ninh hàng không đối với hành lý ký gửi

  Kiểm tra an ninh hàng không đối với hành lý ký gửi

  Việc kiểm tra an ninh hàng không đối với hành lý ký gửi được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự

  Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự

  Việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự được quy định tại Điều 51 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra, giám sát an ninh với hàng hóa, bưu gửi vận chuyển trên tàu bay tại cảng hàng không

  Kiểm tra, giám sát an ninh với hàng hóa, bưu gửi vận chuyển trên tàu bay tại cảng hàng không

  Việc kiểm tra, giám sát an ninh đối với hàng hóa, bưu gửi vận chuyển trên tàu bay tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 53 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Kiểm tra an ninh hàng không đối với vật phẩm đặc biệt

  Kiểm tra an ninh hàng không đối với vật phẩm đặc biệt

  Việc kiểm tra an ninh hàng không đối với vật phẩm đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quy định về việc ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

  Quy định về việc ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

  Việc ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

  Thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay

  Việc thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 34 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

  Quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

  Việc quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không được quy định tại Điều 33 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của người khai thác cảng hàng không

  Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của người khai thác cảng hàng không

  Thủ tục cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không và người khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 27 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cảng vụ hàng không

  Thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cảng vụ hàng không

  Thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cảng vụ hàng không và người khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 26 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thủ tục cấp lại thẻ kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam

  Thủ tục cấp lại thẻ kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam

  Thủ tục cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam được quy định tại Điều 20 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thủ tục cấp mới thẻ kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam

  Thủ tục cấp mới thẻ kiểm soát an ninh có giá trị dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam

  Thủ tục cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn của Cục Hàng không Việt Nam được quy định tại Điều 19 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Thời hạn, hiệu lực và mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

  Thời hạn, hiệu lực và mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không

  Thời hạn, hiệu lực và mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không được quy định tại Điều 13 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

 • Trách nhiệm chủ đầu tư công trình để đảm bảo an toàn công trình dầu khí

  Trách nhiệm chủ đầu tư công trình để đảm bảo an toàn công trình dầu khí

  Trách nhiệm chủ đầu tư công trình để đảm bảo an toàn công trình dầu khí được quy định tại Điều 33 Nghị định 13/2011/NĐ-CP quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

 • Các đối tượng tiếp giáp công trình dầu khí

  Các đối tượng tiếp giáp công trình dầu khí

  Các đối tượng tiếp giáp công trình dầu khí được quy định tại Điều 7 Nghị định 13/2011/NĐ-CP quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

 • Phân loại các công trình dầu khí theo quy định pháp luật

  Phân loại các công trình dầu khí theo quy định pháp luật

  Phân loại các công trình dầu khí được quy định tại Điều 6 Nghị định 13/2011/NĐ-CP quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

 • Quy định pháp luật về xe tra nạp nhiên liệu hàng không

  Quy định pháp luật về xe tra nạp nhiên liệu hàng không

  Xe tra nạp nhiên liệu hàng không được quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Yêu cầu chung đối với phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không

  Yêu cầu chung đối với phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không

  Yêu cầu chung đối với phương tiện tra nạp nhiên liệu hàng không được quy định tại Điều 17 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về thiết bị lọc nhiên liệu hàng không

  Quy định pháp luật về thiết bị lọc nhiên liệu hàng không

  Thiết bị lọc nhiên liệu hàng không phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 12 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về hệ thống công nghệ kho nhiên liệu hàng không

  Quy định pháp luật về hệ thống công nghệ kho nhiên liệu hàng không

  Hệ thống công nghệ kho nhiên liệu hàng không được quy định tại Điều 11 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về bể chứa, bể xả đáy và các thiết bị an toàn trong kho nhiên liệu hàng không

  Quy định pháp luật về bể chứa, bể xả đáy và các thiết bị an toàn trong kho nhiên liệu hàng không

  Bể chứa, bể xả đáy và các thiết bị an toàn trong kho nhiên liệu hàng không phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về tiếp nhận nhiên liệu hàng không nhập khẩu vào kho đầu nguồn

  Quy định pháp luật về tiếp nhận nhiên liệu hàng không nhập khẩu vào kho đầu nguồn

  Việc tiếp nhận nhiên liệu hàng không nhập khẩu vào kho đầu nguồn được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Báo cáo và điều tra về tai nạn sự cố, sự cố tránh được, rủi ro và chậm trễ tại kho nhiên liệu hàng không

  Báo cáo và điều tra về tai nạn sự cố, sự cố tránh được, rủi ro và chậm trễ tại kho nhiên liệu hàng không

  Việc báo cáo và điều tra về tai nạn sự cố, sự cố tránh được, rủi ro và chậm trễ tại kho nhiên liệu hàng không được quy định tại Điều 58 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Trách nhiệm bảo vệ môi trường tại kho nhiên liệu hàng không

  Trách nhiệm bảo vệ môi trường tại kho nhiên liệu hàng không

  Việc bảo vệ môi trường tại kho nhiên liệu hàng không được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về huấn luyện, đào tạo cán bộ xử lý sự cố trong kho nhiên liệu hàng không

  Quy định pháp luật về huấn luyện, đào tạo cán bộ xử lý sự cố trong kho nhiên liệu hàng không

  Việc huấn luyện, đào tạo cán bộ xử lý sự cố trong kho nhiên liệu hàng không được quy định tại Điều 54 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng xe ô tô xi téc vào kho sân bay

  Tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng xe ô tô xi téc vào kho sân bay

  Việc tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng xe ô tô xi téc vào kho sân bay được quy định tại Điều 24 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT

 • Quy định pháp luật về tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

  Quy định pháp luật về tra nạp nhiên liệu cho tàu bay

  Việc tra nạp nhiên liệu cho tàu bay được quy định tại Điều 43 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về tra nạp nhiên liệu khi tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp

  Quy định pháp luật về tra nạp nhiên liệu khi tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp

  Việc tra nạp nhiên liệu khi tàu bay bị can thiệp bất hợp pháp được quy định tại Điều 51 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng đường ống

  Quy định pháp luật về tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng đường ống

  Việc tiếp nhận nhiên liệu hàng không vận chuyển bằng đường ống được quy định tại Điều 23 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về cấp phát nhiên liệu hàng không vào tàu dầu, xà lan

  Quy định pháp luật về cấp phát nhiên liệu hàng không vào tàu dầu, xà lan

  Việc cấp phát nhiên liệu hàng không vào tàu dầu, xà lan được quy định tại Điều 30 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xi téc ô tô, xi téc đường sắt

  Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xi téc ô tô, xi téc đường sắt

  Việc cấp phát nhiên liệu hàng không cho xi téc ô tô, xi téc đường sắt được quy định tại Điều 31 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Quy định pháp luật về cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp

  Quy định pháp luật về cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp

  Việc cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp được quy định tại Điều 32 Thông tư 38/2014/TT-BGTVT quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam

 • Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 73 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam

  Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam được quy định tại Điều 51 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Di chuyển tàu bay không có khả năng di chuyển tại cảng hàng không, sân bay

  Di chuyển tàu bay không có khả năng di chuyển tại cảng hàng không, sân bay

  Việc di chuyển tàu bay không có khả năng di chuyển tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 78 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 57 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Tài liệu khai thác kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu khai thác kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Tài liệu khai thác kỹ thuật của phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 58 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quy định pháp luật về công tác khẩn nguy sân bay

  Quy định pháp luật về công tác khẩn nguy sân bay

  Công tác khẩn nguy sân bay được quy định tại Điều 64 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Yêu cầu đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc và báo động, thời gian phản ứng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, khẩn nguy sân bay

  Yêu cầu đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc và báo động, thời gian phản ứng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, khẩn nguy sân bay

  Yêu cầu đối với nhân viên cứu nạn, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc và báo động, thời gian phản ứng, phương tiện, thiết bị chữa cháy, khẩn nguy sân bay được quy định tại Điều 66 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

  Phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay

  Việc phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 67 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Yêu cầu về báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu về báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu về báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 35 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quy định về giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay

  Quy định về giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay

  Việc giám sát viên an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay và giám sát viên chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 34 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

  Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

  Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 39 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Chấp thuận việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình, thiết bị tại cảng hàng không

  Chấp thuận việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình, thiết bị tại cảng hàng không

  Việc chấp thuận việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình; bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 44 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng sân bay

  Yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng sân bay

  Yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng sân bay được quy định tại Điều 25 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Yêu cầu đối với công trình giao thông ngầm theo quy định pháp luật?

  Yêu cầu đối với công trình giao thông ngầm theo quy định pháp luật?

  Yêu cầu đối với công trình giao thông ngầm, công cộng ngầm, tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm quy định tại Điều 19 Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

 • Yêu cầu đối với nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu đối với nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu đối với nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 27 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Yêu cầu chung đối với việc khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu chung đối với việc khai thác cảng hàng không, sân bay

  Yêu cầu chung đối với việc khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 24 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự

  Quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự

  Việc quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự được quy định tại Điều 24 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Nguyên tắc chung về việc bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

  Nguyên tắc chung về việc bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay

  Nguyên tắc chung về việc bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 27 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Vốn tối thiểu đối với việc thành lập và duy trì điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cảng hàng không

  Vốn tối thiểu đối với việc thành lập và duy trì điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cảng hàng không

  Vốn tối thiểu đối với việc thành lập và duy trì điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 37 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

  Cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

  Việc cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 39 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Xây dựng, cải tạo, đưa vào khai thác thiết bị tại cảng hàng không, sân bay

  Xây dựng, cải tạo, đưa vào khai thác thiết bị tại cảng hàng không, sân bay

  Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, đưa vào khai thác thiết bị tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 18 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

  Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 17 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay

  Quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay

  Quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 10 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

  Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

  Việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được quy định tại Điều 9 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong việc quản lý cảng hàng không, sân bay

  Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong việc quản lý cảng hàng không, sân bay

  Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam trong việc quản lý cảng hàng không, sân bay được quy định tại Điều 5 Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

 • Quy định pháp luật về việc thanh toán séc

  Quy định pháp luật về việc thanh toán séc

  Việc thanh toán séc được quy định tại Điều 71 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005, theo đó khi séc được xuất trình để thanh toán theo thời hạn và địa điểm xuất trình thì người bị ký phát có trách nhiệm thanh toán trong ngày xuất trình hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu người ký phát có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán.

 • Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình séc

  Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình séc

  Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình séc được quy định tại Điều 69 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

 • Quy định pháp luật về xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán

  Quy định pháp luật về xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán

  Việc xuất trình hối phiếu đòi nợ để thanh toán được quy định tại Điều 43 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

 • Nội dung của séc theo quy định pháp luật

  Nội dung của séc theo quy định pháp luật

  Các nội dung của séc được quy định tại Điều 58 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

 • Nội dung của hối phiếu nhận nợ theo quy định pháp luật

  Nội dung của hối phiếu nhận nợ theo quy định pháp luật

  Nội dung của hối phiếu nhận nợ được quy định tại Điều 53 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

 • Xử lý trong trường hợp mất công cụ chuyển nhượng

  Xử lý trong trường hợp mất công cụ chuyển nhượng

  Việc xử lý trong trường hợp mất công cụ chuyển nhượng được quy định tại Điều 13 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005

 • Nội dung của hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật

  Nội dung của hối phiếu đòi nợ theo quy định pháp luật

  Nội dung của hối phiếu đòi nợ được quy định tại Điều 16 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005...

 • Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định pháp luật

  Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định pháp luật

  Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị quy định tại Điều 37 Luật quy hoạch đô thị 2009

 • Nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị

  Nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị

  Nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị quy định tại Điều 35 Luật quy hoạch đô thị 2009...

 • Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

  Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

  Việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 19 Luật tiếp cận thông tin 2016...

 • Quy định pháp luật về hình thức, thời điểm công khai thông tin

  Quy định pháp luật về hình thức, thời điểm công khai thông tin

  Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan nhà nước công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. Hình thức, thời điểm công khai thông tin được quy định tại Điều 18 Luật tiếp cận thông tin 2016...

 • Các thông tin phải được công khai theo quy định pháp luật

  Các thông tin phải được công khai theo quy định pháp luật

  Các thông tin phải được công khai được quy định tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin 2016...

 • Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định pháp luật

  Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định pháp luật

  Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin được quy định tại Điều 9 Luật tiếp cận thông tin 2016...

 • Phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân

  Phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân

  Việc phối hợp trong việc quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân được quy định tại Điều 13 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

  Việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân

  Việc tiếp công dân, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được quy định tại Điều 12 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp

  Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp

  Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp được quy định tại Điều 9 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện được quy định tại Điều 8 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 7 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương được quy định tại Điều 6 Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiếp công dân...

 • Tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân

  Tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân

  Việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân được quy định tại Điều 30 Luật tiếp công dân 2013...

 • Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết

  Phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết

  Việc phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết được quy định tại Điều 26 Luật tiếp công dân 2013...

 • Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

  Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

  Việc tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định tại Điều 22 Luật tiếp công dân 2013...

 • Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

  Công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân

  Việc công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được quy định tại Điều 24 Luật tiếp công dân 2014...

 • Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện

  Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện

  Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện được quy định tại Điều 13 Luật tiếp công dân 2013...

 • Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh

  Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh

  Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 12 Luật tiếp công dân 2013...

 • Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

  Quy định pháp luật về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương

  Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương được quy định tại Điều 11 Luật tiếp công dân 2013, theo đó trụ sở tiếp công dân ở trung ương được đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với các cơ quan trung ương của Đảng, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ...

 • Quy định pháp luật về trụ sở tiếp công dân

  Quy định pháp luật về trụ sở tiếp công dân

  Trụ sở tiếp công dân được quy định tại Điều 10 Luật tiếp công dân 2013, theo đó trụ sở tiếp công dân là nơi để công dân trực tiếp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trung ương hoặc lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương...

 • Trách nhiệm của người tiếp công dân theo quy định pháp luật

  Trách nhiệm của người tiếp công dân theo quy định pháp luật

  Trách nhiệm của người tiếp công dân được quy định tại Điều 8 Luật tiếp công dân 2013...

 • Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quy định tại Điều 7 Luật tiếp công dân 2013...

 • Mức phụ cấp ưu đãi nghề và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Mức phụ cấp ưu đãi nghề và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Mức phụ cấp ưu đãi nghề và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 6 Thông tư 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia...

 • Mức hưởng phụ cấp thâm niên và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Mức hưởng phụ cấp thâm niên và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Mức hưởng phụ cấp thâm niên và cách tính chi trả đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia...

 • Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

  Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia...

 • Quy định pháp luật về xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt

  Quy định pháp luật về xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt

  Việc xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt được quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật dự trữ quốc gia...

 • Quy định pháp luật về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Quy định pháp luật về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Việc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 35 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Cơ chế tài chính; chế độ kế toán, kiểm toán; chế độ thống kê, báo cáo về dự trữ quốc gia

  Cơ chế tài chính; chế độ kế toán, kiểm toán; chế độ thống kê, báo cáo về dự trữ quốc gia

  Cơ chế tài chính; chế độ kế toán, kiểm toán; chế độ thống kê, báo cáo về dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 32 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

  Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động quản lý dự trữ quốc gia

  Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động quản lý dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 31 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Quy định pháp luật về kế hoạch dự trữ quốc gia

  Quy định pháp luật về kế hoạch dự trữ quốc gia

  Kế hoạch dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 24 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật

  Giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật

  Giá mua, giá bán hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 49 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Quy định về danh mục hàng dự trữ quốc gia

  Quy định về danh mục hàng dự trữ quốc gia

  Danh mục hàng dự trữ quốc gia được xác định theo quy định tại Điều 27 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quản lý về dự trữ quốc gia

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quản lý về dự trữ quốc gia

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong việc quản lý về dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 14 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý về dự trữ quốc gia

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý về dự trữ quốc gia

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý về dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 13 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia

  Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia

  Việc quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 59 Luật dự trữ quốc gia 2012..

 • Quy định về quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

  Quy định về quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia

  Việc quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia được quy định tại Điều 58 Luật dự trữ quốc gia 2012...

 • Trách nhiệm của các Cơ quan thú y vùng trong việc giám sát bệnh dịch từ động vật sang người

  Trách nhiệm của các Cơ quan thú y vùng trong việc giám sát bệnh dịch từ động vật sang người

  Trách nhiệm của các Cơ quan thú y vùng trong việc giám sát bệnh dịch từ động vật sang người được quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người...

 • Điều tra, xử lý ổ dịch, báo cáo tình hình bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người

  Điều tra, xử lý ổ dịch, báo cáo tình hình bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người

  Việc điều tra, xử lý ổ dịch, báo cáo tình hình bệnh dịch lây truyền từ động vật sang người được quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người...

 • Phân công đơn vị đầu mối thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người

  Phân công đơn vị đầu mối thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người

  Việc phân công đơn vị đầu mối thực hiện trao đổi thông tin trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người...

 • Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người

  Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người

  Nội dung phối hợp trong giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người...

 • Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp IV

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp IV

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp IV được quy định tại Điều 8 Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm...

 • Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp III

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp III

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp III được quy định tại Điều 7 Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm...

 • Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II được quy định tại Điều 6 Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm...

 • Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp I

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp I

  Điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp I được quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm...

 • Biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trong vùng có dịch bệnh truyền nhiễm

  Biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trong vùng có dịch bệnh truyền nhiễm

  Việc áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trong vùng có dịch được quy định tại Điều 17 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh truyền nhiễm

  Áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh truyền nhiễm

  Việc áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh được quy định tại Điều 16 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng trong vùng có dịch bệnh

  Biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng trong vùng có dịch bệnh

  Việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng trong vùng có dịch được quy định tại Điều 15 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Thủ tục tiến hành cưỡng chế cách ly y tế theo quy định pháp luật

  Thủ tục tiến hành cưỡng chế cách ly y tế theo quy định pháp luật

  Thủ tục tiến hành cưỡng chế cách ly y tế được quy định tại Điều 10 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Quy định về áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời để chống dịch bệnh truyền nhiễm

  Quy định về áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời để chống dịch bệnh truyền nhiễm

  Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời để chống dịch bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 7 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu được quy định tại Điều 5 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế được quy định tại Điều 4 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà

  Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được quy định tại Điều 3 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch...

 • Quy định về áp dụng biện pháp cách ly y tế

  Quy định về áp dụng biện pháp cách ly y tế

  Việc áp dụng biện pháp cách ly y tế được quy định tại Điều 1 Nghị định 101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

 • Quy định về thành lập Ban chỉ đạo chống dịch

  Quy định về thành lập Ban chỉ đạo chống dịch

  Việc thành lập Ban chỉ đạo chống dịch được quy định tại Điều 46 Luật phòng chống bênh truyền nhiễm 2007...

 • Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hạn và điều kiện công bố dịch

  Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hạn và điều kiện công bố dịch

  Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hạn và điều kiện công bố dịch được quy định tại Điều 38 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007...

 • Trách nhiệm trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

  Trách nhiệm trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế

  Trách nhiệm trong việc tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế được quy định tại Điều 30 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007....

 • Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 9 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, bao gồm:

 • Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 12 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, theo đó:

 • Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm

  Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm

  Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 8 Luật phòng chống bênh truyền nhiễm 2007, bao gồm:

 • Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

  Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 7 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, cụ thể như sau:

 • Phân loại bệnh truyền nhiễm theo quy định pháp luật

  Phân loại bệnh truyền nhiễm theo quy định pháp luật

  Việc phân loại bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 3 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007...

 • Tiêu chuẩn của thuyền viên kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của thuyền viên kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của thuyền viên kiểm ngư được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 26 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thuyền viên kiểm ngư

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thuyền viên kiểm ngư

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thuyền viên kiểm ngư chính được quy định tại khoản 3 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên trung cấp theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên trung cấp theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên trung cấp  được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên chính theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên chính theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm ngư viên chính được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 21 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn của kiểm soát viên trung cấp đê điều

  Tiêu chuẩn của kiểm soát viên trung cấp đê điều

  Tiêu chuẩn của kiểm soát viên trung cấp đê điều được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 15 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên đê điều

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên đê điều

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm soát viên đê điều được quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Nhiệm vụ của kiểm soát viên đê điều theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kiểm soát viên đê điều theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kiểm soát viên đê điều được quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

  Tiêu chuẩn của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

  Tiêu chuẩn của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 11 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Nhiệm vụ của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật được quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Tiêu chuẩn của kiểm dịch viên thực vật theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm dịch viên thực vật theo quy định pháp luật

  Tiêu chuẩn của kiểm dịch viên thực vật được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Nhiệm vụ của kiểm dịch viên thực vật theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kiểm dịch viên thực vật theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ của kiểm dịch viên thực vật được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

 • Quy định pháp luật về cấp hiệu kiểm ngư

  Quy định pháp luật về cấp hiệu kiểm ngư

  Cấp hiệu Kiểm ngư được quy định tại Điều 9 Thông tư 16/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư...

 • Quy định về cờ hiệu, cờ truyền thống của lực lượng kiểm ngư

  Quy định về cờ hiệu, cờ truyền thống của lực lượng kiểm ngư

  Cờ hiệu, cờ truyền thống của lực lượng kiểm ngư được quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư...

 • Chất liệu và quy cách quần áo Kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Chất liệu và quy cách quần áo Kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Chất liệu và quy cách quần áo Kiểm ngư được quy định tại Điều 7  Thông tư 12/2014/TT-BNNPTNT quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư....

 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư theo quy định pháp luật

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư được quy định tại Điều 4 Nghị định 102/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư...

 • Quy định quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản

  Quy định quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản

  Việc quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản được quy định định tại Điều 23 Luật thủy sản 2003....

 • Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định pháp luật

  Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định pháp luật

  Việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định tại Điều 28 Luật thủy sản 2003...

 • Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định pháp luật

  Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định pháp luật

  Việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định tại Điều 28 Luật thủy sản 2003...

 • Quyền của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản

  Quyền của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản

  Quyền của tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản  được quy định tại Điều 30 Luật thủy sản 2003...

 • Quy định về thức ăn nuôi trồng thuỷ sản; thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản

  Quy định về thức ăn nuôi trồng thuỷ sản; thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản

  Thức ăn nuôi trồng thuỷ sản; thuốc, hoá chất dùng trong nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 35 Luật thủy sản 2003...

 • Chế độ của người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  Chế độ của người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  Chế độ của người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC...

 • Cách tính tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật?

  Cách tính tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật?

  Cách tính tuổi nghề cơ yếu được quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu...

 • Hồ sơ công nhận tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật

  Hồ sơ công nhận tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật

  Hồ sơ công nhận tuổi nghề cơ yếu được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu....

 • Đối tượng được tính tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật

  Đối tượng được tính tuổi nghề cơ yếu theo quy định pháp luật

  Đối tượng được tính tuổi nghề cơ yếu được quy định tại Điều 3 và 5 Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu...

 • Mức tiền ăn của người làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc

  Mức tiền ăn của người làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc

  Mức tiền ăn của người làm công tác cơ yếu đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT....

 • Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn của công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

  Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn của công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân

  Điều kiện xuất ngũ trước thời hạn của công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 38/2016/TT-BCA  quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, theo đó hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thẩm quyền phong, giáng, tước cấp bậc hàm trong công an nhân dân

  Thẩm quyền phong, giáng, tước cấp bậc hàm trong công an nhân dân

  Thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm đối với chiến sĩ nghĩa vụ thực hiện Công an nhân dân được quy định tại khoản 3 Điều 8  Nghị định 129/2015/NĐ-CP

 • Thời gian phong, thăng, giáng cấp bậc hàm cho công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

  Thời gian phong, thăng, giáng cấp bậc hàm cho công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

  Thời gian phong, thăng, giáng cấp bậc hàm cho công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định tại khoản 2 Điều 8  Nghị định 129/2015/NĐ-CP

 • Nguyên tắc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an

  Nguyên tắc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an

   Nguyên tắc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an được quy định tại Điều 3 Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, cụ thể như sau:

 • Các trường trong quân đội tuyển sinh đào tạo dân sự hệ đại học

  Các trường trong quân đội tuyển sinh đào tạo dân sự hệ đại học

  Các trường trong quân đội tuyển sinh đào tạo dân sự hệ đại học được quy định tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, gồm có:

 • Quy định về đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết giúp Bộ Công an?

  Quy định về đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết giúp Bộ Công an?

  Việc đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên kết giúp Bộ Công an được quy định tại Điều 57 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, theo đó:

 • Tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trung cấp quân sự?

  Tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trung cấp quân sự?

  Việc tuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trung cấp quân sự được quy định tại Điều 56 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, theo đó đối tượng, tiêu chuẩntuyển sinh đào tạo chuyển loại trình độ trung cấp quân sự gồm:

 • Tuyển sinh đào tạo trung cấp ngắn hạn tập trung tại trường Quân đội?

  Tuyển sinh đào tạo trung cấp ngắn hạn tập trung tại trường Quân đội?

  Việc tuyển sinh đào tạo trung cấp ngắn hạn tập trung tại trường Quân đội được quy định tại Điều 55 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, theo đó:

 • Phương thức tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành cơ sở?

  Phương thức tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành cơ sở?

  Phương thức tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành cơ sở được quy định tại Điều 65 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, cụ thể như sau:

 • Trường tuyển sinh, khu vực tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở?

  Trường tuyển sinh, khu vực tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở?

  Các trường tuyển sinh, khu vực tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở được quy định tại Điều 64 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, theo đó:

 • Báo gọi nhập học thí sinh để đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở?

  Báo gọi nhập học thí sinh để đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở?

  Việc báo gọi nhập học thí sinh để đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở được quy định tại khoản 2 Điều 75 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội

 • Xét duyệt Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở?

  Xét duyệt Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở?

  Việc xét duyệt Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành Quân sự cơ sở được quy định tại khoản 1 Điều 75 Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, theo đó 

 • Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

  Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

  Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được thành lập ở từng cấp Hội đồng, theo từng lần xét và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 • Các thành tích thay thế tiêu chuẩn sáng kiến áp dụng xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo ưu tú'

  Các thành tích thay thế tiêu chuẩn sáng kiến áp dụng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"

  Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đào tạo tiến sĩ áp dụng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được quy định tại Điều 10 Nghị định 27/2015/NĐ – CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

 • Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

  Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

  Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 27/2015/NĐ - CP và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 • Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”

  Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”

  Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 27/2015/NĐ - CP đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

 • Quy định về nghiệm thu, phê duyệt, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  Quy định về nghiệm thu, phê duyệt, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  Nghiệm thu, phê duyệt, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 16 Nghị định 46/2015/NĐ – CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 • Quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng

  Quy định về quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng

  Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 14 Nghị định 46/2015/NĐ – CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 • Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

  Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

  Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được quy định tại Điều 13 Nghị định 46/2015/NĐ – CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 • Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

  Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

  Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

 • Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới?

  Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới?

  Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới được quy định tại Điều 40 Luật bình đẳng giới 2007 như sau:  

 • Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới?

  Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới?

  Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được quy định tại Điều 5 Nghị định 48/2009/NĐ – CP quy định về biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.  

 • Quy định của pháp luật về nhiệm vụ khảo sát công trình xây dựng

  Quy định của pháp luật về nhiệm vụ khảo sát công trình xây dựng

  Nhiệm vụ khảo sát công trình xây dựng được quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ – CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

 • Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

  Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

  Phân loại và phân cấp công trình xây dựng được quy định tại Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ – CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

 • Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2015/NĐ – CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

 • Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2015/NĐ – CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

 • Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo

  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo

  Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo bao gồm các điều kiện về ngành nghề và trình độ đào tạo, điều kiện về đối tượng tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình giáo dục đào tạo...

 • Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 3 Nghị định 119/2015/NĐ - CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

 • Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong đầu tư xây dựng

  Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong đầu tư xây dựng

  Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ - CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ - CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng.

 • Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

  Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

  Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận.  

 • Thanh toán trong hợp đồng xây dựng

  Thanh toán trong hợp đồng xây dựng

  Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.  

 • Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng

  Quy định về tạm ứng trong hợp đồng xây dựng

  Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.  

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

  Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng

  Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh.  

 • Đối tượng và mức đóng góp vào quỹ phòng chồng thiên tai

  Đối tượng và mức đóng góp vào quỹ phòng chồng thiên tai

  Đối tượng và mức đóng góp vào quỹ phòng chồng thiên tai được quy định tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ – CP quy định về thành lập, quản lý quỹ phòng chống thiên tai  

 • Thẩm quyền ra quyết định thanh tra trong lĩnh vực y tế

  Thẩm quyền ra quyết định thanh tra trong lĩnh vực y tế

  Thẩm quyền ra quyết định thanh tra trong lĩnh vực y tế được quy định tại Điều 20 Nghị định 122/2014/NĐ – CP.  

 • Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực dược

  Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực dược

  Nội dung thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực dược được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 122/2014/ND – CP.  

 • Nội dung Thanh tra chuyên ngành về y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế

  Nội dung Thanh tra chuyên ngành về y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế

  Nội dung Thanh tra chuyên ngành vê y dược cổ truyền, bảo hiểm y tế được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 17 Nghị định 122/2014/NĐ – CP  

 • Nguyên tắc làm việc của Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

  Nguyên tắc làm việc của Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

  Nguyên tắc làm việc của Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được quy định tại  Điều 12 Nghị định 89/2014/NĐ – CP.

 • Quy trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

  Quy trình xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

  Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng như sau:

 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

  Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được xét tặng cho đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định 89/2014/NĐ – CP khi đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

  Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này khi đạt các tiêu chuẩn sau đây:

 • Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia chương trình hưu trí tự nguyện

  Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia chương trình hưu trí tự nguyện

  Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia chương trình hưu trí tự nguyện được quy định tại Điều 11 Nghị định 88/2016/NĐ – CP.

 • Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia chương trình hưu trí

  Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia chương trình hưu trí

  Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao độngtham gia chương trình hưu trí được quy định tại Điều 10 Nghị định 88/2016/NĐ - CP

 • Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động

  Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động

  Quy trình tham gia đóng góp chương trình hưu trí thông qua người sử dụng lao động được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 88/2016/NĐ – CP.

 • Phương thức tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí tự nguyện

  Phương thức tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí tự nguyện

  Việc tham gia đóng góp vào chương trình hưu trí tự nguyện có thể thực hiện thông qua người sử dụng lao động hoặc tham gia đóng góp trực tiếp chương trình hưu trí.

 • Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh, trường phổ thông có hoàn cảnh khó khăn

  Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh, trường phổ thông có hoàn cảnh khó khăn

  Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho học sinh, trường phổ thông có hoàn cảnh khó khăn được quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2016/NĐ – CP.

 • Mức hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

  Mức hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

  Mức hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ – CP.

 • Điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

  Điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

  Điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú; Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III…

 • Quyền của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

  Quyền của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

  Quyền và trách nhiệm của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc được quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật dược 2016

 • Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

  Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược

  Quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược được quy định tại Điều 42 Luật dược 2016 cụ thể như sau:

 • Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được quy định tại Điều 38 Luật dược 2016.

 • Trường hợp cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

  Trường hợp cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

  Trường hợp cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được quy định tại Điều 36 Luật dược 2016

 • Điều kiện kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt

  Điều kiện kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt

  Điều kiện kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt được quy định tại Điều 34 Luật dược 2016.

 • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược

  Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm điều kiện về cơ sở kỹ thuật, điều kiện về nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất

 • Quy định về hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược

  Quy định về hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược

  Hoạt động kinh doanh dược theo quy định tại Điều 32 của Luật dược 2016 bao gồm một số nội dung như: Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc;Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc...

 • Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề dược

  Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề dược

  Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề dược được quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật dược 2016.

 • Quy định về quản lý chứng chỉ hành nghề dược

  Quy định về quản lý chứng chỉ hành nghề dược

  Việc quản lý chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại Điều 29 Luật dược 2016 cụ thể:

 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược?

  Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược?

  Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược bao gồm: Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền; Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên

 • Những người được hưởng thừa kế theo pháp luật?

  Những người được hưởng thừa kế theo pháp luật?

  Người được hưởng thừa kế theo pháp luật là những người ở hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thứ ba được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015

 • Những trường hợp thừa kế theo pháp luật?

  Những trường hợp thừa kế theo pháp luật?

  Những trường hợp thừa kế theo pháp luật bao gồm: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc

 • Di chúc có hiệu lực khi nào?

  Di chúc có hiệu lực khi nào?

  Hiệu lực của di chúc được quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 theo đó di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 • Trường hợp di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng?

  Trường hợp di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng?

  Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng trong các trường hợp sau: Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.

 • Điều kiện của người lập di chúc

  Điều kiện của người lập di chúc

  Điều kiện của người lập di chúc là người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 • Quyền của người quản lý di sản

  Quyền của người quản lý di sản

  Quyền của người quản lý di sản bao gồm: Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế; Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế...

 • Nghĩa vụ của người quản lý di sản?

  Nghĩa vụ của người quản lý di sản?

  Nghĩa vụ của người quản lý di sản bao gồm: Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

 • Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết?

  Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết?

  Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết được quy định từ Điều 391 đến 395 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

 • Điều kiện hành nghề của Luật sư nước ngoài tại Việt Nam?

  Điều kiện hành nghề của Luật sư nước ngoài tại Việt Nam?

  Điều kiện luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam bao gồm: Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế...

 • Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân?

  Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân?

  Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được quy định tại Điều 50 Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012.

 • Quy định về kê biên nhà ở?

  Quy định về kê biên nhà ở?

  Việc kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia đình chỉ được thực hiện sau khi xác định người đó không có các tài sản khác hoặc có nhưng không đủ để thi hành án, trừ trường hợp người phải thi hành án đồng ý kê biên nhà ở để thi hành án.

 • Các trường hợp hoãn thi hành án

  Các trường hợp hoãn thi hành án

  Các trường hợp hoãn thi hành án bao gồm: Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;   

 • Thẩm quyền thi hành án?

  Thẩm quyền thi hành án?

  Thẩm quyền thi hành án được quy định tại Điều35 Luật thi hành án dân sự.

 • Thời hiệu yêu cầu Thi hành án?

  Thời hiệu yêu cầu Thi hành án?

  Thời hiệu yêu cầu Thi hành án được thực hiện trong thời hạn 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

 • Tài sản không được kê biên?

  Tài sản không được kê biên?

  Tài sản không được kê biên bao gồm Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức

 • Căn cứ cưỡng chế thi hành án

  Căn cứ cưỡng chế thi hành án

  Căn cứ cưỡng chế thi hành án bao gồm: Bản án, quyết định; Quyết định thi hành án; Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án

 • Nhiệm vụ của Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự

  Nhiệm vụ của Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự

  Nhiệm vụ của Thủ trưởng của cơ quan thi hành án dân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật thi hành án dân sự 2008.

 • Những việc chấp hành viên không được làm?

  Những việc chấp hành viên không được làm?

  Những việc chấp hành viên không được làm bao gồm: Sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản thi hành án; Sách nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thi hành án….

 • Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới?

  Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới?

  Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới được quy định tại Điều 40 Luật bình đẳng giới 2007 như sau: 

 • Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới?

  Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới?

  Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được quy định tại Điều 5 Nghị định 48/2009/NĐ – CP quy định về biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.

 • Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết?

  Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết?

  Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết bao gồm: Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại…

 • Hình thức khiếu nại?

  Hình thức khiếu nại?

  Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

 • Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai?

  Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai?

  Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần 2 được quy định tại Điều 15 Luật khiếu nại 2011.

 • Các trường hợp bị từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm?

  Các trường hợp bị từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm?

  Các trường hợp bị từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm bao gồm: Không thuộc thẩm quyền đăng ký; Hồ sơ đăng ký không hợp lệ; Người yêu cầu đăng ký không nộp lệ phí đăng ký hoặc không thanh toán lệ phí đúng thời hạn...

 • Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì?

  Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì?

  Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm môt sô giấy tờ như sau: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp; Hợp đồng thế chấp và một số giấy tờ khác.

 • Giấy tờ chứng minh khi không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp?

  Giấy tờ chứng minh khi không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp?

  Giấy tờ chứng minh khi không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 13 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

 • Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất?

  Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất?

  Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

 • Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế?

  Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế?

  Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể như sau:

 • Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở?

  Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở?

  Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở sẽ tùy thuộc vào trường hợp mua bán, góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì sẽ có thời điểm chuyển quyền sở hữu khác nhau.

 • Điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở?

  Điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở?

  Điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm các điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật nhà ở 2014 cụ thể như sau:

 • Không có hàng rào che chắn ở khu vực hố vôi phạt bao nhiêu?

  Không có hàng rào che chắn ở khu vực hố vôi phạt bao nhiêu?

  Không có hàng rào che chắn ở khu vực hố vôi là hành vi vi phạm quy định về kinh doanh vật liệu xây dựng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 • Chăn, thả gia súc trong công viên, vườn hoa phạt bao nhiêu?

  Chăn, thả gia súc trong công viên, vườn hoa phạt bao nhiêu?

  Chăn, thả gia súc trong công viên vườn hoa là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

 • Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp phạt thế nào?

  Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp phạt thế nào?

  Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp có thể bị phạt vi phạm vi phạm hành chính từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định của pháp luật

 • Vi phạm nguyên tắc hoạt động về môi giới bất động sản phạt bao nhiêu?

  Vi phạm nguyên tắc hoạt động về môi giới bất động sản phạt bao nhiêu?

  Vi phạm nguyên tắc hoạt động về môi giới bát động sản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 121/2013/NĐ - CP

 • Tuyển sinh học viên không đủ điều kiện vào hoạt động xây dựng bị phạt bao nhiêu?

  Tuyển sinh học viên không đủ điều kiện vào hoạt động xây dựng bị phạt bao nhiêu?

  Tuyển sinh học viên không đủ điều kiện vào hoạt động xây dựng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

 • Làm sai lệch về giám sát thi công xây dựng công trình phạt bao nhiêu?

  Làm sai lệch về giám sát thi công xây dựng công trình phạt bao nhiêu?

  Làm sai lệch về giám sát thi công xây dựng công trình là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

 • Sử dụng kết quả của các phòng thí nghiệm về chất lượng xây dựng chưa đạt chuẩn bị phạt thế nào?

  Sử dụng kết quả của các phòng thí nghiệm về chất lượng xây dựng chưa đạt chuẩn bị phạt thế nào?

  Sử dụng kết quả chất lượng xây dựng chưa đạt chuẩn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 121/2013/NĐ - CP

 • Không có biển báo an toàn xây dựng công trình phạt bao nhiêu?

  Không có biển báo an toàn xây dựng công trình phạt bao nhiêu?

  Không có biển báo an toàn xây dựng công trình có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định của pháp luật

 • Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng phạt thế nào?

  Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng phạt thế nào?

  Thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng thì cón thể bị phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, ngoài ra còn bị buộc tháo dỡ công trình vi phạm

 • Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược?

  Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược?

  Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề dược bao gồm: Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền; Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược...

 • Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

  Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược?

  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược có ảnh chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn...

 • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược?

  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược?

  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm: Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc; Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược...

 • Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam?

  Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam?

  Các trường hợp người đã mất quốc tịch Việt Nam sẽ được phép trở lại quốc tịch Việt Nam khi có yêu cầu được quy định tại Điều 23 Luật quốc tịch sửa đổi, bổ sung năm 2014...

 • Trình tự giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam?

  Trình tự giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam?

  Việc giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo trình tự được quy định tại Điều 21 Luật quốc tịch sửa đổi, bổ sung năm 2014...

 • Trường hợp nào không được xin thôi quốc tịch Việt Nam?

  Trường hợp nào không được xin thôi quốc tịch Việt Nam?

  Các trường hợp không được thôi quốc tịch được quy định tại Điều 27 Luật quốc tịch sửa đổi, bổ sung năm 2014...

 • Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam?

  Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam?

  Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm các giấy tờ được quy định tại Điều 24 Luật quốc tịch sửa đổi, bổ sung 2014....

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới?

  Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới?

  Thời hạn yêu cầu bồi thường, thanh toán và khiếu nại về bồi thường của chủ xe cơ giới được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2016/TT-BTC

 • Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về giáo dục pháp luật?

  Xử phạt hành chính khi vi phạm quy định về giáo dục pháp luật?

  Vi phạm quy định về việc cản trở việc thực hiện quyền được tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân có thể bị xử phạt hành chính phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

 • Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

  Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

  Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 38 Luật hộ tịch 2014 cụ thể như sau:

 • Thủ tục đăng ký kết hôn?

  Thủ tục đăng ký kết hôn?

  Thủ tục đăng ký kết hôn được tiến hành theo 2 bước và thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch 2014.

 • Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm tra khi nào?

  Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm tra khi nào?

  Việc dừng phương tiện để kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông

 • Điều kiện về độ tuổi của người lái điều khiển phương tiện giao thông?

  Điều kiện về độ tuổi của người lái điều khiển phương tiện giao thông?

  Độ tuổi của người lái xe được quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ 2008, theo đó tùy thuộc vào loại phương tiện mà pháp luật quy định về tuổi của người lái xe như sau:

 • Có được dùng một tài sản để đảm bảo nhiều nghĩa vụ dân sự?

  Có được dùng một tài sản để đảm bảo nhiều nghĩa vụ dân sự?

  Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 • Điều kiện để người cao tuổi làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm?

  Điều kiện để người cao tuổi làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm?

  Điều kiện để người cao tuổi làm công việc nặng nhọc độc hại bao gồm: Người lao động cao tuổi phải là người có kinh nghiệm, với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; trong đó có ít nhất 10 năm hành nghề liên tục tính đến trước thời Điểm ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu?

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu?

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu được quy định tại Điều 42 Luật thú y 2015...

 • Có được thay đổi sự thỏa thuận sau khi hòa giải thành tại Tòa án?

  Có được thay đổi sự thỏa thuận sau khi hòa giải thành tại Tòa án?

  Các đương sự chỉ được thay đổi sự thỏa thuận sau khi hòa giải thành tại Tòa án trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành.

 • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược?

  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược?

  Điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề dược bao gồm các điều kiện sau: Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc; Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp...

 • Thẩm quyền và thủ tục đăng ký khai sinh tại khu vực biên giới?

  Thẩm quyền và thủ tục đăng ký khai sinh tại khu vực biên giới?

  Thẩm quyền đăng ký khai sinh tại khu vực biên giới do Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới đăng ký khai sinh cho trẻ em.

 • Thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn tại khu vực biên giới?

  Thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn tại khu vực biên giới?

  Thẩm quyền thủ tục đăng ký kết hôn tại khu vực biên giới do Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam.

 • Thẩm quyền đăng ký khai tử?

  Thẩm quyền đăng ký khai tử?

  Thẩm quyền đăng ký khai tử sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

 • Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài?

  Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài?

  Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài được quy định tại Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 cụ thể:

 • Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng?

  Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng?

  Để thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng cần đáp ứng điều kiện về loại đất được thế chấp và điều kiện về thời điểm được phép thế chấp quyền sử dụng đất.

 • Nghĩa vụ và quyền của người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Nghĩa vụ và quyền của người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Nghĩa vụ và quyền của người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được quy định tại Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

 • Nội dung cơ bản của thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng?

  Nội dung cơ bản của thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng?

  Nội dung cơ bản của thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm: Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản...

 • Chết cùng thời điểm với người mất có được hưởng di sản?

  Chết cùng thời điểm với người mất có được hưởng di sản?

  Người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản mất thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống, nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản.

 • Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế?

  Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế?

  Nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế theo quy định của pháp luật bao gồm: Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

 • Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện?

  Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện?

  Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

 • Không nộp tiền ứng án phí có bị trả lại đơn khởi kiện?

  Không nộp tiền ứng án phí có bị trả lại đơn khởi kiện?

  Khi hết thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho đương sự nếu không thuộc các trường hợp được miễn án phí.

 • Thủ tục chứng thực bản sao Chứng minh thư nhân dân từ bản chính?

  Thủ tục chứng thực bản sao Chứng minh thư nhân dân từ bản chính?

  Thủ tục chứng thực bản sao Chứng minh thư nhân dân từ bản chính được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp chứng thực bản sao từ bản chính chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

 • Trường hợp nào khiếu nại không được thụ lý để giải quyết?

  Trường hợp nào khiếu nại không được thụ lý để giải quyết?

  Trường hợp khiếu nại không được giải quyết đó là việc khiếu nại ủy quyền mà không lập thành văn bản cụ thể, người ủy quyền khiếu nại không thuộc một trong các trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất...

 • Loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính bị xử lý hành chính như thế nào?

  Loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính bị xử lý hành chính như thế nào?

  Loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính có thể bị xử lý vi phạm hành chính từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

 • Thay đổi nơi đăng ký tạm trú không khai báo có bị phạt?

  Thay đổi nơi đăng ký tạm trú không khai báo có bị phạt?

  Thay đổi nơi đăng ký tạm trú mà không khai báo là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

 • Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài?

  Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài?

  Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện theo Điều 37, 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 • Nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại, ai là người phải trả?

  Nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại, ai là người phải trả?

  Nghĩa vụ trả nợ do người chết để lại thì những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

 • Thủ tục đăng ký thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam?

  Thủ tục đăng ký thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam?

  Thủ tục đăng ký đăng trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: Người làm thủ tục đăng ký thường trú nộp 1 bộ hồ sơ cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xin thường trú.

 • Có được thay đổi họ cho con nuôi?

  Có được thay đổi họ cho con nuôi?

  Cha mẹ nuôi được quyền thay đổi họ cho con nuôi, việc thay đổi họ cho con nuôi từ 9 tuổi trở lên thì phải được sự đồng ý của người đó.

 • Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi?

  Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi?

  Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi bao gồm một số điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; Có tư cách đạo đức tốt...

 • Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi?

  Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi?

  Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi sẽ do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

 • Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài?

  Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài?

  Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài bao gồm một số giấy tờ sau: Tờ khai đăng ký kết hôn; Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; hộ chiếu...

 • Lái Taxi ngủ gật gây tai nạn cho hành khách xử lý thế nào?

  Lái Taxi ngủ gật gây tai nạn cho hành khách xử lý thế nào?

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP

 • Mức lãi xuất bao nhiêu thì vi phạm pháp luật?

  Mức lãi xuất bao nhiêu thì vi phạm pháp luật?

  Mức lãi xuất cho vay lãi được quy định tại quyết định 2868/QĐ-NHNN 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2010

 • Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ ?

  Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ ?

  Hồ sơ để bạn tiến hành thủ tục mang thai hộ bao gồm: Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bản sao giấy khai sinh, danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản...

 • Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

  Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

  Việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng đã giao kết…

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân?

  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân?

  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản.

 • Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn?

  Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn?

  Trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 • Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ dân sự khi người cấp dưỡng chết?

  Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ dân sự khi người cấp dưỡng chết?

  Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

 • Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn tiến hành ở nước ngoài

  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn tiến hành ở nước ngoài

  Trong trường hợp đã ly hôn ở nước ngoài nay muốn trở về nước để đăng ký kết hôn mới thì phải tiến hành ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài

 • Đã có con ruột có được nhận con nuôi không?

  Đã có con ruột có được nhận con nuôi không?

  Nếu cha mẹ đã có con đẻ nhưng đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật và không thuộc các trường hợp bị cấm thì vẫn được nhận con nuôi.

 • Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân?

  Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân?

  Vợ chồng không được thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nếu thảo thuận đó nhằm trốn tránh một nghĩa vụ khác

 • Mượn xe bạn mang đi cầm đồ, xử lý thế nào?

  Mượn xe bạn mang đi cầm đồ, xử lý thế nào?

  Bạn tôi mượn xe nhưng lại mang đi cầm đồ và dùng số tiền đó để đánh bạc. Sự việc đến nay đã diễn ra 6 tháng. Vậy tôi phải làm thế nào để lấy lại chiếc xe.

 • Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không?

  Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không?

  Đảng viên đang nghỉ thai sản vẫn phải nộp Đảng phí theo quy định của pháp luật. Đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu có đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng đảng phí, chi bộ xem xét, báo cáo lên cấp ủy cơ sở quyết định.

 • Phân biệt thời hạn và thời hiệu?

  Phân biệt thời hạn và thời hiệu?

  Để có thể phân biệt hai cụm từ thời hiệu và thời hạn một cách chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành thì có thể căn cứ vào bộ Luật Dân sự 2005.

 • Quyền tài sản riêng của con?

  Quyền tài sản riêng của con?

  Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý và có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

 • Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

  Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

  Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:Là người thân thích, đã từng sinh con, ở độ tuổi phù hợp, đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý...

 • Thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần, toàn phần?

  Thế nào là hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần, toàn phần?

  Hợp đồng dân sự bị coi là vô hiệu khi không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Hợp đồng dân sự vô hiệu được chia ra 2 trường hợp là vô hiệu toàn phần và từng phần.

 • Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức?

  Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức?

  Điều kiện để nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 5, Điều 11 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH năm 2014

 • Cứ đủ tuổi sẽ được kết hôn có phải không?

  Cứ đủ tuổi sẽ được kết hôn có phải không?

  Điều kiện kết hôn giữa nam và nữ ngoài độ tuổi còn phải đáp ứng các yêu cầu như: “ Có sự tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự, việc kết hôn không thuộc trường hợp cấm”.

 • Người nhận di tặng có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ không?

  Người nhận di tặng có phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ không?

  Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với phần di tặng, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.

 • Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố là đã chết trở về?

  Chia tài sản khi chồng bị tuyên bố là đã chết trở về?

  Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó.

 • Cháu và cậu họ có thể kết hôn hay không?

  Cháu và cậu họ có thể kết hôn hay không?

  Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

 • Được phép thỏa thuận xác lập chế độ tài sản trước khi kết hôn?

  Được phép thỏa thuận xác lập chế độ tài sản trước khi kết hôn?

  Trước khi kết hôn các bên được phép thỏa thuận chế độ tài sản theo Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014.

 • Chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân?

  Chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân?

  Vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định riêng; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

 • Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn?

  Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn?

  Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:"hoàn cảnh gia đình, công sức đóng góp, lỗi của mỗi bên, bảo vệ lợi ích chính đáng mỗi bên".

 •  Quyết định tuyên bố một người là đã chết ?

  Quyết định tuyên bố một người là đã chết ?

  Pháp luật quy định điều kiện để tuyên bố cá nhân chết là chế định đặc biệt của luật dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của cá nhân cũng như các chủ thể khác có liên quan.

 • Người vay tiền đã mất, có đòi nợ được không?

  Người vay tiền đã mất, có đòi nợ được không?

  Người vay tiền đã mất thì người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại

 • Chung sống như vợ chồng với người khác bị xử lý thế nào?

  Chung sống như vợ chồng với người khác bị xử lý thế nào?

  Chung sống như vợ chồng với người khác thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính từ 1 triệu đến 3 triệu, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 147 Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

 • Bồi thường thiệt hại khi có nguồn điện đi qua?

  Bồi thường thiệt hại khi có nguồn điện đi qua?

   Khi có nguồn điện chạy qua diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng và các loại đất khác thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường chi phí cho việc bị hạn chế quyền sử dụng đất.

 • Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình?

  Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình?

  Trường hợp vợ chồng sống với gia đình mà ly hôn muốn chia tài sản chung nhưng tài sản đó nằm trong khối tài sản chung của gia đình thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung đó căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì,phát triển,khối tài sản chung.

 • Đang hưởng án treo có được kết hôn không?

  Đang hưởng án treo có được kết hôn không?

  Kết hôn là sự kiện trọng đại của mỗi người. Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân của mỗi người. Tuy nhiên, người đang hưởng án treo có được kết hôn không – đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

 • Thủ tục thay đổi tên trên giấy khai sinh

  Thủ tục thay đổi tên trên giấy khai sinh

  Công dân có quyền được thay đổi họ tên khi tên đó gây nhầm lẫn. Muốn thay đổi họ tên, cá nhân phải thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Hộ tịch 2014.

 • Vay tiền hộ cho người khác có phải trả nợ?

  Vay tiền hộ cho người khác có phải trả nợ?

  Vay tiền hộ cho người khác ngày càng phổ biến. Vì cả nể hoặc vì tin tưởng nên người đi vay hộ thường gặp phải những rủi ro khi người nhờ vay trốn nợ.

 • Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì đương sự vẫn có thể đơn phương ly hôn sau khi được cấp lại bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

 • Cần làm gì để dành quyền nuôi con sau khi ly hôn?

  Cần làm gì để dành quyền nuôi con sau khi ly hôn?

  Muốn giành quyền nuôi con sau khi ly hôn thì người muốn nuôi con phải chứng minh được về điều kiện về kinh tế, điều kiện về nhân thân, điều kiện về chỗ ở và các điều kiện khác của mình đều tốt có khả năng chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau này.

 • Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn vẫn có thể tiến hành ly hôn được. Muốn có giấy đăng ký kết hôn để làm hồ sơ ly hôn bạn cần liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi bạn đăng ký kết hôn trước đây để xin cấp bản sao. Và trong hồ sơ ly hôn cần nêu rõ vì sao không có giấy đăng ký kết hôn gốc.

 • Có được mang thai hộ không?

  Có được mang thai hộ không?

  Mang thai hộ là việc một người phụ nữ này mang thai cho một cặp vợ chồng khác trên cơ sở lấy trứng (noãn) của người vợ và tinh trùng của người chồng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau đó được cấy vào dạ con của người phụ nữ mang thai hộ.

 • Tư vấn về việc lập di chúc cho hợp pháp?

  Tư vấn về việc lập di chúc cho hợp pháp?

  Di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện của người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong quá trình lập di chúc và nội dung của di chúc không trái pháp luật, trái đạo đức xã hội...

 • Đâm vào người đi sai luật giao thông có phải bồi thường hay không?

  Đâm vào người đi sai luật giao thông có phải bồi thường hay không?

  Trường hợp khi đâm vào người đi sai luật giao thông cụ thể là lỗi đi ngược chiều thì theo quy định pháp luật dân sự, người đó có thể vẫn phải bồi thường thiệt hại phần tương ứng nếu người đó cũng có lỗi một phần gây ra thiệt hại, hậu quả tai nạn đó.

 • Đóng đinh, treo biển quảng cáo trên thân cây sẽ bị phạt 500.000 đồng?

  Đóng đinh, treo biển quảng cáo trên thân cây sẽ bị phạt 500.000 đồng?

  Đóng đinh, treo biển quảng cáo trên thân cây, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, đốt gốc, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ sẽ bị phạt cảnh cáo, hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng.

 • Nhập hộ khẩu Hà Nội khi có sổ tạm trú dài hạn như nào?

  Nhập hộ khẩu Hà Nội khi có sổ tạm trú dài hạn như nào?

  Công dân có thể nhập hộ khẩu vào địa chỉ nơi đang thuê, ở nhờ có đăng ký Sổ tạm trú dài hạn (KT3), hoặc nhập hộ khẩu vào nơi có đất của mình nếu xây nhà và cư trú tại ngôi nhà đó. Trong sổ hộ khẩu, được ghi nơi làm việc của chồng hoặc vợ.

 • Vợ có được quyền kiểm soát điện thoại của chồng?

  Vợ có được quyền kiểm soát điện thoại của chồng?

  Hành vi kiểm soát, xem lén điện thoại của người vợ đối với người chồng là hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền đời tư cá nhân theo bộ luật dân sự 2005 và quyền về đời sống riêng tư, bí mật đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo bộ luật dân sự 2015 sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

 • Vay hụi không trả có được khởi kiện không?

  Vay hụi không trả có được khởi kiện không?

  Vay hụi mà không có khả năng chi trả thì các bên có thể thương lượng thỏa thuận lại với nhau trong trường hợp không thương lượng thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân.

 • Thủ tục kiện dân sự theo quy định mới từ 1/7

  Thủ tục kiện dân sự theo quy định mới từ 1/7

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016 quy định rõ hình thức và nội dung hồ sơ khởi kiện gửi đến Tòa án, nộp Đơn khởi kiện tới Tòa ánbằng các phương thức sau: nộp trực tiếp tại tòa án; gửi đến tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của tòa án (nếu có).

 • Mua trả góp không trả đủ tiền có bị tịch thu tài sản không?

  Mua trả góp không trả đủ tiền có bị tịch thu tài sản không?

  Mua trả góp là hình thức khá phổ biến trong đời sống hiện nay nhằm tạo điều kiện cho bên mua có thể mua được hàng hóa khi chưa có đủ tiền thanh toán ngay lúc mua. Khi mua trả góp mà bên mua không trả đủ tiền thì có bị tịch thu lại tài sản hay không thì cần xem xét thỏa thuận của các bên.

 • Vay tiền không trả được có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Vay tiền không trả được có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

  Vay tiền của ngân hàng không trả được mà việc vay tiền đó được sử dụng đúng với mục đích vay của ban đầu thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bên váy chỉ phải thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình với bên cho vay.

 • Bồi thường ngoài hợp đồng đối với thiệt hại về sức khỏe
 • Đặt điều nói xấu tình địch có bị pháp luật xử lý

  Đặt điều nói xấu tình địch có bị pháp luật xử lý

  Đặt điều nói xấu tình địch sẽ bị pháp luật xử lý hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

 • Giấy khai sinh bị sai năm sinh, thay đổi như thế nào?

  Giấy khai sinh bị sai năm sinh, thay đổi như thế nào?

  Giấy khai sinh bị sai thông tin về năm sinh, người yêu cầu có thể nộp tờ khai cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật.

 • Mức phạt chậm đăng ký tạm trú?

  Mức phạt chậm đăng ký tạm trú?

  Mức phạt chậm đăng ký tam trú theo quy định của pháp luật nếu sau 30 ngày không tiến hành đăng ký tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

 • Đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2016.

  Đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2016.

  Nghĩa vụ quân sự đang là mối quan tâm của nhiều bạn trẻ. Những đối tượng được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự được quy định trong luật nghĩa vụ quân sự 2015.

 • Đã kết hôn có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Đã kết hôn có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Người đã kết hôn nhưng vẫn trong độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự thì vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự trừ trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2007/NĐ - CP.

 • Căn cứ xác định điều kiện kết hôn của người nước ngoài?

  Căn cứ xác định điều kiện kết hôn của người nước ngoài?

  Kết hôn với người nước ngoài ngày càng phổ biến. Điều kiện kết hôn của người nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam hay pháp luật nào?

 • Mượn xe trả góp mang đi cầm cố có bị xử lý hay không?

  Mượn xe trả góp mang đi cầm cố có bị xử lý hay không?

  Mượn xe trả góp mang đi cầm cố thì hợp đồng cầm cố giữa người cầm cố và người nhận cầm cố sẽ bị vô hiệu theo quy định của pháp luật. Theo đó, hai bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

 • Chồng đang công tác xa nhà, có được ủy quyền ly hôn không?

  Chồng đang công tác xa nhà, có được ủy quyền ly hôn không?

  Khi tiến hành thủ tục ly hôn, vợ hoặc chồng khi không thể trực tiếp tiến hành thủ tục thì có được ủy quyền cho người khác không?

 • Mức bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông?

  Mức bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông?

  Mức bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông thì cần phải xem xét căn cứ vào mức độ lỗi gây ra, mức độ thiệt hại để xác định mức bồi thường cho hợp lý.

 • Người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

  Người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam?

  Người nước ngoài được quyền sở hữu nhà tại Việt Nam theo Luật Nhà ở 2014 khi đáp ứng các điều kiện quy định.

 • Yêu cầu thi hành án dân sự trong trường hợp đánh người gây thương tích

  Yêu cầu thi hành án dân sự trong trường hợp đánh người gây thương tích

  Thi hành án là việc người vi phạm pháp luật phải chấp hành quyết định, bản án đã có hiệu lực của Toàn án. Nếu người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện thì người có quyền, lợi ích bị xâm phạm có thể nộp đơn yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành án

 • Con chưa sinh ra có được hưởng di sản thừa kế hay không?

  Con chưa sinh ra có được hưởng di sản thừa kế hay không?

  Con chưa sinh ra sẽ được hưởng di sản thừa kế nếu sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

 • Có được quyền hưởng số vàng đào được trên đất nhà mình?

  Có được quyền hưởng số vàng đào được trên đất nhà mình?

  Số vàng tìm thấy khi đào móng xây nhà nếu có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sẽ thuộc sở hữu của người đã tìm ra số vàng đó.

 • Những người được quyền hưởng di sản thừa kế?

  Những người được quyền hưởng di sản thừa kế?

  Những người được quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật bao gồm những người được người để lại di sản định đoạt theo di chúc và những người được hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

 • Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông?

  Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông?

  Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông thì cần phải căn cứ vào lỗi của cả hai bên, hậu quả xảy ra để xác định mức bồi thường thiệt hại cho mỗi bên.

 • Gây mất trật tự công cộng bị phạt như thế nào?

  Gây mất trật tự công cộng bị phạt như thế nào?

  Hành vi gây rối mất trật tự công cộng theo quy định của pháp luật thì người có hành vi gây rối mất trật tự công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

 • Làm mất giấy đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Làm mất giấy đăng ký kết hôn có ly hôn được không?

  Mất giấy đăng ký kết hôn, người vợ hoặc người chồng vẫn có quyền nộp đơn xin ly hôn gửi lên Tòa án cấp có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết, tuy nhiên vợ chồng phải làm các thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn hoặc làm giấy cam kết  chứng nhận giấy đăng ký kết hôn bị thất lạc, mất và các giấy tờ có liên quan kèm theo để cung cấp cho Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

 • Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

  Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

  Con ngoài giá thú vấn được hưởng di sản thừa kế do ba mẹ để lại đó là tinh thần được quy định tại Điều 676 Bộ luật dân sự 2005. Trong trường hợp con ngoài giá thú chưa làm thủ tục nhận cha, mẹ, con thì cần phải làm thủ tục nhận cha, mẹ, con để được hưởng di sản thừa kế.

 • Đòi lại tiền đặt cọc khi đi thuê nhà?

  Đòi lại tiền đặt cọc khi đi thuê nhà?

  Đòi lại tiền đặt cọc khi đi thuê nhà nếu bên nhận đặt cọc vi phạm hợp đồng đặt cọc thì bên đặt cọc sẽ có quyền đòi lại số tiền đặt cọc đã đặt cọc trước khi thuê nhà

 • Mức phạt khi vi phạm hợp đồng đặt cọc?

  Mức phạt khi vi phạm hợp đồng đặt cọc?

  Phạt vi phạm hợp đồng đặt cọc: theo quy định của của pháp luật nếu vi phạm hợp đồng đặt cọc thì sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hợp đồng đặt cọc bằng 200\% giá trị tài sản đặt cọc.

 • Giành lại quyền nuôi con khi người trực tiếp nuôi dưỡng xuất cảnh

  Giành lại quyền nuôi con khi người trực tiếp nuôi dưỡng xuất cảnh

  Khi người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, cha, mẹ có thể yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con.

 • Quy định về thời hạn của bản sao y chứng thực?

  Quy định về thời hạn của bản sao y chứng thực?

  Quy định về thời hạn của bản sao y chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa có quy định nào khống chế thời hạn của bản sao y.

 • Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế không?

  Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế không?

  Theo quy định của pháp luật con nuôi cũng có quyền được hưởng di sản thừa kế như con đẻ nếu việc nuôi con nuôi đó đã được làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi và được trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

 • Quyền hưởng di sản thừa kế của vợ?

  Quyền hưởng di sản thừa kế của vợ?

  Quyền được hưởng di sản thừa kế của vợ theo quy định của pháp luật trong trường hợp vợ không được chồng không cho hưởng di sản  thừa kế hoặc cho hưởng ít hơn 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật

 • Mất hết các loại giấy tờ tùy thân, làm lại cái gì trước?

  Mất hết các loại giấy tờ tùy thân, làm lại cái gì trước?

  Trong trường hợp nào đó, vì vô ý hay gặp các sự cố khách quan làm bạn không thể tìm thấy giấy tờ tùy thân của mình hoặc giấy tờ bị hư hại nặng, không thể sửa chữa được thì bạn có thể đến cơ quan có thẩm quyền xin cấp, đổi lại các giấy tờ đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần nên biết phải làm lại giấy tờ gì trước và sau để được làm lại một cách nhanh chóng, chính xác đúng trình tự pháp luật.

 • Thủ tục nhận nuôi con nuôi bị khiếm thị?

  Thủ tục nhận nuôi con nuôi bị khiếm thị?

  Nuôi con nuôi là việc làm mang tính nhân đạo nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

 • Thủ tục thuận tình ly hôn và quyền nuôi con trai 8 tuổi?

  Thủ tục thuận tình ly hôn và quyền nuôi con trai 8 tuổi?

  Thủ tục thuận tình ly hôn là thủ tục pháp lý được thực hiện khi vợ chồng không thể duy trì cuộc hôn nhân của mình và cả hai cùng đồng ý ly hôn.

 • Chung sống với nhau như vợ chồng thì con có khai sinh được không?

  Chung sống với nhau như vợ chồng thì con có khai sinh được không?

  Trường hợp nam. nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì vẫn có  thể tiến hành thủ tục khai sinh cho con mà không phải tiến hành thủ tục khai nhận cha cho con.

 • Xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế?

  Xác định thời hiệu khởi kiện về thừa kế?

  Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là vấn đề rất quan trọng đối với người thừa kế  bởi vì chỉ trong thời gian còn thời hiệu khởi kiện người hưởng di sản thừa kế mới được thực hiện các quyền của mình. Vậy pháp luật quy định thời hiệu khởi kiện chia thừa kế được xác định như thế nào?

 • Di sản thừa kế được hiểu như nào?

  Di sản thừa kế được hiểu như nào?

  Theo quy định của pháp luật, mọi cá nhân không phân biệt nam, nữ, tuổi tác, thành phần tôn giáo, địa vị chính trị xã hội… đều có quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản thừa kế. Vậy di sản thừa kế bao gồm những gì?

 • Giải đáp thắc mắc về KT1, KT2, KT3, KT4

  Giải đáp thắc mắc về KT1, KT2, KT3, KT4

  KT1, KT2, KT3, KT4 là tên gọi của từng loại theo thứ tự là sổ hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú dài hạn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với đăng ký thường trú, sổ tạm trú ngắn hạn theo quy định luật cư trú hiện hành.

 • Tung ảnh nóng người yêu cũ lên facebook, có mang tội không?

  Tung ảnh nóng người yêu cũ lên facebook, có mang tội không?

  Tung ảnh nóng người yêu cũ lên facebook có thể sẽ xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

 • Người thừa kế theo pháp luật gồm những ai?

  Người thừa kế theo pháp luật gồm những ai?

  Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của ngừời chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Vậy người thừa kế theo pháp luật gồm những ai?

 • 'Đánh ghen' gây thương tích có bị pháp luật xử lý?

  "Đánh ghen" gây thương tích có bị pháp luật xử lý?

  "Đánh ghen" gây thương tích có thể bị pháp luật hình sự xử lý tuy nhiên đồng thời hai người kia khi ngoại tình cũng đã vi phạm chế độ một vợ một chồng và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

 • Người đàn ông sau khi ly hôn có được đến thăm con nhỏ

  Người đàn ông sau khi ly hôn có được đến thăm con nhỏ

  Người đàn ông sau ly hôn, nếu người trực tiếp nuôi dưỡng người con là mẹ thì người chồng vẫn có thể đến thăm con của mình, ngoài ra có thể đưa con đi chơi, đi học v..v với mục đích chăm nom, tạo cho con mình môi trường phát triển tư duy, kỹ năng tốt, cảm xúc ổn định với những đứa bé cùng lứa khác.

 • Thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2016

  Thủ tục đăng ký lại khai sinh năm 2016

  Đối với các trường hợp những người đã mất giấy khai sinh gốc mà không còn hồ sơ gốc trong sổ hộ tịch thì có thể làm thủ tục đăng ký lại khai sinh tại cơ quan thẩm quyền được quy định Luật Hộ tịch.

 • Trẻ bị bỏ rơi, nỗi đau đi cùng vào 'hộ tịch'

  Trẻ bị bỏ rơi, nỗi đau đi cùng vào "hộ tịch"

  Trẻ em bị bỏ rơi vẫn có quyền đăng ký khai sinh, trong giấy khai sinh và sổ hộ tịch phần cha, mẹ để trống, nhưng trong sổ hộ tịch ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi"

 • Thẩm quyền của Tòa án trong việc hủy kết hôn trái pháp luật?

  Thẩm quyền của Tòa án trong việc hủy kết hôn trái pháp luật?

  Theo quy định tại pháp luật Hôn nhân và gia đình 2014 hiện hành thì việc xử lý kết hôn trái pháp luật được  Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật về tố tụng dân sự.

 • Các loại pháp nhân theo quy định pháp luật?

  Các loại pháp nhân theo quy định pháp luật?

  Các loại pháp nhân theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm rất nhiều loại khác nhau cụ thể:

 • Hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng thuê nhà

 • Hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng phổ biến hiện nay các bên thường xuyên phải sử dụng tới. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà mà các bên có thể tham khảo:

 • Các trường hợp chấm dứt pháp nhân?

  Các trường hợp chấm dứt pháp nhân?

  Chấm dứt pháp nhân là việc chấm dứt sự tồn tại của một tổ chức với tư cách là chủ thể độc lập trong các quan hệ pháp luật mà trước đó tổ chức đó tham gia với tư cách là pháp nhân.

 • Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

  Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

  Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật theo luật Hôn nhân và gia đình 2014, bao gồm: vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; hội liên hiệp phụ nữ.

 • Nguyên tắc tự nguyện trong hôn nhân theo pháp luật Việt Nam?

  Nguyên tắc tự nguyện trong hôn nhân theo pháp luật Việt Nam?

  Nguyên tắc tự nguyện trong hôn nhân được ghi nhận trong rất nhiều văn bản chứ không chỉ trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Sự tự nguyện trong hôn nhân gia đình rất quan trọng bởi điều này là yếu tố quyết định xem cuộc hôn nhân của bạn có thể bền vững hạnh phúc và lâu dài được không.

 • Tên gọi của pháp nhân nên đặt thế nào?

  Tên gọi của pháp nhân nên đặt thế nào?

  Tên gọi của pháp nhân là một trong những yếu tố lý lịch của pháp nhân, là cơ sở để phân biệt pháp nhân này với pháp nhân khác trong các quan hệ pháp luật.

 • Xác định tuổi để đăng ký kết hôn?

  Xác định tuổi để đăng ký kết hôn?

  Việc xác định độ tuổi trong kết hôn là vấn đề rất quan trọng vì đây là một trong ba điều kiện cần thiết để các cá nhân có thể kết hôn đúng theo pháp luật Hôn nhân và gia đình 2014

 • Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?

  Người đồng tính kết hôn có được pháp luật thừa nhận?

  Theo pháp luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Nhà nước không cấm kết hôn nhưng không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Theo đó, những người đồng tính được kết hôn nhưng không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

 • Cơ quan điều hành của pháp nhân?

  Cơ quan điều hành của pháp nhân?

  Cơ quan điều hành của pháp nhân là tổ chức đầu não của pháp nhân, điều hành mọi hoạt động bên trong cũng như tham gia vào hoạt động bên ngoài của pháp nhân.

 • Điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

  Điều lệ của pháp nhân gồm những nội dung gì?

  Điều lệ của pháp nhân là một trong những yếu tố lý lịch của pháp nhân, là cơ sở để phân biệt pháp nhân này với pháp nhân khác trong các quan hệ pháp luật.

 • Ngược đãi vợ con bị xử lý như nào theo pháp luật Việt Nam?
 • Tuyên bố một người đã chết theo quy định pháp luật?

  Tuyên bố một người đã chết theo quy định pháp luật?

   Tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật khi rơi vào một trong các trường hợp: Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà không có tin tức xác thực là còn sống,  biệt tích sau 3 năm kể từ ngày tuyên bố mất tích có hiệu lực...

 • Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình

  Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình

  Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài và được thừa nhận rộng rãi trong một vùng, miền hoặc cộng đồng.

 • Hành vi bị cấm trong hôn nhân gia đình?

  Hành vi bị cấm trong hôn nhân gia đình?

  Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cầm trong chế độ hôn nhân gia đình như sau:

 • Một người bị coi là mất tích khi nào?

  Một người bị coi là mất tích khi nào?

   Một người được xem là mất tích khi trong suốt một thời gian dài không ai biết người đó đang ở đâu, đang sống hay đã chết và bị Tòa án tuyên bố mất tích.

 • Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú?

  Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú?

  Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có các nghĩa vụ: Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình,...

 • Ai sẽ quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú?

  Ai sẽ quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú?

   Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú là việc làm cần thiết, nhằm tạo điều kiện để tài sản của người vắng mặt được giao cho người thân thích hoặc người có quan hệ gần gũi quản lý.

 • Quyền tự do nghiên cứu sáng tạo theo quy định của pháp luật?

  Quyền tự do nghiên cứu sáng tạo theo quy định của pháp luật?

  Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo là quyền dân sự gắn liền với cá nhân. Quyền tự do nghiên cứu sáng tạo không chỉ giúp cá nhân phát huy năng lực sáng tạo của bản thân mà còn là động lực thúc đẩy phát triển xã hội. 

 • Quyền của cá nhân đối với họ, tên?

  Quyền của cá nhân đối với họ, tên?

  Quyền đối với họ tên là quyền dân sự gắn liền với cá nhân. Mỗi cá nhân sinh ra phải tồn tại dưới một cái tên nhất định và pháp luật phải công nhận cho họ có quyền có họ tên.

 • Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật dân sự?

  Bảo vệ quyền nhân thân theo quy định của pháp luật dân sự?

    Bảo vệ quyền nhân thân là sự hiện thực hoá nội dung của quyền nhân thân, nó có tác dụng kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến quyền nhân thân của cá nhân, tạo điều kiện cho cá nhân có thể tự do lao động và sáng tạo.

 • Phạm vi đại diện theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành?

  Phạm vi đại diện theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành?

  Phạm vi đại diện là giới hạn quyền, nghĩa vụ, theo đó người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với người thứ ba.

 • Chấm dứt đại diện của pháp nhân?

  Chấm dứt đại diện của pháp nhân?

  Chấm dứt đại diện của pháp nhân xảy ra khi rơi vào một trong số những trường hợp sau: khi pháp nhân chấm dứt, thời hạn uỷ quyền đã hết, người được uỷ quyền chết,...

 • Chiếm hữu có căn cứ pháp luật được hiểu như thế nào?

  Chiếm hữu có căn cứ pháp luật được hiểu như thế nào?

  Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là hình thức chiếm hữu tài sản một cách hợp pháp.

 • Tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành?

  Tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành?

  Tài sản là một chế định quan trọng được quy định tại Bộ luật dân sự 2005. Bộ luật dân sự 2005 đã liệt kê tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

 • Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật

  Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật

   Năng lực hành vi là khả năng hành động của chính chủ thể để tạo ra các quyền, thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ. Tư cách chủ thể của cá nhân chỉ đầy đủ, hoàn thiện, độc lập khi họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân?

  Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân?

  Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân do nhà nước quy định cho tất cả cá nhân, nhưng nhà nước cũng không cho phép công dân tự hạn chế năng lực pháp luật của chính họ và của cá nhân khác

 • Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân bị chấm dứt khi nào?

  Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân bị chấm dứt khi nào?

  Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt khi rơi vào một số trường hợp sau: Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành, người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền,...

 • Giám hộ là gì?

  Giám hộ là gì?

  Giám hộ được thực hiện khi một người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

 • Kết hôn là gì?

  Kết hôn là gì?

  Kết hôn được coi là việc rất quan trọng đối với mỗi chúng ta, tuy nhiên khi kết hôn với nhau các bên cần tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

 • Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài?
 • Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà và cháu theo quy định pháp luật?
 • Căn cứ xác định mức cấp dưỡng theo Luật hôn nhân gia đình 2014?
 • Các phương thức cấp dưỡng của Luật hôn nhân gia đình?
 • Nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ, chồng khi ly hôn?

  Nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ, chồng khi ly hôn?

  Nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ, chồng khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình 2014 là quy định về trách nhiệm giữa vợ chồng khi ly hôn, nếu trong trường hợp bên còn lại gặp khó khăn, túng thiếu, cụ thể:

 • Cha mẹ phải cấp dưỡng cho con khi nào?
 • Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì nhân đạo?

  Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì nhân đạo?

  Hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng vì lý do nào đó mà không thể sinh con được vì vậy pháp luật đã tạo điều kiện cho họ bằng cách cho phép họ nhờ người khác mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Để bảo đảm về quyền lợi cho cả bên nhờ mang thai hộ và bên được nhờ mang thai hộ thì bên cạnh việc quy định quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo pháp luật còn quy định về quyền và nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ?

  Quyền và nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ?

  Pháp luật quy định đối với những cặp vợ chồng mà người vợ không có khả năng mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng biện pháp hỗ trợ kỹ thuật sinh sản; đang không có con chung và đã được tư vấn về y tế, tâm lý, pháp lý có thể nhờ người khác mang thai hộ. Khi nhờ mang thai hộ thì pháp luật cũng quy định cho bên nhờ mang thai hộ cũng có những quyền và nghĩa vụ nhất định.

 • Căn cứ xác định cha mẹ cho con khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ?

  Căn cứ xác định cha mẹ cho con khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản ?

  Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. Việc xác định cha mẹ cho con trong trường hợp này cũng được xác định theo những nguyên tắc riêng mà pháp luật hôn nhân và gia đình đã ghi nhận.

 • Căn cứ để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Căn cứ để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Để tạo điều kiện cho sự phát triển tốt nhất của con sau khi cha mẹ ly hôn thì Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

 • Nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Nghĩa vụ của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn?

  Theo quy định của pháp luật, sau khi ly hôn cha mẹ không trực tiếp nuôi con thì vẫn phải có một số nghĩa vụ nhất định đối với con.

 • Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con khi ly hôn được quy định như thế nào?

  Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con khi ly hôn được quy định như thế nào?

  Ly hôn là việc không ai mong muốn, nhưng nếu bắt buộc phải ly hôn thì việc mà các cặp vợ chồng lo lắng chính là việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn xem ai sẽ đươc quyền nuôi con.

 • Những trường hợp cha mẹ không được quản lý tài sản riêng con?

  Những trường hợp cha mẹ không được quản lý tài sản riêng con?

  Luật hôn nhân và gia đình 2014 và Bộ luật dân sự 2005 quy định con cái có quyền có tài sản riêng, tài sản riêng của con chưa thành niên hoặc con bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ do cha me quản lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cha mẹ sẽ không được quyền quản lý tài sản của con cụ thể:

 • Cha mẹ được quản lý tài sản riêng của con khi nào?

  Cha mẹ được quản lý tài sản riêng của con khi nào?

  Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người con trong quan hệ hôn nhân gia đình, Luật hôn nhân gia đình quy định con có quyền có tài sản riêng. Tuy nhiên, có những trường hợp con có tài sản riêng nhưng lại không thể tự mình quản lý tài sản riêng của mình mà phải nhờ cha mẹ quản lý hộ.

 • Tài sản riêng của con bao gồm những tài sản nào?

  Tài sản riêng của con bao gồm những tài sản nào?

  Hiện nay, có rất nhiều  trẻ em chưa thành niên nhưng vẫn tham gia lao động với những công việc nhất định phù hợp với lứa tuổi của mình để tạo ra thu nhập hoặc được tặng cho, thừa kế nên có tài sản riêng thậm chí số tài sản riêng này là rất lớn.

 • Con có phải góp tài sản vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình không?

  Con có phải góp tài sản vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình không?

  Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về một trong những nghĩa chung của con là tham gia vào công việc gia đình, tham gia lao động, sản xuất, tạo ra thu nhập nhằm đảm bảo đời sống chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

 • Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con gây ra khi nào ?

  Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con gây ra khi nào ?

  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về một trong những nghĩa vụ chung của vợ chồng là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

 • Cha mẹ làm đại diện cho con khi nào?

  Cha mẹ làm đại diện cho con khi nào?

  Đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Trong quan hệ giữa cha mẹ và con không phải lúc nào người con cũng có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự mà cần phải có sự giúp đỡ của cha mẹ thông qua việc đại diện cho con.

 • Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con được thể hiện như thế nào?

  Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ trong việc giáo dục con được thể hiện như thế nào?

  Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định một trong những nghĩa vụ của cha mẹ đối với con là chăm lo cho việc học tập, giáo dục của con để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

 • Những nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng?

  Những nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng?

  Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng cùng nhau tạo nên khối tài sản chung nhất định. Với chế độ hiện nay vợ chồng được lựa chọn nhiều chế độ tài sản chung nhưng đều phải đảm bảo dựa trên các nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng.

 • Vợ, chồng phải chịu trách nhiệm liên đới với nhau khi nào?

  Vợ, chồng phải chịu trách nhiệm liên đới với nhau khi nào?

  Trong quá trình thực hiện các giao dịch để nhằm đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của gia đình vợ chồng còn phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm liên đới từ quá trình thực hiện các giao dịch đó.

 • Pháp luật quy định như thế nào về đại diện giữa vợ và chồng trong kinh doanh?

  Pháp luật quy định như thế nào về đại diện giữa vợ và chồng trong kinh doanh?

  Việc đại diện giữa vợ và chồng trong kinh doanh được quy định tại Điều 25 Luật hôn nhân gia đình 2014.

 • Chồng có thể xác lập, thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai khi không có sự đồng ý của vợ?

  Chồng có thể xác lập, thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai khi không có sự đồng ý của vợ?

  Luật hôn nhân gia đình quy định vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho gia đình nhưng không phải mọi giao dịch một bên vợ hoặc chồng đêu có thể  tự ý quyết định thực hiện được mà phải có sự đồng ý của hai vợ chồng.

 • Người lao động nước ngo? i được cư tr?

  Người lao động nước ngo? i được cư tr?

  Người lao động nước ngoài có thể cư trú tại Việt Nam theo một trong các hình thức như tạm trú hoặc thường trú tùy theo từng điều kiện cụ thể.  1. Tạm trú Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài được tạm trú tại Việt Nam theo thời hạn ghi trong thị thực. Trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì được tạm trú theo thời hạn quy định tại điều ước quốc tế đó; nếu điều ước quốc tế không quy định thời hạn tạm trú thì được tạm trú 30 ngày. Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì thời hạn tạm trú là 15 ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý thời hạn tạm trú có thể bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hủy bỏ hoặc rút ngắn trong trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Khi làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Thẻ tạm trú cấp cho người lao động nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm. Người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được doanh nghiệp của người lao động đồng ý. 2. Thường trú Người lao động nước ngoài có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thẻ thường trú nếu có cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh và đáp ứng các điều kiện: Có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam; đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 3 năm trở lên. Người lao động nước ngoài được cấp thẻ thường trú được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam. Khi tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú, người lao động nước ngoài phải khai báo tạm trú theo quy định. Định kỳ 10 năm một lần, người lao động nước ngoài phải đến Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú để cấp đổi thẻ. Khi xuất cảnh đến thường trú ở nước khác, người lao động nước ngoài phải nộp lại thẻ thường trú cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Người lao độngnước ngoài được cấp thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm. Ngoài ra, PLF cũng lưu ý người lao động nước ngoài khi tạm trú hoặc thường trú hợp pháp tại Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam; được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam; được kết hợp du lịch, thăm người thân, chữa bệnh không phải xin phép.Trường hợp người lao động nước ngoài đi vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Công ty Luật PLF  

 • Sống như vợ chồng và có con với Việt kiều

  Sống như vợ chồng và có con với Việt kiều

  Chào luật sư. Tôi sống như vợ chồng với 1 người đàn ông việt kiều Úc tại Việt Nam từ năm 2012 đến nay có 1 con chung 1 tuổi. Anh chỉ sống bên Úc khoảng 1 tuần rồi quay lại sống cùng nhà với mẹ con tôi ( anh đăng kí tạm trú tại địa chỉ của tôi). Giấy khai sinh của cháu tại Việt Nam mang họ bố. Tình trạng hôn nhân của anh: tách mẫu bên Úc nhưng chưa ra tòa vì còn vướng giải quyết tài sản chung ở Việt Nam (anh muốn giải quyết xong ở VN rồi mới ra toà Úc). Gần đây do mâu thuẫn nên tôi quyết định chia tay (dù chưa đăng kí kết hôn) nhưng ai cũng muốn giữ bé. Xin hỏi luật sư, nếu tôi để anh nuôi con (anh mang con trở lại Úc) thì tôi có sợ mất con không? Vì anh nói anh có quyền mang bé đi. Thứ 2, nếu anh để lại con cho tôi thì tôi và cháu có quyền lợi gì về việc xin định cư Úc không? Chân thành cảm ơn luật sư!

 • Người đi nghĩa vụ quân sự sự có hình xăm có được học lên sĩ quan?

  Người đi nghĩa vụ quân sự sự có hình xăm có được học lên sĩ quan?

  Người đi nghĩa vụ quân sự có hình xăm trên người có được  học lên sĩ quan hay không tùy thuộc vào quy định của ngành quân đội nhân dân Việt Nam cụ thể như sau:

 • Cách làm đơn khởi kiện như thế nào?

  Cách làm đơn khởi kiện như thế nào?

  Hiện gia đình tôi và nhà hàng xóm đang có tranh chấp đất đai. Tôi muốn viết đơn khởi kiện thì phải làm như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Sinh con Việt Nam nhưng muốn nhập quốc tịch nước ngoài?

  Sinh con Việt Nam nhưng muốn nhập quốc tịch nước ngoài?

  Tôi có một vấn đề mong được luật sư giúp đỡ. Tôi kết hôn với chồng là người Hàn Quốc. Hiện nay chúng tôi đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi đang mang thai được 8 tháng nhưng do tính chất công việc tôi không thể về Hàn Quốc sinh bé được. Vây luật sư cho hỏi khi tôi sinh con ở Việt Nam xong tôi muốn đưa bé về Hàn Quốc nhập Quốc tịch Hàn Quốc tôi cần phải làm những giấy tờ thủ tục gì và làm ở đâu. Tôi xin chân thành cảm ơn. ( Tôi đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc).

 • Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng

  Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng

  Tôi hiện đang có hộ khẩu thường trú và ở cùng chủ hộ tại TP.HCM. Nay tôi đã lập gia đình và ra Hà Nội để sống cùng chồng. Tôi muốn cắt hộ khẩu trong TP.HCM để nhập khẩu về Hà Nội cùng chồng, tôi có thể nhờ mẹ ruột của mình đứng ra làm giấy tờ giúp cắt hộ khẩu được không? Thủ tục như thế nào để cắt hộ khẩu trong TP.HCM và nhập về Hà Nội.

 • Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tô nước ngoài?

  Điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tô nước ngoài?

  Tôi muốn nhận con của người họ hàng đang định cư bên Mỹ làm con nuôi. Vậy cho tôi hỏi điều kiện xin nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài như thế nào?

 • Thời điểm chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng cho con là khi nào?

  Thời điểm chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng cho con là khi nào?

  Tôi đã ly hôn được 1 năm, trong đó theo quyết định của tòa án tôi phải trợ cấp cho con 5 triệu hàng tháng. Vậy đến năm con tôi 18 tuổi tôi có phải làm thủ tục gì để xác minh việc chấm dứt việc cấp dưỡng không?

 • Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

  Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

  Luật sư cho em hỏi, em sinh năm 1992, em tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012.Thời điểm này em bị cận thị nên đi khám sức khỏe em không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Năm 2013 em đi phẫu thuật mắt, cuối năm đó em đi khám sức khỏe nhưng cũng không có giấy báo trúng tuyển. Sau đó tháng 10/2014 em đăng kí đi học lớp trung cấp chuyên nghiệp và đây cũng là khóa học trung cấp, đại học, cao đẳng đầu tiên của em nhưng sau đó em bị gọi đi khám sức khỏe và được thử máu tức là chỉ chờ lệnh nhập ngũ thôi, nhưng trước đó em đi khám sức khỏe em có trình giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ của trường thì cán bộ quận nói em nghỉ học quá 6 tháng nên không được tạm hoãn. Em đọc trong thông tư 13 thì em thấy đây là lần tạm hoãn đầu tiên của em và những lần trước do em không đủ sức khỏe nên không được gọi, vậy em có bị tạm hoãn nghĩ vụ quân sự theo luật không ạ. Cám ơn luật sư.

 • Thủ tục làm sổ đỏ khi chủ hộ đã chết không để lại di chúc?

  Thủ tục làm sổ đỏ khi chủ hộ đã chết không để lại di chúc?

  Bố mẹ tôi có 5 người con 3 gái và 2 trai. Bố mẹ tôi có một mảnh đất nhưng không có sổ đỏ, bây giờ bố mẹ tôi đã qua đời không để lại giấy tờ gì và thêm anh trai cả cũng mất. Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất đó và đã được 3 chị gái của tôi đồng ý nhưng chị dâu là vợ của anh trai đã mất của tôi không đồng ý và không cho làm sổ đỏ nên đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được sổ đỏ mảnh đất bố mẹ tôi để lại. Bây giờ tôi muốn làm sổ đỏ mảnh đất đó thì có cách nào không?

 • Tự ý sửa kết quả bình bầu hộ nghèo xử lý ra sao?

  Tự ý sửa kết quả bình bầu hộ nghèo xử lý ra sao?

  Trường hợp Người có trách nhiệm trong việc tổ chức,tự ý sửa chữa làm sai kết quả bình bầu hộ nghèo và hộ cận nghèo (việc tổ chức như thể lệ bầu cử) thì có áp dụng như điều 127 bộ luật hình sự là tội làm sai lệch kết quả bầu cử không?  

 • Không nuôi dưỡng con sau khi sinh người mẹ có quyền đòi lại con?

  Không nuôi dưỡng con sau khi sinh người mẹ có quyền đòi lại con?

  Kính gởi:  -Ban Biên tập Tư vấn Pháp luật        Tôi tên là là:Lê Quốc Vũ hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Đại Ân 1A xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao Dung.  Email: lequocvu.thda1a.cld@soctrang.edu.vn  ĐTDĐ: 0168 4878 204           Xin hỏi đến Ban Biên tập vấn đề sau:       Con trai tôi tên Lê Huỳnh Sỹ Đan sống chung cùng với cô gái tên Nguyễn Ngọc Huyền Trang có chung với nhau 1 đứa con gái.Từ lúc mang thai đến khi sanh được 1 tháng 4 ngày cô đến sống chung với gia đình chúng tôi (vì khi mang thai gia đình cô gái không đồng ý tổ chức đám cưới và buộc cô gái phải phá thai nhiều lần nên cô ấy sang nhà tôi ở có trình chính quyền địa phương).Sau đó cô gái bồng con về nhà mẹ đẻ và làm giấy chứng sinh tại quê nhà,trong khi đó gia đình tôi đưa cô gái đi sanh tại bệnh viện Long Phú có giấy chứng sinh tên là Lê Nguyễn Nhã An,còn gia đình cô gái lại đăng ký tại quê nhà là Nguyễn Thiên Nhi.Sau khi cô gái đem con về thì bỏ theo con tôi,trong quá trình theo con tôi cô gái làm mất điện thoại nghe nói trị giá 3,600,000đ. Với tình cảnh trên tôi yêu cầu cô nếu muốn chung sống thì bồng cháu về (Vì khi sinh bệnh viện cho biết cháu bị bệnh tim và điếc)và bên cô ấy đồng ý giao trả với điều kiện bồi thường tiền chiếc điện thoại với số tiền là 4,600,000đ có chính quyền sở tại giao tiền và làm chứng.Vì tôi sợ nếu không chữa trị bé khó sống và gia đình tôi đã chữa trị xong tại bệnh viện Nhi Đồng 1 bằng cách thông tim,còn bệnh điếc đang điều trị bằng phương pháp cấy ốc tai điện tử.Đến nay hơn 1 năm cô gái không đến thăm con.Vậy tôi xin hỏi:  1./Nếu cô gái đó đòi lại con có được không?  2./Gia đình cô ấy cương quyết không chuyển hộ khẩu cháu bé về gia đình tôi thì phải làm thế nào? (hiện nay chỉ mới đưa khai sinh cho gia đình tôi)  3./Nếu chuyển được hộ khẩu hoặc không thì làm cách nào cải chính khai sinh cho bé mang họ cha?  Xin chân thành cảm ơn!  

 • Bố đang lĩnh án tù con gái có được lấy chồng công an không?

  Bố đang lĩnh án tù con gái có được lấy chồng công an không?

  Cho e hỏi, bố em đang lĩnh án tù tiền giả, vậy e có lấy chồng công an được không? bạn trai e 1 năm nữa mới có quyết định vào ngành, nhưng chưa biết làm ở phòng ban nào. Em hoang mang quá!

 • Bị cận bao nhiêu thì không được tham gia nghĩa vụ quân sự.

  Bị cận bao nhiêu thì không được tham gia nghĩa vụ quân sự.

  Cháu năm nay 21 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng nên bị mời khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhưng theo tìm hiểu về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ thì những người bị cận trên 5 độ hoặc bị loạn thị thì sẽ bị xếp loại 6 ( miễn nghĩa vụ), cháu thì mắt vừa cận 6 độ vừa loạn 2 độ điều vượt mức đó, vậy cho cháu hỏi cháu có được miễn không ? tại vì sinh hoạt bình thường cháu phải mang kính 24/24 mà thấy mấy anh cứ vô mời khám 3 4 lần rất ảnh hưởng tới công việc. Mong các luật sư tư vấn dùm cháu !

 • Giấy ghi nợ sắp hết hiệu lực nhưng chưa đòi được nợ có thể kiện không?

  Giấy ghi nợ sắp hết hiệu lực nhưng chưa đòi được nợ có thể kiện không?

  Tôi cho bà A vay khoản tiền 80 triệu đồng kể từ năm 2009 để bà A kinh doanh. hai bên có ghi giấy tay,có đầy đủ chữ ký,cam kết trong vòng 5 năm bà A sẽ trả lại cho tôi đầy đủ số tiền trên. đến nay tôi có nhiều lần nhắc bà A về số tiền nhưng bà A vẫn trả lời là chưa có đủ tiền để trả trong khi hết năm 2014 thì giấy ghi nợ sẽ hết hiệu lực, bà A vẫn chưa trả cho tôi một đồng nào.  Vậy các luật sư có thể cho tôi hỏi tôi phải làm gì khi giấy nợ ghi tay trước đó hết hiệu lực mà bà A vẫn chưa trả tiền cho tôi.  Tôi có thể khởi kiện ra tòa để tạo áp lực cho bà A trả tiền được hay không?  mong nhận được câu trả lời sớm của các luật sư Tôi xin chân thành cảm ơn. Thân chào! 

 • Cha mẹ qua đời không có di chúc, đất thừa kế thuộc về ai?

  Cha mẹ qua đời không có di chúc, đất thừa kế thuộc về ai?

  Tôi tên Thái Hồng Tuấn,Sinh Năm 1960 trú tại huyện Thới Lai, Cần Thơ. Xin được hỏi và tư vấn về vấn đề sau: gia đình tôi có 8 anh em 3 gái và 5 trai, Cha, Mẹ tôi có 2 thửa đất. 1 thửa là đất đất thổ cư hiện do e trai tôi ở để thờ phụng ông bà, Thửa còn lại là đất nông nghiệp do tôi canh tác từ năm 1991 đến nay. Do Cha, Mẹ tôi qua đời không để lại di chúc về việc phân chia số tài sản trên,trong thời gian tôi canh tác không xảy ra tranh chấp. Hiện nay tất cả các anh chị em tôi đều có gia đình riêng và có cuộc sống sung túc. Nay tôi xin hỏi nếu tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tôi đứng tên mà không phải có chữ ký chấp thuận của các thành viên trong gia đình tôi vậy có được hay không? Tôi xin chân thành cám ơn.

 • Lấy lại tiền sau khi thu?

  Lấy lại tiền sau khi thu?

  Ban đầu tôi muốn thuê ruộng để làm và đã đưa cho họ tiền có viết giấy biên nhận tiền do tôi giữ, nay tôi không muốn làm nữa mà muốn lấy lại tiền có được không và như vậy có coi là phá hợp đồng không. Xin cảm ơn!  

 • Quy định mới về việc tạm ho?

  Quy định mới về việc tạm ho?

  Hiện tại e đang làm sinh viên năm trường công lập, em được hoãn nghĩa vụ quân sự tạm thời, do em chuẩn bị học xong chương trình học,trước khi em ra trường em mong muốn tiếp tục thi tuyển đại học và học ngành khác ở 1 trường đại học khác ở tphcm..vâng vậy thưa luật sư xin cho em hỏi là nếu em đang học trường đh này mà e đăng ký thi ngành khác ở trường khác được không luật sư?và khi e đậu trường đó rồi, e tiếp tục học thêm 4 năm nữa ở trường đại học công lập, luật tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho áp dụng được không thưa luật sư? em được tiếp tục học chứ luật sư, và em cần chuẩn bị gì không?  

 • Bị mất t? i sản trong ca trực, bảo vệ phải đền b?

  Bị mất t? i sản trong ca trực, bảo vệ phải đền b?

  Thưa anh/chị! Tôi có một vấn đề liên quan đến mất tài sản trong trường học cần được giải đáp. Bố tôi làm bảo vệ tại một trường THPT. Tối hôm đó, bố tôi và một nhân viên bảo vệ khác trực trường thì xảy ra mất căp két sắt trong đó có gần 450tr tiền mặt. Lúc xảy ra sự việc, bố tôi và bảo vệ còn lại ngủ không hề hay biết. Sau sự việc xảy ra, công an có vào điều tra nhưng đến nay hơn 2 tháng nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Trong lúc đó, trường có họp bàn để phân chia trách nhiệm đền bù, trong đó có hiệu trưởng, kế toán, 2 bảo vệ trực hôm đó. Tuy nhiên, bố tôi không đồng ý với việc phân chia việc đền bù như vậy. Thứ nhất, số tiền mặt lớn như vậy khi thu từ học sinh, kế toán không gửi vào ngay tài khoản ngân hàng mà để lại trong trường. Thứ hai, việc thu tiền của trường đối với học sinh có nhiều khoản không hợp lý và việc thu đó do hiệu trưởng chỉ định (đã có thanh tra của sở giáo dục). Thứ ba, tại thời điểm bị mất tài sản, bố tôi chưa ký hợp đồng với trường và cũng không có bất kỳ quy định của trường trong việc đền bù như thế nào đối với bảo vệ khi xảy ra mất cắp như vậy. Dựa trên các tình tiết trên, tôi muốn hỏi việc họp bàn, bỏ phiếu của trường để phân chia tỷ lệ đền bù như vậy có hợp lý không. Và việc bố tôi phải đền bù thì phải tuân theo những điều khoản nào. Việc thu tiền mà không gửi liền vào tài khoản ngân hàng của kế toán đúng không? Tôi mong được sự giải đáp sớm từ anh/chị. Tôi chân thành cảm ơn!

 • C?

  C?

  Em xin hỏi? Hiện nay trong một cơ quan, có tồn tại 02 dãy tập thể từ những năm 1985 tới nay. Nằm trong diện tích khuôn viên của cơ quan, có bìa đỏ thuộc doanh nghiệp thuộc đất thuê SXKD lâu năm ký lại vào năm 2001. Vậy khi các hộ gia đình ở trong tập thể có giấy mua bán chuyển nhượng nhà ở của cơ quan, và vẫn ở từ đó tới nay, giấy chuyển nhượng mua bán thuộc năm 2013, thuộc diện bán tài sản trên đất - Nhà. Nay cơ quan đó giải thể hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh khác, như góp vốn liên doanh... Vậy em xin hỏi những gia đình đã mua nhà ở tập thể đó có hợp lệ không. Nếu không, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp họ phải làm thế nào. Nhà nước có chính sách nào hỗ trợ nhà ở cho các diện, hộ gia đình nghèo, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng một phần đất đang có để chuyển đổi cho cán bộ CNVC thu nhập thấp không? Xin cảm ơn các anh, chị!  

 • Bảo lưu kết quả học đại học c?

  Bảo lưu kết quả học đại học c?

  Luật sư xin cho tôi hỏi, giả sử tôi nộp đơn cho nhà trường và được đồng ý bảo lưu 1 năm, trong thời gian tôi đang nghỉ học do bảo lưu ở đại học, tôi có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không? Và vấn đề nhỏ khác mà tôi muốn hỏi là, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nghe nói là vẫn bị gọi đi nghĩa vụ, nhưng cũng có một số người nói là vào công ty làm thì sẽ không cần đi? Xin luật sư giải đáp thắc mắc giúp! Chân thành cảm ơn!

 • Quy định về giờ đóng cửa quán chơi game không sử dụng internet?

  Quy định về giờ đóng cửa quán chơi game không sử dụng internet?

  Hiện tôi đang kinh doanh dịch vụ cafe + trò chơi đá bóng trên TV LCD sử dụng máy Sony Playstation. Trò chơi đá bóng không sử dụng internet nhưng các cơ quan quản lí nơi tôi kinh doanh yêu cầu áp dụng quy định đóng mở cửa từ 8h-22h giống như các cửa hàng internet khác. Tôi có đọc thông tư 23/20/2013/BTTTT Trong đó ghi rất rõ dịch vụ trò chơi công cộng chỉ áp dụng cho các cửa hàng gameonline có kết nối mạng Lan/Wan. Như vậy cửa hàng tôi không thuộc diện quản lý này Vì việc đóng cửa vào 22h với dịch vụ cafe trò chơi bóng đá là quá sớm và không phù hợp với mục đích kinh doanh. Vậy xin hỏi việc quản lý như vậy là đúng hay sai.

 • Quy định về khoảng c?

  Quy định về khoảng c?

  Kính gửi tuvan.dốingphapluat.com, Hiện tại có một công trình xây dựng cột ăngten điện thoại cao khoảng 60 mét xây lắp trong khu vực dân cư của tôi đang sinh sống, chỉ cách nhà tôi khoảng 50 mét. Theo tôi, vị trí xây lắp không đảm bảo an toàn cho các căn nhà gần đó, đặc biệt khi có gió bão. Vậy việc xây lắp như vậy có vi phạm quy định của pháp luật nào về xây dựng các công trình thông tin như vậy không? Xin trân trọng cảm ơn.

 • Xét lý lịch khi tham gia sĩ quan dự bị?

  Xét lý lịch khi tham gia sĩ quan dự bị?

  Chào anh chị, Em đã tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng tháng 6/2014. 1 tháng nữa e sẽ làm hồ sơ chuẩn bị cho đi học sĩ quan dự bị, Em gửi mail này, mong được giải đáp nội dung sau: Phạm vi điều tra lí lịch cho đối tượng đi học SQDB, em đọc thông tin trên mang, có những ý kiến là điều tra 3 đời, như vậy sẽ là anh chị em, bố mẹ, và ông bà nội ngoại,  Vậy nếu ông nội e có 5 anh chị em ruột, ông ngoại em có 3 anh chị em ruột, mỗi người lại lấy vợ chồng sinh con ( đời 2) và tiếp tục lại có cháu nội ngoại nữa ( đời 3) , Vậy tất cả những người trên là anh em họ của e, có thuộc diện điều tra lí lịch không? Kính mong nhận được sự giải đáp của anh chi quý cơ quan ! em xin cảm ơn nhiều !

 • Trường hợp nào được sinh con thứ ba?

  Trường hợp nào được sinh con thứ ba?

  Cho tôi hỏi là những trường hợp nào được sinh con thứ 3?

 • L? m thế n? o để giải quyết nhanh hơn việc ly h?

  L? m thế n? o để giải quyết nhanh hơn việc ly h?

  Xin kính chào, Tôi có quốc tịch Mỹ, vì không về Việt Nam được, nên vợ tôi ở Việt Nam đã nộp đơn đơn phương xin ly hôn đã được một năm, và tôi được biết là thêm một năm nữa thì giấy tờ mới được hoàn tất. Tôi xin hỏi, làm cách nào đề tôi theo dõi tiến trình ly hôn mà không phải thông qua vợ tôi? Bao lâu thì sẽ có quyết định ly hôn? , tôi muốn tự mình theo dõi hồ sơ. Làm thế nào để giải quyết nhanh hơn việc ly hôn?. Quyết định ly hôn của tòa có gửi cho tôi không? Chi phí là bao nhiêu trong trường hợp này? Xin cám ơn!  

 • L? m sao để t?

  L? m sao để t?

  Tôi và chồng đang ly thân, hiện tôi và con đang sống cùng ông bà ngoại,cháu giờ đến tuổi đi học cần phải có hộ khẩu thì mới được nhập học,tôi có hỏi chồng tôi thì anh ta bảo mất họ khẩu rồi,bảo chồng tôi đi làm lại thì anh ta nhất định không làm,hoặc làm giấy tách khẩu cho 2 mẹ con tôi để còn nhập khẩu vào với ông bà ngoại nhưng anh ta không đồng ý,giờ tôi phải làm thế nào để 2 mẹ con tôi nhập khẩu vào chỗ mới mà không cần sự đồng ý của anh ta,vì anh ta là chủ hộ.

 • Làm sao để được hưởng chế độ phụ cấp?

  Làm sao để được hưởng chế độ phụ cấp?

  Tôi hiện giữ chức vụ Phó ban tuyên giáo huyện ủy- Kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Nhưng tôi không được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm 10\%. Không được hưởng phụ cấp công tác đảng, đoàn thể CT-Xh 30\% và cũng không được hưởng 30\% phụ cấp ưu đãi nhà giáo.Trong khi tôi đã có tờ trình đề nghị nhiều lần với BTV huyện ủy nhưng vẫn chưa giải quyết. Vậy tôi cần làm g&igravigrave; để bảo vệ quyền lợi của mình?

 • Cho vay tiền lãi suất 5\%/ tháng có vi phạm pháp luật không?

  Cho vay tiền lãi suất 5\%/ tháng có vi phạm pháp luật không?

  Tôi có vay người bạn số tiền là 10 triệu vnd,với lãi suất 5\%/tháng, vậy cho tôi hỏi bên cho vay có vi phạm pháp luật không? Nếu bên cho vay kiện tôi ra tòa thì tỏa sẽ giải quyết ra sao? Xin chân thành cám ơn!

 • Chưa sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu trung tâm trả phí?

  Chưa sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu trung tâm trả phí?

  Kính gởi Toà soạn, Tôi có một vấn đề kính nhờ tư vấn giúp, vấn đề như sau Vào cuối tháng 7/2014, tại Đà Nẵng trung tâm (tt) California có gọi điện mời tôi lên tham gia ngày hội khách hàng. Khi tôi đến thì có nhân viên ra mời tôi mua gói tập thể dục tại tt. Lúc mời mua thì nhân viên có nói là 1 tháng sau phòng tập thể dục sẽ hoàn chỉnh các máy móc sẽ đầy đủ để luyện tập. Do rất ấn tượng với hình ảnh của tt cũng như khá tin tưởng đây là một tt lớn nên tôi đồng ý mua với giá là 24.050.000 đ. Tuy nhiên, lúc vào tập thì hầu như thời gian tôi đi tập rất đông hội viên nên tôi không thể tập luyện được và được nhân viên hướng dẫn tôi đến vào giờ khác. Tính đến bây giờ đã hơn 3 tháng rồi nhưng phòng tập vẫn chưa hoàn thành và tôi cũng chưa tập được. Ngoài ra còn một số vấn đề làm tôi rất phiền lòng như tt ko hề quan tâm tới vấn đề luyện tập của tôi mà chỉ gọi điẹn nói tôi mời thêm bạn bè người thân đi tập để được ưu đãi. Quá chán nản tôi đã đề cập trực tiếp với tt cho tôi huỷ và nhận lại tiền, do tôi chưa sử dụng dịch vụ tại tt và tt đến nay vẫn chưa khai trương. Tuy nhiên, vấn đề là khi mua gói này thì lúc ký hợp đồng trong đó có điều khoản không trả lại tiền. Điều này lúc ký hợp đồng nhân viên không hề nói trước mà sau khi tôi nộp tiền và ký mới thông báo. Tôi không đồng ý và có kiến nghị rằng do tôi chưa tập ở tt được do lỗi của tt không có đầy đủ phòng tập và máy móc như cam kết ban đầu thì tt trả lời tôi phải thông cảm và chờ để tt hoàn thành phòng tập. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể yêu cầu tt hoàn trả lại tiền của tôi được không vì tôi vẫn chưa sử dụng được dịch vụ nào từ tt và tôi cũng ko có thời gian để chờ tt như tt hứa được. Xin cám ơn.

 • Quy định về việc sử dụng gậy ba kh?

  Quy định về việc sử dụng gậy ba kh?

  Tôi có tìm hiểu thông tin về việc quy định của pháp luật về dụng cụ phòng thân là gậy ba khúc, nay tôi muốn biết chính xác về quy định của pháp luật về việc sự dụng gậy 3 khúc. Tôi xin cảm ơn!  

 • H?

  H?

  Em mới mua 1 chiếc xe máy cũ, hiện giờ em đang muốn sang tên đổi chủ cho chiếc xe em có 1 số thắc mắc như sau mong được hồi đáp: Tên trong giấy đăng ký chiếc xe là CT TNHH VŨ GIA đăng ký ở quận ba đình HN. Khi em mua chiếc xe thì người của ct VŨ GIA sẽ xuất cho 1 cái hóa đơn đỏ bán xe có giấu của công ty. Vậy cho em hỏi cái hóa đơn đỏ này có giá trị như là 1 hợp đồng mua bán xe hợp lệ không ? và khi có hóa đơn rồi thì em được miễn trừ loại thuế nào không? ( bên ct họ bảo là e không phải đóng thuế trước bạ nữa). Vì em là người ngoại tỉnh nên em muốn sang tên chiếc xe đó cho công ty em đang làm việc tại HN do anh của em làm giám đốc thì khi sang tên em cần có những giấy tờ thủ tục gì? Mong quý báo giải đáp thắc mắc giúp em! Em cảm ơn ạ!  

 • Vi phạm hợp đồng thu?

  Vi phạm hợp đồng thu?

  Tôi ký hợp đồng thuê nhà 1 năm vào ngày 25/6/2014. Đặt cọc 1 tháng tiền nhà 4 triệu và đóng tiền nhà đầu tháng - ngày 25 hàng tháng. Hợp đồng ghi Nếu trả nhà phải báo trước 3 tháng. Đến 5/8/2014 tôi báo với chủ nhà trả nhà. Chủ nhà nói 25/11/2014 tôi mới được trả nhà nhưng tôi k đồng ý và bảo 25/10 tôi trả nhà. Chủ nhà k nói gì. Đến 25/9 tôi có nhắc lại lần nữa là 25/10 tôi trả nhà chủ nhà vẫn k có ý kiến gì. Đầu tháng 10 chủ nhà mượn chìa khoá nhà tôi để dẫn người đến xem, tôi đồng ý đưa chìa khoá nhà. Đến 24/10 tôi dọn toàn bộ đồ đi và 25/10 tôi qua trả nhà thì chủ nhà trả lời đến 25/11 tôi mới được trả nhà với lý do tôi báo chưa đủ 3 tháng. đến 25/11 mới đủ. Nếu tôi trả nhà vào 25/10 sẽ bị mất cọc 4 triệu. nếu k tiếp tục đóng tiền nhà thì 30/10/2014 sẽ cho người phá khoá vào nhà.  Tôi có vi phạm hợp đồng thuê nhà và mất tiền cọc không ? 

 • Đăng k?

  Đăng k?

  Xin chào luật sư. Tôi tên Thảo, tôi có thắc mắc về hôn nhân muốn hỏi luật sư. Năm 18 tuổi, tôi có đăng ký kết hôn ở Hải Dương. Hiện tại tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật và tôi muốn làm đăng ký kết hôn với người bản xứ tại Nhật mà ko cần quay về VN để ly hôn được không. Xin Cám ơn luật sư!  

 • Thủ tục sang t?

  Thủ tục sang t?

  Gia đình tôi có 7 anh chị em, tất cả đều đã có gia đình, một anh đã mất cách đây 10năm, 3 người hiện đang định cư ở nước ngoài, hiện vợ chồng tôi đang sống với mẹ tại căn nhà do ba mẹ tôi đứng tên sở hữu. Nay ba tôi đã mất và các anh chị cùng mẹ tôi đồng ý sang tên lại cho tôi căn nhà trên.Vậy xin hỏi Quý báo tôi phải làm thủ tục gì và cần có những giấy tờ gì để được sang tên căn nhà trên. Xin Quý báo hướng dẫn chi tiết giúp!Trân trọng cảm ơn.

 • Lấy chồng gốc Việt, quốc tịch ??c

  Lấy chồng gốc Việt, quốc tịch ??c

  Em và bạn em quen nhau hơn 1năm và hơn em 17tuổi, chúng em tính làm lễ đính hôn và bảo lãnh em theo diện hôn thê, nhưng bạn em đã từng li dị 2 lần và 2 người đó đều do bạn em bảo lãnh qua Úc. Theo em biết hình như bên đó chỉ được bảo lãnh 2 lần theo diện hôn thê nhưng em là lần thứ 3, bạn em có thể bảo lãnh em được không?  Và chúng em phải làm như thế như thế nào để em được qua đấy sống cùng bạn em. Theo luật Việt Nam thì chúng em có bị cản trở gì không, bạn em gốc Việt, lớn lên và có quốc tịch tại Úc. Mong mọi người giúp đỡ em!

 • Trạm chờ xe bu?

  Trạm chờ xe bu?

  Tôi đã ra riêng sống, ba mẹ tôi có cho tôi 1000m2 đất để làm ăn,tôi chuẩn bị xây lên để làm vựa hoa kiểng và xây đường để xe tải đi vào vận chuyển nhưng do trước khu đất tôi có trạm chờ xe buýt rất to nên ảnh hưởng đến việc ra vào của xe, nay tôi mong muốn sở GTVT tỉnh Đồng Tháp thay trạm nhà chờ xe buýt bằng cột trụ chờ để giảm sự cản trở như vậy có được không?

 • Thời gian tiếp tục được thi c?

  Thời gian tiếp tục được thi c?

  Tôi đang xây dựng nhà 2 tầng trên nền đất cũ và nhà cũ tháo dỡ và thi công sắp xong. Thì được lệnh đình chỉ thi công với lý do ban thanh tra bị điều chuyển và ban thanh tra mới lên thay . Tôi lên gặp ban thanh tra thì ban thanh tra khất hẹn hôm sau giải quyết . hôm sau họ cũng không lên và hôm sau nữa . Vậy xin hỏi theo luật định nhà tôi bao giờ được thi công tiếp. Và bộ hồ sơ tôi đã nộp có vấn đề gì không? Chân thành cảm ơn tòa báo!

 • Cho người kh?

  Cho người kh?

  Khoảng hơn 2 năm trước cha tôi có cho người anh ngụ cùng địa phương vay 50 triệu và 10 chỉ vàng 24k với lãi suất bằng lãi ngân hàng 14% cùng thời điểm đó,thời hạn vay là 12 tháng. Nhưng người đó chỉ đóng lãi được 2 tháng đầu và từ đó đến nay không đóng bất cứ đồng nào thêm nữa,cha tôi có nhiều lần đến nhà nhắc nhở và đòi tiền nhưng ông ấy không trả, nên đã lấy cái máy cắt lúa liên hợp KUBOTA của ông ta. Mấy hôm trước ông ta đã bán ruộng đất để giải quyết nợ nần cho người khác nhưng chưa trả cho cha tôi.Vậy tôi xin hỏi luật sư cha tôi có quyền bán cái máy cắt liên hợp đó để thu hồi tài sản đã cho ông ấy vay không?Hay cha tôi có cách nào để lấy lại tiền và vàng theo đúng pháp luật không?Xin hết,cám ơn luật sư

 • Học li?

  Học li?

  Tôi học xong chương trình cao đẳng, bây giờ tôi học trung cấp nghề và có giấy xác nhận là sv của trường. Tôi nộp ở xã nhưng cán bộ quân sự nói không hợp lệ vì chỉ chấp nhận hoãn nvqs nếu tôi liên thông lên đại học. cho tôi hỏi như vậy có đúng không vì tôi thấy không có luật nào quy định như vậy ?

 • C?

  C?

  Công ty môi trường đô thị có được xây dựng cột đèn chiếu sáng ngay giữa mặt tiền trước cửa nhà dân?

 • Chế độ ưu ti?

  Chế độ ưu ti?

  Em học xong cao đẳng xây dựng giờ em muốn đi nghĩa vụ và mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội được không các anh chị? nhà em là gia đình cách mạng như vậy có được ưu tiên gì không ? em xin cám ơn !

 • V? o nh? nghỉ kh?

  V? o nh? nghỉ kh?

  Tôi đi vào nhà nghỉ với người yêu và 2 người quan hệ tự nguyện với nhau tại đó rồi bị công an ập vào bắt. Xin hỏi có cách nào để chứng minh rằng chúng tôi không mua bán dâm?  

 • Sắp cưới vợ c?

  Sắp cưới vợ c?

  Em năm nay 25 tuổi, mới đăng ký kết hôn tuần trước. Dự định là 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới nhưng hôm qua em có nhận được giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi đối với trường hợp của em sắp cưới vợ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Em cám ơn.  

 • Chồng nợ tiền, vợ c?

  Chồng nợ tiền, vợ c?

  Chồng tôi vay mượn khoảng 60 triệu đồng, lãi suất 2-3% tháng. Không trả được nợ, chồng tôi bị kiện ra tòa. Trong buổi toà giải, tòa lập luận rằng tôi là vợ nên phải cùng chịu trách nhiệm, Cho dù tôi không biết gì về việc này. Xin hỏi: Tòa xử vậy đúng hay sai?   

 • V?

  V?

  Vì sao vào nhà nghỉ cần phải xuất trình chứng minh thư nhân dân? Nếu không xuất trình chứng minh thư nhân dân có việc gì không?

 • Sống thử có vi phạm pháp luật không?

  Sống thử có vi phạm pháp luật không?

  Xung quanh khu nhà trọ của tôi có rất nhiều cặp nam, nữ sinh viên sống chung với nhau như vợ chồng. Vậy họ có vi phạm pháp luật không?  

 • Bắt quả tang chồng quan hệ bất ch?

  Bắt quả tang chồng quan hệ bất ch?

  Tôi có bắt quả tang chồng và người tình quan hệ bất chính trong nhà nghỉ. Vậy chồng tôi có thể bị xử lý hình sự về hành vi của mình không?

 • Cho kh?

  Cho kh?

  Cho tôi hỏi: Thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và việc các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet cho khách hàng xem phim nóng có bị xử lí hình sự do truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy không?

 • Bị nhìn trộm khi tắm nhưng không có bằng chứng có được khỏi kiện không?

  Bị nhìn trộm khi tắm nhưng không có bằng chứng có được khỏi kiện không?

  Tôi phát hiện mình bị nhìn trộm khi đang tắm. Tuy nhìn rõ mặt tên kia nhưng tôi lại không có bằng chứng để chứng minh. Vậy tôi phải làm gì để dạy cho tên kia một bài học?

 • Vợ c?

  Vợ c?

  Trước khi kết hôn, tôi có đứng tên làm chủ sở hữu một căn nhà. Sau khi kết hôn, tôi đã làm lại giấy tờ nhà đứng tên hai vợ chồng. Nay tôi muốn một mình bán căn nhà này mà không cần sự đồng ý của chồng thì có được không?

 • Trong thời gian thử thách có được xuất cảnh không?

  Trong thời gian thử thách có được xuất cảnh không?

  Tôi muốn hỏi là. Cách đây một năm tôi bị án tù treo nhưng nay tôi đã hết án tù treo.Nhưng trong bản án có ghi là "một năm tù treo và hai năm thử thách" nên tôi vẫn chưa hết thời gian tử thách.Hỏi, trong trường hợp của tôi như vậy có làm được hộ chiếu,giấy xuất cảnh không?

 • Phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn?

  Phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn?

  Năm 2006 tôi cưới một phụ nữ đã ly dị giống như tôi nhưng chưa làm giấy kết hôn. Tin tưởng cô ta tôi cho cô ta đứng tên khi hợp thức hóa nhà làm giấy chủ quyền nhà. Chúng tôi có làm giấy thỏa thuận với nhau nếu không chung sống với nhau nữa thì mỗi người một nửa căn nhà nhưng không công chứng. Thời gian sau cô ta đã lén hủy tờ thỏa thuận tôi đang giữ. Vì không hợp nhau nên tôi đã phải đi thuê nhà ở từ 2010 tới nay. Nhiều lần tôi đặt vấn đề như đã thỏa thuận thì cô ta chửi bới tôi và nhà của cô ta vì cô ta đứng tên kiện đâu thì kiện. Vậy tôi phải làm gì?

 • Mua phải xe trộm cắp có được đền tiền không?

  Mua phải xe trộm cắp có được đền tiền không?

  Em có mua 1 xe máy exciter cũ giá 27triệu của cửa hàng xe máy cũ gần nơi em ở với đăng ký xe đầy đủ nhưng em không làm hợp đồng mua bán vì nghĩ là người quen, hôm nay em bị công an giao thông thông báo là xe em đăng ký giả, có thể liên quan đến xe trộm cắp mà có. Vậy em xin hỏi em có được pháp luật bảo vệ và giúp em đòi lại số tiền đã bỏ ra mua chiếc xe đó không? Em xin cảm ơn.

 • Đăng ảnh c?

  Đăng ảnh c?

  Tôi có thích một cô gái và muốn lấy ảnh của cô gái đó làm avata trên facebook nhưng cô ấy không cho phép. Vậy tôi xin hỏi tôi có quyền sử dụng hình ảnh của cô ấy làm ảnh đại diện mà không cần sự đồng ý của cô ấy không? Tôi xin cảm ơn!

 • Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở

  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở

  Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng phổ biến hiện nay các bên thường xuyên phải sử dụng tới. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà mà các bên có thể tham khảo:

 • Hoang mang v?

  Hoang mang v?

  Em có 1 cô bạn gái ở trọ 1 mình. Hôm trước có người gửi giấy đe dọa là có thứ bạn gái em cần (đó là clip quay trộm cảnh sinh hoạt cá nhân). Bạn gái em rất hoang mang và cô ấy đã nói với em. Em đã thẳng thắn nói với hắn nên nghĩ đến hậu quả khi phát tán và khuyên hắn đừng làm. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm. Xin tư vấn cho em làm thế nào để ngăn chặn hành động này. Và nếu hắn nhất định đăng những hình ảnh đó lên mạng thì em phải làm gì? Báo cho ai? Em xin cảm ơn!

 • Vợ bỏ đi, thủ tục ly hôn như thế nào?

  Vợ bỏ đi, thủ tục ly hôn như thế nào?

  Thủ tục ly hôn với người bỏ đi thế nào? Cho em hỏi trường họp ở trên thì em phải làm thủ tục tuyên bố mất tích người vợ ở đâu ạ?

 • Kh?

  Kh?

  Tôi có nhờ một người xin việc, họ bảo tôi đưa cho họ số tiền là 100 triệu, tôi đồng ý đưa tiền cho anh ấy. Lúc đưa tiền tôi tin tưởng anh ta xin được việc và không làm giấy giao nhận tiền. Bây giờ tôi đợi anh ta đã gần 2 năm rồi mà không xin được. Tôi gọi điện đòi lại tiền thì anh ta bảo bận và không nghe máy, cho tôi xin hỏi bây giờ tôi có thế lấy lại được tiền đấy không, và phải làm thế nào?

 • Em trai chết không để lại di chúc tài sản được chia thế nào?

  Em trai chết không để lại di chúc tài sản được chia thế nào?

  Đất thuộc sở hữu người em ruột đã mất của gia đình tôi. Đất có sổ đỏ riêng đứng tên em tôi, chỉ có khẩu là vẫn chung với nhà tôi vì chưa tách (các anh em còn lại đã tách khẩu và có sổ đỏ riêng hết rồi). Đất thuộc tài sản thừa kế do cha mẹ để lại cho mỗi anh em. Toàn bộ đất được bố mẹ chia đều cho 4 anh em trai, còn các chị gái đều lập gia đình và không được chia đất. Trước khi em trai tôi mất có gửi sổ đỏ cho gia đình tôi cầm. Do gia đình tôi là người nộp thuế. Gia đình muốn hỏi nếu ra pháp luật chia đều thì gia đình tôi đứng chung khẩu với người em đã mất (đã đóng thuế đất 4 năm) thì có được quyền hưởng nhiều hơn không. Tôi là người anh thứ 2 không phải anh trưởng. Và người chị cả đã mất (trước người em trai vừa mất của gia đình tôi) thì con cái của chị có quyền thửa hưởng đất này không? Rất mong nhận được lời khuyên sớm nhất từ phía luật sư. Gia đình xin cảm ơn!

 • Vợ c?

  Vợ c?

  Tôi kết hôn với chồng người Anh và chồng tôi muốn tôi đổi họ theo họ chồng (theo phong tục của nước tôi, phụ chồng nữ lấy họ chồng). Xin hỏi trường hợp của tôi có thể thực hiện được không và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

 • Đăng ảnh ph?

  Đăng ảnh ph?

  Tôi có một người bạn là Trang, Trang có bạn trai cũ là Hùng. Trong thời gian chia tay, Trang đã có quan hệ bất chính với anh Nam và đã bị Nam chụp hình lại. Khi Trang và Hùng quay lại với nhau, do bức xúc, Nam đã có ý định đăng tải, gửi hình ảnh đã chụp lại được đến bạn bè của Trang và Hùng nhằm phá hoại và ngăn cản tình cảm của 2 người kia. Vậy nếu chưa được sự cho phép của Trang mà Nam đã thực hiện hành vi đăng ảnh gây ảnh hưởng không tốt, hạ thấp nhân phẩm của Trang và gia đình cũng như phá hoại tình cảm của Trang và bạn trai cũ thì có vi phạm pháp luật không và nếu có thì Trang sẽ đến cơ quan nào để khiếu kiện?  

 • Vay tiền không trả có khởi kiện được không?

  Vay tiền không trả có khởi kiện được không?

  Tôi có cho vay 1 số tiền là 100 triệu đồng với lãi suất hàng tháng là 9 triệu. Thời gian đã lâu mà bên vay không trả cả lãi lẫn gốc cho tôi. Trước đây bên vay có trả lãi cho tôi đều hàng tháng nhưng bây giờ tôi không nhận được cả lãi lẫn gốc. Vậy tôi xin hỏi nếu tôi khởi kiện bên vay có được hay không?

 • Lấy c?

  Lấy c?

  Tôi dự định kết hôn với một anh bạn làm trong ngành công an. Tôi nghe nói, việc kết hôn với người trong ngành công an, ngoài quy định của Luật Hôn nhân và gia đình còn phải thẩm tra, xác minh lý lịch của người bạn đời ngoài ngành rất chặt chẽ! Xin cho biết, việc xác minh lý lịch để kết hôn đối với ngành công an được quy định ra sao?   

 • Sống thử có phạm luật không?

  Sống thử có phạm luật không?

  Tôi muốn nhờ anh chị trả lời hộ câu này. Con trai, con gái ngủ chung phòng chưa đăng ký kết hôn là đúng hay sai?

 • Ly h?

  Ly h?

  Tôi và vợ tôi kết hôn năm 2008, hai vợ chồng có 1 cháu gái gần 2 tuổi. Sau khi cưới hai vợ chồng có nhiều chuyện bất đồng, vợ tôi thường xuyên đi ra ngoài tụ tập bạn bè, không trông nom con. Sau khi hai vợ chồng cãi nhau, vợ tôi đã về nhà mẹ ở Quận 1 ở. Giờ tôi muốn đơn phương xin ly hôn thì phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Nộp ở đâu?

 • Cá độ bóng đá dưới 2 triệu có bị đi tù không?

  Cá độ bóng đá dưới 2 triệu có bị đi tù không?

  Cá độ bóng đá trên mạng nhiều lần với số tiền từ 100.000 - 200.000 vnd có bị truy tố trách nhiệm hình sự không?

 • Ngoại tình như thế nào có thể bị đi tù?

  Ngoại tình như thế nào có thể bị đi tù?

  Ngoại tình thế nào thì bị đi tù? Chồng tôi đang cặp bồ với một cô gái kém ông ấy 12 tuổi. Trong thời gian khoảng hơn 1 năm nay chồng tôi thường xuyên không ăn, ngủ ở nhà mà suốt ngày đi ăn uống rồi về phòng cô ấy ở. Tôi nói thì chồng tôi không sợ, dọa ly hôn anh ấy cũng không sợ lại còn ngang nhiên ngoại tình với cô ấy mà không quan tâm tôi nói gì. Vì chuyện ngoại tình của bố mà con gái tôi năm nay 16 tuổi học hàng sa sút, con trai tôi năm nay 14 tuổi thường xuyên bỏ học, khiến tôi rất đau buồn. Xin hỏi hành vi của chồng tôi có xử lý về hình sự được không? Nếu không chuyện ngoại tình của chồng tôi có biện pháp xử lý thế nào?

 • Xét lý lịch lấy chồng sĩ quan lục quân?

  Xét lý lịch lấy chồng sĩ quan lục quân?

  Khi lấy chồng sĩ quan lục quân, thì người con gái cần có lí lịch như thế nào, xét bao nhiêu đời?

 • Trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT?

  Trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT?

  Mình có em gái năm nay đang học lớp 12 và đang có thắc mắc trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 thì loại chứng chỉ nào được xét đủ điều kiện để miễn thi môn tiếng anh? Đối với những trường hợp đã có chứng chỉ môn ngoại ngữ thì được dùng như thế nào trong tuyển sinh đại học, cao đẳng?  

 • Mức phạt hình vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại?

  Mức phạt hình vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại?

  Hai bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa đã thỏa thuận và ký kết rằng, nếu thanh toán chậm thì tiền phạt Bên Mua phải trả cho Bên Bán là 0.05\%/ngày x Số tiền thanh toán chậm x Số ngày quá hạn. Tính đến nay Bên Mua đã thanh toán chậm 370 ngày, tiền phạt tính được là: 26,1 tỷ đ x 370 x 0.05\% = 4,8 tỷ đ. Nhưng theo điều 301 - Luật Thương mại 2005 thì tiền phạt tối đa chỉ là 8\% x 26,1 tỷ đ = 2,088 tỷ đ. Hỏi: Nếu đưa vụ việc ra Tòa án, theo qui định hiện hành thì Bên Bán có thể nhận được Tòa tuyên án Bên Mua phải bồi thường 2,088 tỷ đồng hay không?  

 • Điều kiện cấp giấy ph?

  Điều kiện cấp giấy ph?

  Hiện khu vực đất thổ tôi định xây rơi vào khu quy hoạch điểm dân cư nông thôn ( hiện xã đang xây dựng xã nông thôn mới), nhưng huyện vẫn chưa cắm móc, chưa thu hồi đất.Tôi có hỏi thì UBND Huyện nói chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm theo nghị định 64/2012 và thông tư số 10/2012 của Bộ xây dựng. Nhưng hiện tôi có đọc được Luật xây dựng của quốc hội số 50/2014/QH 13 của kì họp XIII ban hành ngày 18/6/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2015. Tại khoản 1 Điều 94 có quy định điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là " Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện thu hồi đất".Vậy nếu tôi xin phép xây nhà 2015 thì được cấp giấy phép xây dựng chính thức không.Tất cả giấy tờ đất đai của gia đình tôi đều đúng theo quy định của pháp luật. Tôi nhờ các cô chú giả thích dùm nội dung cụm từ "Khu vưc có quy hoạch phân khu xây dựng" là gì , quy hoạch điểm dân cư nông thôn có phải thuộc quy hoạch phân khu xây dựng không. Tôi chân thành cảm ơn

 • Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an

  Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an

  Người yêu em là trung úy công an. Chúng em đã yêu nhau được hơn 2 năm và anh ấy đã đặt vấn đề kết hôn với em nhưng điều khiến em lo ngại là lý lịch gia đình em sợ không đủ điều kiện để kết hôn với công an. Chuyên mục có thể cho em hỏi, ông ngoại em là người Hoa thì em có đủ điều kiện kết hôn với người trong ngành công an không?

 • C?

  C?

  Xin chào. Gần đây em đã đăng ký mua qua mạng 1 đtdđ Samsung Galaxy Note3 của: trungtamdidong228/Địa chỉ:228 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh (Liên lạc: 0967102060-Ms.Thư, 0966157167-Mr.Khánh). Họ cam kết hàng đúng chủng loại và không lỗi lầm gì. Khi nhận được hàng rồi nhưng máy không sử dụng được vì máy không đúng chủng loại cam kết và mắc lỗi phần mềm. Sau đó em có liên lạc lại với người bán hàng và họ nói là để họ kiểm tra lại đơn hàng và lô hàng đã giao và kêu em chờ liên lạc lại. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi nhưng không thấy hồi âm và em liên lạc lại nhiều lần nhưng bên đó không chịu nghe điện. Vậy trong trường hợp này em có quyền kiện hành vi sai trái đó của cửa hàng đó được hay không? Vậy xin chờ câu trả lại của đại diên luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

 • Có được nhập khẩu cho con ngoài giá thú không?

  Có được nhập khẩu cho con ngoài giá thú không?

  Tôi muốn hỏi trong trường hợp muốn nhập khẩu cho con ngoài giá thú vào hộ khẩu gia đình thì có được không? Tôi xin cảm ơn!

 • Đất chưa c?

  Đất chưa c?

  Tôi muốn lập di chúc cho con gái thừa kế mảnh đất tôi đang ở. Tuy nhiên, mảnh đất này chưa có sổ đỏ. Vậy di chúc của tôi có được pháp luật thừa nhận không?

 • Tiết lộ th?

  Tiết lộ th?

  Xin luật sư có thể cho biết tiết lộ thông tin người bị nhiễm HIV có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý thế nào?

 • Quay trộm cảnh hàng xóm tắm bị xử lý thế nào?

  Quay trộm cảnh hàng xóm tắm bị xử lý thế nào?

  Vừa qua, tôi bị hàng xóm quay lén cảnh tôi đang tắm và sinh hoạt cá nhân rồi đưa lên mạng. Xin hỏi việc làm này pháp luật quy định xử lý như thế nào?

 • Nộp đơn thuận tình ly hôn ở đâu?

  Nộp đơn thuận tình ly hôn ở đâu?

  Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Tiên Dược - huyện Sóc Sơn -TP Hà Nội, hiện nay tôi đang công tác tại tỉnh Bắc Giang và lấy vợ tại tỉnh Bắc Giang (tôi đã chuyển khẩu của vợ tôi về huyện Sóc Sơn). Hiện nay do cuộc sống của chúng tôi không hạnh phúc nên chúng tôi muốn ly hôn, và chúng tôi hiện đang tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. vậy xin hỏi tôi muốn nộp đơn thì phải nộp ở đâu để được giải quyết và chi phí để được giả quyết là bao nhiêu? Rất mong nhận được câu trả lời, tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Nam nữ chưa đăng kí kết hôn có được đăng ký tạm trú ở cùng nhau không?

  Nam nữ chưa đăng kí kết hôn có được đăng ký tạm trú ở cùng nhau không?

  Xin chào luật sư, em muốn hỏi vấn đề sau mong luật sư tư vấn trong trường hợp như sau ạ. Em và bạn gái em năm nay 21 tuổi, chúng em muốn đăng ký tạm trú sống cùng một phòng trọ với nhau. Cả hai chúng em đều độc thân. Em đến công an phường để xin đăng ký tạm trú nhưng không được chấp nhận, em có xin ý kiến của văn phòng tư vấn luật thì nói là được. Bây giờ em phân vân không biết làm thế nào, mong luật sư giải đáp cho em. Em xin chân thành cảm ơn!  

 • Chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng mà biết người kia đã có vợ.

  Chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng mà biết người kia đã có vợ.

  Tôi chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng với một người. Mới đây, tôi mới phát hiện ra anh đã có vợ, nhưng tôi vẫn chung sống như vợ chồng với anh. Như vậy tôi có bị xử phạt không và mức phạt là bao nhiêu? Tôi  xin cảm ơn!

 • Thủ tục ly h?

  Thủ tục ly h?

  Em và chồng sống với nhau được 2 năm, giờ do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên không thể ở với nhau được nữa, em muốn làm thủ tục ly hôn nhưng chồng em không chịu ký và đã xé tờ giấy đăng ký kết hôn rồi. Cho em hỏi giờ em có thể làm thủ tục ly hôn được không?

 • Theo quy định thế nào là hộ nghèo?

  Theo quy định thế nào là hộ nghèo?

  Gia đình tôi hiện nay có 6 người.Bố tôi không có công ăn việc làm, suốt ngày say rượu,mẹ tôi bỏ đi từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì. Anh tôi bỏ học từ năm lớp 9 sau đó đi tù và ra tù năm 2012 đến nay không có công ăn việc làm ổn định, anh tôi mới lấy vợ nhưng chưa nhập khẩu vào sổ hộ khẩu, chị dâu tôi cũng không có công ăn việc làm ổn định. Tôi đang được ông bà nội nuôi ăn học cấp 3, gia đình tôi ở chung một nhà nhưng lại hai hộ khẩu ông,ông bà tôi 1 hộ, 3 bố con tôi 1 hộ. Ngôi nhà đang ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông nội tôi nhưng đang vay nợ vói số tiền 180 triệu đồng,ông bà nội tôi đương tuổi 83 có 8 người con 3 trai 5 gái nhưng một bác đã hi sinh. Bố tôi cũng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chỉ có đất chứ không có nhà.ông bà tôi được hưởng tiền tuất liệt sĩ, lương thương binh của bà số tiền ấy gần như trang trải cả gia đình. Nhà tôi có 1 con bò của ông bà, 3 sào lúa cấy do tôi tranh thủ giờ học làm được. Vậy tôi xin hỏi gia đình nhỏ của tôi có được hộ nghèo không?

 • Người gãy chân nhưng đã đi lại bình thường có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

  Người gãy chân nhưng đã đi lại bình thường có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

  Cho em hỏi em té xe gãy chân nhưng đã lành, đi lại bình thường. Như vậy em có bị bắt đi nghĩa vụ quân sự không?

 • Có đòi lại được nhà đã cho không?

  Có đòi lại được nhà đã cho không?

  Hai năm trước đây, tôi có cho cháu trai một căn nhà và đã chuyển quyền sở hữu. Nhưng sau đó nó trở mặt, đói xử tệ bạc với tôi. Tôi có thể đòi lại căn nhà để dành dưỡng già hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Điều kiện tạm ho?

  Điều kiện tạm ho?

  Em sinh năm 1995, năm ngoái em là sinh viên bách khoa, em đã làm giấy hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng vì cảm thấy không phù hợp với ngành đó em thi lại. Giờ em chuẩn bị học đại học Duy Tân. Nhưng Xã không cho làm giấy hoãn nghĩa vụ, nói là chỉ hoãn được 1 trường. Cho em xin ý kiến về vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn!

 • Quyền thăm gặp con sau ly h?

  Quyền thăm gặp con sau ly h?

  Tôi và chồng tôi đã ly hôn. Chúng tôi có con chung hơn 2 tuổi, sau khi ly hôn tôi là mẹ nên nhận nuôi cháu. Chồng cũ của tôi phải cấp dưỡng nuôi cháu hàng tháng và được thăm gặp cháu. Khi có ý định muốn đưa con đi đâu chơi thì chồng tôi có phải xin ý kiến của tôi không? Tôi có quyền ngăn cấm chồng tôi không được mang con tôi đi đâu nếu không có sự đồng ý của tôi không? Rất mong nhận được câu trả lời, xin chân thành cảm ơn!

 • Đi làm có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Đi làm có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  Em năm nay ra trường đã được 1 năm,hiện tai em đang làm nhân viên quản lý khu vực của một công ty đa quốc gia của Nhật đã được hơn một năm do em thực tập và được nhận lại làm luôn. Gia đình em gồm có bố mẹ và em, Nay em vừa nhận được giấy triệu tập bổ sung hồ sơ nghĩa vụ quân sự, Xin hỏi trường hợp của em nếu có xác nhận đang làm việc có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không? Em cảm ơn

 • Con riêng có được hưởng phần di sản thừa kế bằng con chung?

  Con riêng có được hưởng phần di sản thừa kế bằng con chung?

  Chồng tôi có một đứa con riêng cùng sống với gia đình. Khi chết, chồng tôi không để lại di chúc. Vậy xin hỏi, con riêng của chồng tôi có được hưởng gì từ căn nhà của vợ chồng tôi không, và phần hưởng có bằng với phần hưởng của con chung giữa hai vợ chồng tôi không?

 • Chồng bệnh tật vợ c?

  Chồng bệnh tật vợ c?

  Vợ chồng tôi đã chung sống với nhau được 10 năm và có 2 con. 5 năm trở lại đây, tôi thường xuyên bệnh tật, đau ốm liên miên. Vợ tôi lấy cớ đó để xin ly hôn với tôi có được không?

 • Lập di chúc cho con ở nước ngoài?

  Lập di chúc cho con ở nước ngoài?

  Tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà cho con tôi hiện đang định cư tại Anh. Xin Ban biên tập cho biết, di chúc của tôi có lập được không, lập ở đâu và con gái tôi ở nước ngoài có nhận được phần di sản mà sau khi tôi qua đời để lại không?

 • Người chưa th? nh ni?

  Người chưa th? nh ni?

  Con tôi năm nay 16 tuổi. Cháu muốn tự mình lập di chúc có được không?

 • Bao nhi?

  Bao nhi?

  Cháu tôi 17 tuổi. Ngày 2/9/2014, được nghỉ học nên ra sân bóng chơi cùng các bạn, chẳng may đá bóng trúng vào cửa kính nhà bà Liên, bà Liên phải đi thay kính ngay trong ngày hôm đó hết 1.500.000 đồng. Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại đó? (Cháu tôi đến ngày 5/9/2014 là đủ 18 tuổi).

 • Mẹ nu?

  Mẹ nu?

  Em là sinh viên năm cuối, 21tuổi nhưng đã kết hôn từ từ năm 3 và tiếp tục theo học. Trong một lần đi tình nguyện, được tiếp xúc với 1 bé 6 tuổi có hoàn cảnh rất khó khăn. Em rất muốn nhận bé về làm con nuôi. Pháp luật có cho phép không?

 • C?

  C?

  Con tôi năm nay 15 tuổi. Do ngày xưa khi sinh cháu, bố cháu có làm giấy khai sinh và khai nhầm tên cháu từ Nguyễn Thị Trang thành Nguyễn Thị Chang. Nhưng vì ngày đó cũng không để ý, và cũng bận lắm việc nên gia đình chúng tôi cũng quên đi chuyện đó và cứ để giấy khai sinh cho cháu là Nguyễn Thị Chang. Tuy nhiên, giờ cháu cũng đã lớn, chúng tôi cũng nhận thấy không nên để tên đó chi cháu mặc dù phát âm giống nhau, sau này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến học hành, công việc. Chúng tôi muốn thay đổi tên cho cháu có được không?

 • Độ tuổi n? o được tham gia giao dịch d?

  Độ tuổi n? o được tham gia giao dịch d?

  Cháu tôi năm nay 6 tuổi. Tôi vẫn thường nhờ cháu đi sang hàng tạo hóa mua ít đồ và người bán hàng vẫn bán cho cháu. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, cháu đã đủ tuổi tham gia những giao dịch đó chưa?

 • Chưa ly hôn có được chia tài sản không?

  Chưa ly hôn có được chia tài sản không?

  Tôi có vấn đề sau nhờ luật sư tư vấn giúp tôi. Vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm. Vì công việc kinh doanh, chúng tôi muốn phân chia tài sản riêng biệt thì có được không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Mẹ bán nhà có cần sự đồng ý của con không?

  Mẹ bán nhà có cần sự đồng ý của con không?

  Bố tôi mất, mẹ tôi muốn bán nhà thì có cần sự đồng ý của các con không?

 • Mượn t? i sản của người kh?

  Mượn t? i sản của người kh?

  Tôi có muợn anh A là hàng xóm chiếc xe máy để đi ăn cỗ. Chiếc xe ấy vốn là chiếc xe để anh A chở hàng quần áo cho vợ mang ra chợ bán. Tuy nhiên, không may, trên đường tôi gặp tai nạn, không ảnh hưởng gì đến thân thể nhưng chiếc xe tôi mượn của anh A bị hư hỏng nhiều chỗ. Nếu anh A yêu cầu bồi thường, tôi có phải bồi thường thiệt hại cho anh A không?

 • Xin nhập quốc tịch Việt Nam

  Xin nhập quốc tịch Việt Nam

  Tôi sinh ra tại Mỹ, hiện đang mang quốc tịch Anh, tôi về Việt Nam sinh sống và công tác đã được hơn 1 năm, có dự định sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam nên muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Mẹ đẻ tôi có quốc tịch Việt Nam và Anh. Xin phép hỏi bây giờ tôi xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có phải thôi quốc tịch Anh hay không?

 • Có thể khởi kiện đòi lại sổ đỏ thế chấp ở ngân hàng không?

  Có thể khởi kiện đòi lại sổ đỏ thế chấp ở ngân hàng không?

  Tôi cho anh tôi mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp ở ngân hàng nhưng đến thời gian trả nợ mà không có khả năng trả nợ. Tôi có thể khởi kiện anh tôi để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? 

 • Quay trộm cảnh sinh hoạt của người khác bị xử lý thế nào?

  Quay trộm cảnh sinh hoạt của người khác bị xử lý thế nào?

  Em có 1 cô bạn gái ở trọ 1 mình. Hôm trước có người gửi giấy đe dọa là có thứ bạn gái em cần (hắn đã quay trộm cảnh sinh hoạt cá nhân). Bạn gái em rất hoang mang và cô ấy đã nói với em. Em đã thẳng thắn nói với hắn nên nghĩ đến hậu quả khi phát tán và khuyên hắn đừng làm. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm. Xin báo tư vấn cho em làm thế nào để ngăn chặn hành động này. Và nếu hắn nhất định đăng những hình ảnh đó lên mạng thì em phải làm gì? Báo cho ai? Em xin cảm ơn!  

 • Công an từ chối nhận con của mình, kiện được không?

  Công an từ chối nhận con của mình, kiện được không?

  Cháu gái tôi có người yêu làm công an. 2 đứa yêu nhau đã được gần một năm và đã quan hệ với nhau. Tuần trước cháu tôi đã bảo với gia đình là có thai với người yêu được 5 tuần, nhưng người yêu của nó lại không chấp nhận và bắt cháu tôi bỏ cái thai đấy đi vì gia đình tôi theo Đạo nên không xác định lấy. Cháu tôi vì quá tin tưởng người yêu mà đã làm điều dại dột này. Gia đình tôi nhờ luật sư giải đáp giúp giờ gia đình có thể kiện người yêu cháu tôi vì từ chối trách nhiệm với con của mình được không? Xin cám ơn Luật sư 

 • Chồng mất, con có được nhận cấp dưỡng từ bố mẹ chồng không?

  Chồng mất, con có được nhận cấp dưỡng từ bố mẹ chồng không?

  Em đang mang thai được 7 tháng thì chồng em qua đời. Giờ cháu được 1 tuổi. Vậy em có được nhận tiền cấp dưỡng từ ông bà nội của cháu không?

 • Con 5 tuổi có được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

  Con 5 tuổi có được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

  Bác tôi muốn tặng cho con trai 5 tuổi của tôi một mảnh đất. Tôi muốn hỏi cháu có được đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Xin cám ơn.

 • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế?

  Thủ tục khai nhận di sản thừa kế?

  Gia đình tôi có một lô đất được cấp GCNQSDĐ năm 2000 mang tên bố tôi, rồi sau đò cha mẹ tôi dựng nhà trên lô đất đó. Hiện tại bố tôi và mẹ tôi đã chết và không để lại di chúc. Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con út. Nay tôi muốn hợp thức hóa nhà ở lên giấy hồng mang tên tôi thì cần những thủ tục và công đoạn nào? 

 • Ph?

  Ph?

  Nhà bà T và nhà ông B có chung hàng rào là một dậu cúc tần. Khi xây nhà mới, ông B muốn thay dậu cúc tần bằng một bức tường gạch. Ông B đã tự ý cho người phá dậu cúc tần. Bà T yêu cầu ông B không được xây tường mà phải giữ nguyên hàng rào cúc tần đã tồn tại từ hơn chục năm nay nhưng ông B vẫn làm theo ý mình. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong trường hợp này, tổ viên tổ hòa giải cần giải thích như thế nào cho hai gia đình?  

 • Đền b?

  Đền b?

  Cây xoan nhà bà T có cành vươn sang vườn nhà bà H. Bà H đã nhiều lần yêu cầu bà T chặt tỉa những cành xoan vươn sang đất nhà bà, nhưng bà T không thực hiện. Sau một trận mưa to, một cành xoan lớn đã gãy và rơi xuống chuồng lợn nhà bà H làm vỡ mái ngói và làm chết một con lợn bột. Bà H yêu cầu bà T phải đền cho bà con lợn bị chết và phần mái ngói bị vỡ và bà T phải chặt ngay những cành xoan còn vươn sang phần đất nhà bà. Bà T không đáp ứng yêu cầu của bà H. Bà T cho rằng, do trời mưa nên cây bị gãy, đó là hiện tượng khách quan xảy ra ngoài ý muốn nên bà không có lỗi. Trong tình huống này, ông Trưởng xóm cần hòa giải như thế nào?

 • Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng thu?
 • Điều kiện ph?

  Điều kiện ph?

  Tôi xin được hỏi: Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào?  

 • C?

  C?

  Em bị nghi vấn là trộm xe. Bị công an yêu cầu về trụ sở sau đó họ dọa nạt và đánh em. Họ lấy lời khai sau đó kêu lên tầng 2 và đánh em. Sau đó, em đã nhảy xuống từ tầng 2 xuống tầng 1 và đã bị gãy xương cụt. Xin chuyên mục có thể cho em biết công an có quyền đánh đối tượng nghi vấn không?

 • Ông ngoại theo Nguỵ, cháu có được kết hôn với công an không?

  Ông ngoại theo Nguỵ, cháu có được kết hôn với công an không?

  Cho cháu hỏi. Cháu đang học trong ngành công an. Mà ông ngoại người yêu cháu từng theo Ngụy. Vậy chúng cháu có được kết hôn không ạ?

 • Chia t? i sản thuộc h?

  Chia t? i sản thuộc h?

  Tôi cùng năm người bạn góp tiền mua chung một căn hộ chung cư để cho người nước ngoài thuê và giao ước với nhau căn hộ này la sở hữu chung của tất cả mọi người với một điều kiện chỉ bán căn hộ này chia tiền sau mười năm kể từ ngày mua. Sau khi cho thuê được bốn năm thì có một người bạn trong số chúng tôi đòi bán nhà đi để chia tiền trước thời hạn vì giá nhà đất hiện nay đang có nhiều biến động, bốn người còn lại không đồng ý. Trong trường hợp này nên giải quyết như thế nào?  

 • Cận 5 diop c?

  Cận 5 diop c?

  Em sinh năm 1991. Hôm nay em vừa nhận được giấy báo bổ túc hồ sơ nghia vụ quân sự.Em bị cận 5.5 mắt trái 5.25 mắt phải. Như vậy em có phải đi nghia vụ quân sự hay không? Nếu không thì em xin đơn miễn nghĩa vụ quân sự ở đâu?  

 • Bồi thường thiệt hại do h? nh vi ph?

  Bồi thường thiệt hại do h? nh vi ph?

  Một người do chống trả người đang xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà gây thiệt hại được pháp luật hình sự và pháp luật dân sự quy định như thế nào?  

 • Con g?

  Con g?

  Từ ngày mẹ cháu mất, bố cháu không yêu thương cháu mà thường xuyên hành hạ, đánh đập rất dã man. Bố mẹ cháu có 200m2 đất, bố cháu đã bán đi 1/2 diện tích đất, phần còn lại cháu muốn giữ lại để làm nhà ở nhưng bố cháu không đồng ý vì cho rằng con gái không được hưởng gì về tài sản. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào khi người cha thường xuyên đánh đập, ngược đãi con cái? Khi mẹ cháu mất, cháu có được hưởng thừa kế không?

 • Chửi bới người kh?

  Chửi bới người kh?

  Xin cho tôi hỏi. Một người thường xuyên chửi bóng gió xuyên sỏ với những lời lẽ thô tục ý muốn kiếm chuyện đối với người khác thì có bị xử lý hay không? Mức xử phạt đối với người đó ra sao? Rất mong nhận được lời giải đáp

 • Bạn trai làm có bầu mà không chịu trách nhiệm có được kiện không?

  Bạn trai làm có bầu mà không chịu trách nhiệm có được kiện không?

  Em năm nay 21 tuổi, bạn trai em 26 tuổi. Chúng em đã quan hệ tự nguyện với nhau, do không sử dụng biện pháp tránh thai nên em đã có thai được 7 tuần tuổi. Em nói với bạn trai thì anh ấy rũ bỏ trách nhiệm của mình mà bắt em đi phái thai. Em không đồng ý thì anh ấy đe dọa, chửi bới em. Bây giờ em muốn khởi tố anh ấy để anh ấy có trách nhiệm, nghĩa vụ với con của em thì có được không? Em cần những thủ tục pháp lý gì để anh ấy phải có trách nhiệm ạ?

 • Điều kiện để nhập ngũ và được học sĩ quan?

  Điều kiện để nhập ngũ và được học sĩ quan?

  Điều kiện nhập ngũ và học sĩ quan.

 • Điều kiện, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương?

  Điều kiện, thời gian giải quyết ly hôn đơn phương?

  Cho em hỏi thời gian nhận thủ tục hồ sơ công bố không phải là vợ chồng là bao lâu vậy? Trường hợp người chồng không chấp nhận ly hôn thì người vợ phải làm sao để được giải quyết? Chân thành cảm ơn!

 • Con ở với ông bà nội, mẹ dành lại quyền nuôi dưỡng được không?

  Con ở với ông bà nội, mẹ dành lại quyền nuôi dưỡng được không?

  Tôi và chồng tôi đã ly hôn được hơn 2 năm. Khi đó, con tôi được hơn 3 tuổi vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên tôi đã để con cho chồng tôi nuôi, rồi sau đó thỉnh thoảng tôi có đến thăm cháu một tuần một lần. Nay chồng tôi sắp lấy vợ mới nên con tôi được ông bà nội chăm sóc. Nay tôi muốn đưa con tôi về ở với tôi có được không? Tôi phải gặp ai để yêu cầu việc này?

 • Thủ tục ly h?

  Thủ tục ly h?

  Tôi đã có vợ và khoảng 4 năm trước chúng tôi cãi nhau. Mẹ vợ tôi đã dắt vợ tôi đi từ đó đến nay không có liên lạc. Hai vợ chồng có đăng kí kết hôn, tôi ở Sóc Trăng, vợ tôi là người Trà Vinh. Vậy xin hỏi bây giờ tôi muốn ly hôn thì phải làm thế nào?

 • Thủ tục khởi kiện đòi nợ khi không có giấy tờ vay tiền?

  Thủ tục khởi kiện đòi nợ khi không có giấy tờ vay tiền?

  Tôi có cho một người vay tiền số tiền 30 triệu từ năm 2004 nhưng không có giấy tờ gì cả  vì tin tưởng nhau. Người đó hứa sẽ trả trong vòng 1 tháng, nhưng đến 1 năm sau mới trả 10 triệu, đến năm 2006 mới trả thêm 10 triệu nữa mà không trả hết vì nói chưa bán nhà. Rồi sau đó không chịu trả thêm mà còn thách tôi kiện, tron khi họ vẫn sống thoải mái và mua sắm đủ thứ. Vậy tôi phải làm thủ tục khởi kiện như thế nào, liệu có đòi được số tiền còn lại không?

 • Đã ly hôn có phải cho con về nhà nội?

  Đã ly hôn có phải cho con về nhà nội?

  Tôi ly hôn chồng đã được 1 năm, tòa giao quyền nuôi con cho tôi. Hàng tháng tôi chở bé về nhà nội chơi 1 lần chứ chồng cũ không xuống thăm. Nay chồng tôi đã lấy vợ và cô ấy sắp sinh em bé nên tôi định không cho con tôi xuống nhà nội chơi nữa. Xin hỏi khi đã ly hôn rồi có bắt buộc phải đưa con về nhà nội chơi không? Tôi xin cảm ơn Luật sư.  

 • Thủ tục ly h?

  Thủ tục ly h?

  Chào Anh/ Chị xin cho hỏi thêm một câu. Như vậy vợ chồng làm đám cưới mà chưa làm đăng ký kết hôn, hiện tại vợ chồng đang sống ly thân, người vợ luôn bị chồng làm phiền, Vậy có cần phải làm thủ tục để ly hôn không? Nếu không thì luôn bị chồng làm phiền phải làm như thế nào? Xin chân thành cảm ơn anh/chị!

 • Con g?

  Con g?

   Em là nữ sinh, tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp và đang xin việc. Tuy nhiên em lại có nguyện vọng đi nghĩa vụ quân sự. Nguyện vọng này là tự nguyện vì bản thân yêu thích phục vụ trong quân đội. Xin hỏi điều kiện đi nghĩa vụ quân sự đối với nữ?

 • Chia t? i sản của bố cho, tặng sau ly h?

  Chia t? i sản của bố cho, tặng sau ly h?

  Bố mẹ tôi mua cho vợ chồng tôi một căn nhà. Nay, chúng tôi ly hôn thì căn nhà đó có bị chia đôi không? Việc chia tài sản khi ly hôn được giải quyết thế nào?  

 • Thủ tục, thời gian giải quyết thuận t?

  Thủ tục, thời gian giải quyết thuận t?

  Thân chào anh/chị Xin anh/chị vui lòng giả đáp thắc mắc dùm tôi: Hiện tại hai vợ chồng em gái tôi lấy nhau tính đến thời điểm này được gần 3 năm nhưng chung sống với nhau được 6 tháng. Bây giờ chồng em gái tôi vẫn cứ làm phiền cuộc sống của em gái tôi. Bây giờ em gái tôi muốn giải quyết chấm dưt cuộc hôn nhân với chồng theo thoả thuận (thuận tình ly hôn) vậy em gái tôi phải sử dụng mẫu đơn nào cho hợp lý. Xin anh/ chị chỉ dẫn!! Và hai vợ chồng tự thoã thuận ký giấy có giá trị không? hay phải ra tới toàn án theo luật hôn nhân gia đình? Xin anh chị hướng dẫn thủ tục để em gái tôi và chồng được giả quyết (nếu không em gái tôi vẫn bị làm phiền) Chân thành cảm ơn!

 • Chế độ h?

  Chế độ h?

  Tôi xin phép được hỏi: Pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định chế độ hôn nhân và gia đình phải tuân theo những nguyên tắc gì và được pháp luật bảo vệ như thế nào?  

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng thu?

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng thu?

  Vợ chồng tôi là chủ sở hữu một ngôi nhà, định chuyển đi nơi khác sinh sống, nên làm giấy tờ bán nhà nhưng chưa làm thủ tục ở cơ quan chứng thực và sang tên trước bạ, người mua đã đưa đủ số tiền đặt cọc và cam kết khi đã ổn định chỗ ở, vợ chồng tôi quay lại nhận đủ tiền và làm nốt thủ tục trao nhà. Song vì lý do khách quan vợ chồng tôi phải quay về sống ở ngôi nhà cũ nhưng người mua không cho vào nhà với lý do nhà đã bán rồi. Vợ chồng tôi không có chỗ ở, đã nhiều lần đề nghị được hoàn trả tiền đặt cọc để lấy lại nhà nhưng người mua không đồng ý. Xin hỏi hợp đồng mua nhà đã có hiệu lực chưa? Vợ chồng tôi có quyền đòi lại ngôi nhà đó không và phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?   

 • Chia t? i sản thừa kế của người em đ?

  Chia t? i sản thừa kế của người em đ?

  Tài sản tranh chấp là đất thuộc sở hữu người em ruột đã mất của gia đình tôi. Đất có sổ đỏ riêng đứng tên em tôi,chỉ có khẩu là vẫn chung với nhà tôi (em tôi k có vợ con gì cả) vì chưa tách, các anh em còn lại đã tách khẩu và có sổ đỏ riêng hết rồi). Đất thuộc tài sản thừa kế do cha mẹ để lại cho mỗi anh em. Toàn bộ đất được bố mẹ chia đều cho 4 anh em trai, còn các chị gái đều lập gia đình và k được chia đất. Xin hỏi vấn đề thừa kế mảnh đất này được giải quyết như thế nào? Rất mong nhận được lời khuyên sớm nhất từ phía luật sư. Gia đình xin cảm ơn!  

 • Vợ chồng ly h?

  Vợ chồng ly h?

  Tôi muốn hỏi có thủ tục nào có thể thực hiện việc sau khi ly hôn tài sản lập tức chuyển sang tên con với sự đồng ý của cả 2 vợ chồng không?  

 • B?

  B?

  Hiện tại em đang quen người yêu em làm công an, bên ngoại của em mang họ Tàu, đã trải qua nhiều thế hệ. Vậy cho em hỏi em với anh ấy cưới nhau thì có ảnh hưởng đến công việc của anh ấy không ạ?

 • Ph?

  Ph?

  Hiện tại, chồng tôi bồ bịch trai gái lăng nhăng, tôi không còn muốn tiếp tục chung sống. Xin luật sư tư vấn cho tôi biết nếu tôi đơn phương ly dị thì số tài sản hiện có là hai căn nhà đứng tên cả hai vợ chồng, và cả số cổ phần tại công ty trên phân chia như thế nào? Số cổ phần trong công ty hiện chồng tôi đứng tên thì tôi có quyền lợi trong đó không, vì công ty được thành lập sau thời gian chúng tôi lấy nhau? 

 • Thủ tục tặng cho nh? đất?

  Thủ tục tặng cho nh? đất?

  Cho tôi hỏi, bà tôi có một mảnh đất, nay bà muốn cho tôi mảnh đất đó. Xin hỏi thủ tục, trình tự tặng cho như thế nào hợp lý, hợp pháp nhất cho tôi? Mong luật sư giúp đỡ.

 • L? m thế n? o để khai sinh cho con ngo? i gi?

  L? m thế n? o để khai sinh cho con ngo? i gi?

  Xin hỏi tôi sinh con ngoài giá thú, bây giờ làm thế nào để khai sinh cho cháu? có bắt buộc có tên người cha hay không?  

 • Quyền y?

  Quyền y?

  Chào luật sư! chúng tôi kết hôn năm 2012 rồi xảy ra mâu thuẫn, vợ tôi bỏ về quê ở An Giang từ đó chúng tôi ly thân đến bây giờ. Mấy năm qua chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau và tôi cũng không biết tin túc của vợ nữa. Nay tôi muốn làm đơn ly hôn đơn phương thì làm như thế nào? Và trường hợp của tôi có tòa có xử ly hôn được không? Kính mong luật sư tư vấn giúp tôi. Trân trọng!

 • Cưỡng chế thi h? nh ?

  Cưỡng chế thi h? nh ?

  Một số người nợ tiền của tôi đã quá hạn rất lâu nhưng không chịu trả. Nếu tôi kiện, tòa tuyên buộc phải trả tiền nhưng họ cố tình chây ỳ không trả tiền thì tôi phải làm sao? Pháp luật có biện pháp gì buộc họ phải trả tiền không?

 • Vợ c?

  Vợ c?

  Trước khi mất, ông nội tôi đã làm di chúc chia tài sản cho 2 con trai. Mấy năm sau bà nội tôi lại làm di chúc mới là phần của ông chia làm 2 phần còn phần của bà chia đều cho cả 5 người con. Xin hỏi trong trường hợp này thì di chúc nào có hiệu lực?

 • Điều kiện nhận nu?

  Điều kiện nhận nu?

  Hiện tại tôi muốn nhận trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi, tôi cần phải có điều kiện gì không? thủ tục nhận nuôi như thế nào?

 • Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng?

  Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng?

  Tôi muốn mua nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng thì phải làm việc với ngân hàng hay người có tài sản để không xảy ra tranh chấp? Mong luật sư tư vấn giúp!

 • Đưa đơn ra t?

  Đưa đơn ra t?

  Tôi đưa đơn ra tòa ly dị bao lâu thì tôi có thể lấy chồng trong lúc tôi không liên lạc được với chồng tôi? Chúng tôi kết hôn được 3 năn nhưng chưa từng sống với nhau? chồng tôi là việt kiều Mỹ, sau khi kết hôn xong anh ấy về nước và có liên lạc với tôi mấy lần. Nhưng hai năm nây thì tôi không liên lạc được, nghe đâu gia đình anh ấy đã chuyển chỗ ở.   Tôi đưa đơn ra tòa ly dị bao lâu thì tôi có thể lấy chồng trong lúc tôi không liên lạc được với chồng tôi? Chúng tôi kết hôn được 3 năn nhưng chưa từng sống với nhau? chồng tôi là việt kiều Mỹ, sau khi kết hôn xong anh ấy về nước và có liên lạc với tôi mấy lần. Nhưng hai năm nây thì tôi không liên lạc được, nghe đâu gia đình anh ấy đã chuyển chỗ ở.

 • T?

  T?

  Tôi có một cháu trai hiện nay 24 tháng tuổi, vợ chồng chúng tôi đã ly hôn cách đây 02 tháng và cháu đang ở với mẹ. Tôi vẫn thực hiện đầy đủ mọi quy định về chu cấp và thăm nuôi cháu như pháp luật quy định trong quyết định ly hôn. Khi tôi đề nghị cho phép đưa cháu về thăm gia đình bên nội và đi chơi, thì mẹ cháu không đồng ý và không cho phép tôi đưa đi. Xin hỏi, tôi có quyền được đưa cháu đi chơi, hoặc đi thăm gia đình bên nội không. Trong trường hợp mẹ cháu không đồng ý và ngăn cản tôi thì mẹ cháu có vi phạm pháp luật không và tôi có thể đưa cháu đi dù mẹ cháu không đồng ý không?  

 • Công an lấy vợ người gốc Hoa có bị kỷ luật không?

  Công an lấy vợ người gốc Hoa có bị kỷ luật không?

  Em và anh quen nhau đã lâu. Anh là chiến sĩ công an. gần đây, bố mẹ anh đặt vấn đề kết hôn của 2 đứa nhưng em lo ngại việc xét 3 đời khi kết hôn. Ba em là người gốc Việt Nam, người kinh còn mẹ em lại là người gốc Hoa. Em lo lắng không biết chúng em có lấy được nhau không? Và nếu có thì có ảnh hưởng đến tương lai của anh sau này trong ngành không?

 • Ly h?

  Ly h?

  Sau khi cưới bố mẹ tôi có cho tôi một số tiền lớn để mua nhà, việc cho này không có giấy tờ gì làm chứng tuy nhiên họ hàng 2 họ đều biết. Số tiền này cộng với một ít tiền của cả 2 vợ chồng tôi dành dụm được đã được dùng để mua nhà. Tôi muốn hỏi là khi chúng tôi chia tay thì căn nhà này có được coi là tài sản chung của cả 2 vợ chồng và phải chia đôi không?

 • Đánh vợ bị phạt bao nhiêu tiền?

  Đánh vợ bị phạt bao nhiêu tiền?

  Tháng trước em có gây gổ đánh vợ em (không bị thương tật gì cả). Sau đó, vợ em ra trước cổng nhà chửi mắng la ó om sòm thì công an phường đến và mời vợ chồng em lên phường giải quyết. Một tuần trước công an phường có đến yêu cầu tôi nộp phạt 1,3 triệu về tội đánh vợ. Xin hỏi luật sư mức phạt như thế có đúng không?

 • Con có phải trả nợ cho bố khi thừa kế di sản của bố không?

  Con có phải trả nợ cho bố khi thừa kế di sản của bố không?

  Năm 2012 bố tôi làm giấy cho anh em tôi nhà đất, chúng tôi xây nhà ở ổn định và đã làm sổ đỏ cho mỗi người, vì tôi là con cả nên bố ở với tôi. Cuối năm 2013 bố tôi mất nhưng sau đó có người họ hàng đến đưa giấy vay tiền của bố tôi đồng thời bắt tôi và các em phải trả nợ hoặc phải gán nhà đất, họ nói chúng tôi được thừa kế của bố nên phải có nghĩa vụ trả. Vậy người họ hàng đó yêu cầu đúng hay sai? Anh em chúng tôi có phải trả khoản nợ đó cho bố tôi không?  

 • T?

  T?

  Em ly thân với chồng gần 3 năm..hiện tại đã nộp đơn ly hôn lên tòa án và được triệu tập lên nhưng chồng em không có mặt. Tòa nói sẽ xử theo cách khác..nhưng hiện tại đã qua 4 tháng và hết hạn thụ lý ..vẫn không thấy tin tức gì về phía tòa án và người thụ lý vụ của em...mình phải làm thế nào anh tư vấn dùm em..trông khi nhà chồng em thì quen gần hết người trong tòa án... người thụ lý vụ của em hết lần này đến lần khác hẹn em rồi không trả lời gì cả.. em có thể kiện người thụ lý vụ án của em được không..và làm thế nào để có thể ly hôn.  

 • Các biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo?

  Các biện pháp bảo vệ đối với người tố cáo?

  Tôi muốn tố cáo hành vi buôn bán ma túy của người hàng xóm đến cơ quan công an nhưng e ngại sẽ bị trả thù, ảnh hưởng đến bản thân và những người thân của mình. Tôi muốn biết người tố cáo và gia đình họ có được pháp luật bảo vệ không? Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với người tố cáo và gia đình của họ ?

 • Việc tiếp công dân đến khiếu nại ở UBND phường?

  Việc tiếp công dân đến khiếu nại ở UBND phường?

  Khi pha?�t hiê?�n ha?�ng xo?�m xây nha?� tra?�i phe?�p, mô?�t sô?� ngươ?�i khuyên tôi la?�m đơn kiê?�n nghi?�, pha?�n a?�nh vơ?�i chi?�nh quyê?�n nhưng tôi muô?�n trư?�c tiê?�p lên UBND phươ?�ng đê?� tri?�nh ba?�y. Tôi muô?�n biê?�t viê?�c tiê?�p công dân đê?�n khiê?�u na?�i ơ?� xa?�, phươ?�ng, thi?� trâ?�n thư?�c hiê?�n như thế na?�o?

 • Việc chia t? i sản thừa kế như thế n? o nếu kh?

  Việc chia t? i sản thừa kế như thế n? o nếu kh?

  Thưa luật sư, Xin nhờ luật sư tư vấn dùm cho trường hợp của tôi như sau: Chồng tôi mất năm 2008, sau đó mẹ chồng tôi mất, rồi đến cha chồng mất vì tuổi già. Cha mẹ chồng tôi có 7 người con (kể cả chồng tôi-người đã mất), hiện giờ 3 người anh chị em của chồng tôi đang ở Mỹ, 3 người còn lại ở Việt Nam. Cho tôi hỏi là nếu cha mẹ chồng tôi mất không để lại di chúc thì chồng tôi (đã mất), tôi và 2 con tôi sẽ được hưởng di sản theo pháp luật như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.  

 • Kh?

  Kh?

  Bố tôi sống ngoài Hà Nội (quận Ba Đình), sống cùng với 2 vợ chồng và 1 người em trai. sổ đỏ ngôi nhà bố tôi sống là sở hữu của 4 người (Bố tôi, 2 vợ chồng người em và 1 em trai). Mẹ tôi và 3 chị em tôi hiện đang sống trong miền nam được 10 năm (mẹ tôi mất trước bố tôi), do bố tôi thích sống ngoài Hà Nội nên không vào đây ở. Nay bố tôi mất đột ngột không để lại di chúc, Luật sư cho tôi hỏi: 3 chị em tôi có được hưởng 1 phần ngôi nhà ở Hà Nội không? Nếu như 3 chị em tôi được hưởng trong khi vợ chồng người em không chịu chia phần tài sản của bố tôi cho chúng tôi mà có ý định chiếm thì chúng tôi khởi kiện ở đâu? Tôi xin chân thành cám ơn luật sư!  

 • Thai nhi c?

  Thai nhi c?

  Anh tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, vợ của anh tôi lại đang mang thai đứa con thứ hai. Nhưng anh tôi không hề có ý định chia di sản thừa kế cho đứa con chưa ra đời này. 1 tháng sau, anh chết không để lại di chúc. Liệu khi chia thừa kế, đứa con chị dâu tôi đang mang thai có được chia di sản thừa kế không?

 • Thủ tục t?

  Thủ tục t?

  Thưa luật sư, xin tư vấn cho em, em lấy chồng được gần một năm nhưng do cuộc sống không hợp nhau nên giờ em muốn làm đơn ly hôn, hộ khẩu của em đã chuyển xuống nhà chồng em. Bây giờ em muốn cắt khẩu lên địa phương, mong luật sư tư vấn giúp em thủ tục cắt khẩu.

 • Giải quyết ly h?

  Giải quyết ly h?

  Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần một năm trong thời gian đấy có xảy ra nhiều xích mích và mâu thuẫn và rồi vợ tôi có bỏ đi, giờ tôi muốn làm đơn ly hôn vắng mặt vợ liệu có được không? Mà trong trường hợp vợ tôi quay về và đồng thuận ly hôn thì cần những thủ tục gì? Chúng tôi phải chi phí cho ly hôn là hết bao nhiêu? Vợ chồng tôi chưa có con cái, tài sản chung cũng không có, tôi có một chiếc ôtô mua trước khi cuới vợ mang tên tôi vậy tôi có phải chia tài sản không?

 • Quyền khiếu nại, tố c?

  Quyền khiếu nại, tố c?

  Nhờ tư vấn giúp tôi vụ việc: Khi bên B kí hợp đồng hợp tác với bên A mà bên B lại không thanh toán hoặc không thanh toán đủ số tiền ghi trong hợp đồng (khoảng 60 triệu đồng) theo đúng thời hạn hai bên đã ký thì bên A có quyền được khiếu nại hay tố cáo bên A hay không? Nếu có thì bên A sẽ bị tội danh gì ? Trân trọng cảm ơn!

 • Có bắt buộc phải tham gia dân quân tự vệ không?

  Có bắt buộc phải tham gia dân quân tự vệ không?

  Em năm nay 24 tuổi đang đi làm. Hôm qua em có nhận một giấy báo tham gia dân quân tự vệ . Xin luật sư cho em hỏi là dân quân tự vệ là bắt buộc hay tự nguyện em được anh bên phường bảo là đi 4 năm?

 • Một năm có mấy đợt tuyển nghĩa vụ quân sự?

  Một năm có mấy đợt tuyển nghĩa vụ quân sự?

  Cho em hỏi có mấy đợt gọi đi nghĩa vụ quân sự? Năm nay em rớt đại học, em không muốn đi nguyện vọng 2, muốn ôn lại năm sau để thi tiếp đại học, vậy em cần làm gì để được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

 • Điều kiện giành quyền nuôi con khi ly hôn

  Điều kiện giành quyền nuôi con khi ly hôn

  Tôi và chồng xảy ra mâu thuẫn và cả hai muốn ly hôn. Tuy nhiên hai vợ chồng tôi đều muốn nuôi con, là cháu M (7 tuổi). Được biết sau khi ly hôn, chồng tôi sẽ lấy vợ khác. Tôi không muốn cháu phải sống trong hoàn cảnh “dì ghẻ - con chồng”. Tôi phải làm gì để được giành quyền nuôi con? Rất mong luật sư giúp đỡ.

 • Tham gia 2 kh?

  Tham gia 2 kh?

  Em sinh năm 1995, đang học cao đang học trường cao đẳng nghề công nghiệp thực phẩm. Hiện nay, em không muốn học trường này nữa và em muốn thi lại hoặc đổi qua trường khác học ngành quản trị mạng. Hôm nay, em ra phường nộp giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do trường cấp thì người trên đó nói là em chỉ được học tiếp trường đó còn nếu đổi trường khác thì cũng bị gọi đi nghĩa vụ quân sự. Vậy xin hỏi quý luật sư giúp đỡ giải đáp hộ em thắc mắc này?  

 • Đối xử ngược đ?

  Đối xử ngược đ?

  Mẹ em mất sớm bố em lấy vợ hai. Nhưng khi bố em đau ốm thì bị bà đối xử ngược đãi, mắng chửi không chăm sóc. Sau thời gian đau ốm bố tôi đã mất cách đây 5 tháng thì bà ta quay lại đòi quyền hưởng thừa kế di sản của bố em là một mảnh đất Xin hỏi cách cư xử của bà ta như thế có đúng không? Bà ta có được hưởng thừa kế từ tài sản của bố em không?  

 • Ủy quyền cho chồng mua nh? , vợ c?

  Ủy quyền cho chồng mua nh? , vợ c?

  Vợ chồng em có mua 1 căn nhà nhưng do bận nên em không đi ký hợp đồng mua được mà chỉ có chồng em đi. Khi về chồng em có nói là sổ đỏ đó không có tên em vì không có chữ ký của em. Nhưng sau đó chồng em có nói thêm là cần giấy ủy quyền của em để hoàn tất hồ sơ mua bán. Em muốn hỏi luật sư như thế là sao và sau này tài sản ngôi nhà này sẽ chia như thế nào.Liệu em có được hưởng quyền lợi gì không ? Em xin cảm ơn!  

 • Di ch?

  Di ch?

  Ba tôi mất năm 2012 và có để lại tài sản cho 7 người con của ông trong đó 5 con là của người vợ trước và 2 con của người vợ sau (tức mẹ ruột tôi). Lúc ông li dị với người vợ trước ông không có bất kỳ tài sản nào (đến nay vợ trước vẫn còn sống). Sau khi ông cưới mẹ tôi (vợ sau) thì có chung tài sản là 1 căn nhà 2 chị em tôi đang ở (mẹ tôi mất năm 2002 và không có di chúc) và 1 căn nhà khác hiện đang cho thuê. Ba tôi để lại di chúc (Di chúc không có công chứng) nhà cho thuê sẽ chia đều cho 4 người con gái của vợ trước và căn nhà chia đều cho 3 người là 2 chị em tôi và 1 cháu nội đích tôn của con trai vợ trước. Tôi muốn hỏi di chúc không có công chứng có giá trị pháp lý không? 2 chị em tôi có được hưởng 1/2 giá trị căn nhà phần của mẹ tôi không vì căn nhà đó là tài sản chung của ba mẹ tôi? Nếu được thì tôi phải làm thủ tục pháp lý như thế nào? Nếu không được thì chị em chúng tôi sẽ được hưởng tài sản ra sao? Hiện nay các anh chị lớn đã có gia đình và ở riêng, chỉ có 2 chị em tôi là chung hộ khẩu với ba tôi và hiện tại em tôi vẫn chưa có gia đình, công ăn việc làm chưa ổn định và 2 chị em tôi đang ở tại căn nhà được chia đó. Rất mong nhận được câu trả lời của các chuyên gia. Tôi chân thành cảm ơn.

 • X?

  X?

  Cho em hỏi: khi kết hôn với công an thì phải xét lí lịch 3 đời, nhưng bà nội em nhập tịch nước ngoài, được biết là bà nội đi theo diện bão lãnh con lai sau khi giải phóng năm 1975, nhưng khi đăng kí khai sinh lại lấy cùng 1 họ, theo họ ông nội ở Việt Nam. Còn bên ngoại em là thương binh, đảng viên. Vậy, em có được kết hôn với công an không ạ?

 • Thời hiệu khởi kiện vụ ?

  Thời hiệu khởi kiện vụ ?

  Năm 2001 gia đình tôi có vay 20 tấn caphe, trả đến năm 2008 còn 4 tấn, đến năm 2013 bên cho vay kiên gia đình tôi nợ họ 7 tấn và họ đã sửa giấy tờ gốc là năm 2008 thành 2013. Và tòa án nhân dân huyện đã thụ lý vụ án tháng 04 năm 2013 nhưng do giấy tờ không hợp lệ nên gia đình tôi không tham gia hòa giải. Mãi đến tháng 8 năm 2014 tòa án gởi giấy mời tham gia phiên tòa sơ thẩm. Cho tôi hỏi tòa án thụ lý vụ án là đúng không và món nợ từ năm 2008 thì thời gian khởi kiện còn hiệu lực không? Chân thành cảm ơn.

 • Lãi suất cho vay bao nhiêu là phạm luật?

  Lãi suất cho vay bao nhiêu là phạm luật?

  Em trai tôi đi vay nóng ở một người quen với số tiền 10 triệu đồng và lãi suất là 3000 đồng/triệu/ngày. Nay số tiền lãi đã lên đến hơn 5 triệu mà nhà tôi không có khả năng chi trả. Xin hỏi với mức lãi ấy người cho vay kia có phạm luật không?

 • Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội?

  Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội?

  Em năm nay 18 tuổi, vừa đậu đại học Y Hà Nội. Hiện tại, hộ khẩu thường trú của em đang ở tại Nam Định. Năm nay em bắt đầu đi học đại học em muốn thay đổi địa chỉ thường trú. Ông bà ngoại em hiện đang sinh sống tại Hà Nội, giờ em muốn thay đổi địa chỉ thường trú đến nhà ông bà được không? Em cám ơn

 • Xây nhà lấn sang bất động sản liền kề

  Xây nhà lấn sang bất động sản liền kề

  Năm 2009, có người kiện tôi lấn chiếm con đường đi của họ, Tòa án công nhận phần diện tích ấy thuộc GCNQSDĐ của tôi. Tại tòa, tôi đồng ý mở con đường đi trên phần đất đó (mà không lấy tiền). Nhưng trên phần đất tôi tự nguyện mở đường đó, họ lại cất nhà, xin luật sư tư vấn, tôi phải làm gì để phần đất tôi tự nguyện mở đường đi được sử dụng đúng mục đích? Xin cảm ơn phần tư vấn của luật sư.

 • Khởi kiện phân chia di sản thừa kế thủ tục thế nào?

  Khởi kiện phân chia di sản thừa kế thủ tục thế nào?

  Nhà tôi có 5 anh chị em, Bố tôi mất được hơn 1 năm (mẹ tôi mất lâu rồi). Trước khi chết bố tôi có để lại di chúc phân chia di sản cho 5 anh em tôi, tuy nhiên, lại giao cho cô tôi quản lý. Nhưng đến nay, cả cửa hàng của bố, nhà trước kia bố ở và con xe Audi cô tôi vẫn dùng thường xuyên mà anh em chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu phân chia di sản nhưng cô tôi bảo "cứ từ từ". Tôi muốn đại diện cho 5 anh em làm đơn yêu cầu chia di sản thừa kế được không? Thủ tục như thế nào?  

 • Những việc l? m bị cấm trong b?

  Những việc l? m bị cấm trong b?

  Cháu gái tôi được bạn giới thiệu có tham gia vào công ty bán hàng đa cấp về mỹ phẩm. Bên phía công ty ấy họ bắt cháu tôi bỏ ra số tiền gần 10 triệu để mua các loại mặt hàng mỹ phẩm đó để sau đó sử dụng số hàng đấy để bán. Xin hỏi việc làm của công ty bán hàng đa cấp đó có đúng không?

 • Vi?

  Vi?

  Tôi là viên chức nhà nước, kí hợp đồng có thời hạn 1 năm. Trong quá trình làm việc thì có làm thất thoát tiền của nhà nước là 100 triệu nhưng sau khi biết đã hoàn trả lại. Xin hỏi khi tôi đã hoàn trả lại số tiền đã thất thoát thì tôi sẽ bị xử lý thế nào?  

 • Khiếu nại về việc cho bạn mượn đồ cầm cố rồi bỏ trốn?

  Khiếu nại về việc cho bạn mượn đồ cầm cố rồi bỏ trốn?

  Vừa qua em có cho bạn cùng phòng mượn xe máy, laptop, điện thoại để đi cầm cố và 1 số tiền mặt. Cụ thể em cho bạn mượn xe máy cầm cố là 20 triệu đồng, do gần quá thời hạn cầm cố nên em đã đóng lãi 600000đ cho 10 ngày lãi. Một thời gian sau bố của bạn đó đã đưa em 20triệu cộng 800000đ tiền lãi 10 ngày kế tiếp để lấy xe. Về chiếc laptop thì chủ phòng trọ em có cầm laptop của em vì 1 vài lý do riêng (không phải cầm cố) sau đó bạn này có nói với chủ trọ em là cắm cái laptop này lấy 3triệu, lúc đầu em hoàn toàn không biết gì (laptop chủ trọ vẫn cầm từ trước) Về chiếc điện thoại, vẫn trong thời gian bạn này cầm cố xe em, em cần xe để đi lại nên có cho bạn này mượn điện thoại để gọi cho người nhà trợ giúp lấy xe em ra, do phải đi làm nên em để điện thoại lại cho bạn này mượn để gọi điện. Đến chiều thì em gọi điện hỏi về chiếc xe thì không liên lạc được, về phòng cũng không thấy ai. Đến tối em lên mạng thì bạn đó nhắn tin nói cắm điện thoại em 6triệu rồi. Rồi bạn đó có gửi cho em giấy cầm cố, trong giấy lại ghi tên của em mạc dù em hoàn toàn không biết gì. Hiện giờ bạn này đã bỏ trốn và em cũng không liên lạc với gia đình bạn đó được. Tất cả trường hợp trên em đều có địa chỉ của người nhận cầm cố tại Hà Nội và em đang giữ chứng minh thư của bạn này và em cũng biết địa chỉ nhà ở in cho em hỏi là Bây giờ em muốn làm đơn khiếu nại thì em cần phải làm những bước nào và gửi cho ai? Chính quyền địa phương nơi bạn đó ở hay chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc. Em xin chân thành cảm ơn.

 • Y?

  Y?

  Tôi có nhờ anh này xin việc cho vợ với số tiền 80 triệu đồng để vào biên chế ngành giáo dục. Anh này đã chiếm đoạt và bỏ chốn. Sau khi tôi làm đơn kiện thì anh này đã bị bắt và bị đưa ra xét xử với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Anh này bị tuyên án 9 năm tù và phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho tôi và những người khác. Nhưng tòa án không nói rõ thời hạn trả lại tiền và trả như thế nào? Vậy tôi xin luật sư hãy tư vấn cho tôi làm thế nào để có thể lấy lại số tiền?

 • Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ qu?

  Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ qu?

  Em sinh ngày 13.06.1990. Vậy bây giờ em có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự không ? Và tới thời điểm nào em không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa ?

 • Điều kiện, thủ tục đăng k?

  Điều kiện, thủ tục đăng k?

  Em họ tôi lấy chồng và đăng ký kết hôn được 1 thời gian thì xảy ra xích mích nó liền bỏ đi. Lúc đó vợ chồng nó chưa có con. Sau hơn 1 năm thì nó về cùng với 1 cậu bạn trai và nói là đã có bầu với người này bây giờ về để đi giải quyết ly hôn với người chồng trước. thế nhưng do thủ tục nên nó đã đẻ đứa bé ra được 3 tháng tuổi thì mới xong thủ tục ly hôn, nhưng trong giấy của tòa án lại không nhắc gì đến đứa trẻ này. Chắc do em tôi đã giấu chuyện sinh con này. Bây giờ khi cháu đã được 6 tháng tuổi rồi thì 2 đứa mới đi đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho cháu. Lúc này cán bộ tư pháp mới nói ko thể đăng ký khai sinh cho cháu nếu không có giải quyết của tòa án về đứa trẻ. Bởi vì cháu sinh ra trong thời gian đang còn hôn thú với chồng cũ mà giờ đi làm giấy khai sinh cho cháu có tên bố lại không phải là chồng cũ thì không làm được. Xin hỏi vậy giờ gia đình chúng tôi phải làm như thế nào mới đăng ký khai sinh được cho cháu? Xin chân thành cảm ơn!

 • L? m đ?

  L? m đ?

  Cho tôi hỏi chị tôi đã làm đám cưới và chưa đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng sống chung với nhau khoảng tám tháng, giờ thì chia tay được hơn hai năm rồi mà cũng không có thủ tục gì cả. Giờ chị tôi muốn lập gia đình với một việt kiều ở Mỹ, vậy có cần làm thủ tục hay có phát sinh vấn đề gì về cuộc hôn nhân trước của chị và chồng cũ không ạ? Xin các anh chị tư vấn cho em. Chân thành cảm ơn!

 • Thời hạn chi trả tiền bồi thường đất?

  Thời hạn chi trả tiền bồi thường đất?

  Nhà tôi nằm trong dự án xây dựng khu công nghiệp nên đã bị thu hồi được 6 tháng. Gia đình tôi nhận được quyết định thu hồi từ tháng 1/2014 nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ ủy ban nhân dân huyện. Tôi có lên kiến nghị nhưng huyện nói tiền từ TW chưa được chuyển về. Xin hỏi thời hạn chi trả tiền bồi thường đất là bao lâu?

 • Chia t? i sản khi kh?

  Chia t? i sản khi kh?

  Gư?

 • Quyền nu?

  Quyền nu?

  Chị gái tôi lấy chồng được hơn 3 năm và đã có một cháu trai đã được 18 tháng tuổi. Nay vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên chị gái tôi đã quyết định ly hôn. Chi tôi có một điều băn khoăn muốn luật sư giải đáp đó là khi ly hôn thì chị tôi có được quyền nuôi con không? Tại gia đình bên nội đang tranh quyền nuôi cháu với chị gái tôi, chị gái tôi đã phải về nhà bố mẹ đẻ nhưng ông bà nội nhất quyết không cho chị gái tôi bế cháu về. 

 • C?

  C?

  Thưa Luật Sư. Tôi có tham gia đánh bạc và bị bắt quả tang đưa về trụ sở công an phường. Tại đây tôi bị phạt hành chính 1.500.000 đồng và bị tịch thu tất cả tiền trong bóp khoảng 7 triệu đồng. Cho tôi được hỏi: Công an phường có được tịch thu tiền đánh bạc không? Xin cảm ơn luật sư!

 • Quy?

  Quy?

  Xin ho?

 • Ph?

  Ph?

  Tôi có câu hỏi cần hướng dẫn giúp đỡ giải quyết như sau: Trước khi cưới chị tôi, anh rể có mua một mảnh đất, trên đó có dựng một ng&oocirc;i nhà tạm bợ và sau khi cưới, anh chị tôi về sống chung trong ngôi nhà ấy. Được khoảng ba năm, nhờ làm ăn tích góp,anh chị đã sửa sang lại ngôi nhà trên, dựng thành một ngôi nhà cấp bốn và có xây thêm 1 một dãy nhà trọ nằm trên mảnh đất ban đầu đó luôn. Mười ba năm sau, nhà nước có chính sách di dời giải tỏa, gia đình anh chị tôi đã thực hiện đúng chính sách trên và nhận đc 1 lô đất đền bù mới tương ứng với diện tích đất cũ ban đầu. Anh chị tôi đã xây dựng trên mảnh đất mới 1 căn nhà cấp 3. Bên cạnh đó, trong thời gian này anh chị tôi cùng nhau tích góp được ít tiền, cũng có mua thêm 1 lô đất mới ở xã khác. Anh chị tôi sống bây giờ không hạnh phúc, vậy cho hỏi, nếu anh chị muốn ly dị thì sau khi ly hôn về phía chị tôi, chi?

 • C?

  C?

  Tôi có người bác (ở Trà Vinh), có người con trai sau khi lấy vợ về ở quê vợ (Bình Thuận), đã có nhà và hộ khẩu riêng. Từ năm 1994 bác và người chị cùng về ở với gia đình người anh cho tới nay (2014) đồng thời hộ khẩu đã bị địa phương cắt từ năm 1994, nhưng từ năm 1994 về ở nhà ông anh tại Bình Thuận không có đăng ký tạm trú tại địa phương. Đến nay bác tôi và chị gái muốn đăng ký tạm trú tại nhà ông anh để để được nhập khẩu theo Luật cư trú. Bác tôi đã làm hồ sơ xin đăng ký gồm: - Bản khai nhân khẩu - Đơn bảo lãnh của chủ hộ (chị dâu) - Đơn xin tạm trú dài hạn - 2 chứng minh nhân dân và giấy chứng nhâ?

 • Mua b?

  Mua b?

  Tôi xem trên báo đài mấy ngày hôm nay về vụ mua bán trẻ em diễn ra tại Chùa Bồ Đề. Những đối tượng thực hiện việc mua bán trẻ của chùa như thế có bị đi tù không? Thực sự, những người dân như tôi cảm thấy đây là một điều hết sức bức xúc, mong xã hội pháp luật cần trị nghiêm minh đối với những đối tượng này. 

 • Nh? ch?

  Nh? ch?

  Tôi xem báo chí và thời sự mấy ngày hôm nay thấy đưa tin rất nhiều về việc chùa Bồ Đề mua bán trẻ em. Tôi thấy rất đau lòng khi xem vụ việc này, một ngôi chùa mà sao có thể làm được một việc như thế. Tôi có một thắc mắc là chùa Bồ Đề nhận nuôi khá nhiều trẻ em như thế chùa Bồ Đề có làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng không? Và tôi muốn hỏi chùa có được đăng ký nhận con nuôi không?

 • B?

  B?

  Xin ho?

 • Con sinh ra sau khi ly h?

  Con sinh ra sau khi ly h?

  Tôi và chồng tôi có quyết định ly hôn khi tôi mang thai 2 tháng tuổi. Vì lúc đấy tôi chưa biết tôi có thai nên tòa đã ra quyết định ly hôn cho chúng tôi. Con tôi bây giờ được gần 1 tuổi rồi thì chồng tôi quay lại đòi quyền nuôi đứa con của tôi. Xin hỏi luật sư sau khi vợ chồng tôi ly hôn tôi mới sinh con thì đứa con đấy được coi là con chung hay con riêng?

 • Tranh gi? nh quyền nu?

  Tranh gi? nh quyền nu?

  Tôi có chị gái đã ly hôn gần 1 năm nay. Chị có 2 đứa con trai. Sau khi ly hôn tòa đã xét xử được quyền nuôi đứa con nhỏ. Hai mẹ con về ở cùng nhà ông bà ngoại, điều kiện chăm sóc cho thằng nhỏ rất tốt. Chồng thì đã lập gia đình mới và chuẩn bị có con riêng. Nhưng nay do chị tôi đi làm xa, gửi thằng bé cho ông bà ngoại nuôi, điều kiện chăm sóc cho thằng bé vẫn luôn đầy đủ. Tận dụng việc chị đi làm xa không có nhà, cha của thằng bé đã đến nhà ông bà ngoại của thằng bé đe dọa dứt khoát đón con về nuôi. Ngay hôm sau dù không có sự đồng ý của mẹ thằng bé cũng như ông bà ngoại thằng bé mà cha thằng bé tự tiện đến trường mầm non đón thằng bé và nhất định không trả. Như vậy hành vi của người cha đó có sai pháp luật không? Nếu có, có được coi là hành vi bắt cóc trẻ em không?

 • L?

  L?

  Tôi ở Đà Nẵng mới ra Hà Nội chơi được 3 ngày. Được bạn bè dẫn đi chơi rất nhiều nơi và tôi để ý một điều là ở Hà Nội có rất nhiều em nhỏ phải đi lang thang bán hàng rong kể cả đêm khuya tối muộn. Tôi hỏi bạn thì được biết những đứa trẻ này bị những kẻ xấu lợi dụng, ép buộc đi bán hàng thế này để về nộp tiền cho chúng. Nhìn vào những hoàn cảnh như thế tôi thấy rất đáng thương. Không biết nhà nước mình có hình thức xử lý như thế nào đối với những đối tượng lợi dụng, éo buộc trẻ em lang thang để trục lợi? Những người đó có phải đi tù không? 

 • Đảng vi?

  Đảng vi?

  Chồng tôi là đảng viên, đang làm cho một doanh nghiệp vốn nhà nước. Gia đình tôi đã sinh được 2 cháu gái nhưng anh ấy là trưởng họ nên muốn sinh thêm một đứa con trai. Nhưng anh ấy là đảng viên đang công tác trong nhà nước, nếu chúng tôi sinh con thứ 3 thì anh ấy có bị đuổi việc không? Hình thức kỷ luật cụ thể như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn.

 • Cho vay tiền bằng giấy viết tay khởi kiện được kh?

  Cho vay tiền bằng giấy viết tay khởi kiện được kh?

  Mẹ tôi có cho người quen mượn 3 cây vàng 4 số 9 và có cam kết sẽ trả nếu khi mẹ tôi cần. năm 2010 mẹ tôi có cho vợ chồng người đó mượn thêm số tiền là 400 triệu để kinh doanh. Sau đó năm 2012 thì mẹ tôi có cho vợ chồng họ mượn dùm của người thân cho họ vay khoảng 400 triệu nữa và họ hứa sẽ trả. Nhưng đến khi đòi thì họ nói chưa có tiền trả và họ nói hàng tháng sẽ trả lãi. nhưng đến giờ mẹ tôi vẫn khồng nhận được tiền trả gốc và lãi như họ hứa. Sau đó mẹ tôi có nói với người đó số tiền nợ mà 2 vợ chồng đó đã mượn là chừng đó và bà vợ xác nhận số tiền trên là đúng và có ký. Vậy cho tôi hỏi nếu họ vẫn không trả tiền thì chúng tôi kiện ra tòa với bằng chứng mà người vợ ký đó có phù hợp không?

 • Thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú thế nào?

  Thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú thế nào?

  Năm 2008 tôi có đăng ký kết hôn với người  nước ngoài, nhưng do quan điểm bất đồng nên chúng tôi chia tay nhưng chưa làm thu tục ly hôn. Năm 2005 tôi có quen và yêu thương một người và chúng tôi đã tổ chức đám nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã sinh một cháu gái được 2 tuổi nhưng chưa đi đăng ký khai sinh cho cháu. Xin cho hỏi bây giờ tôi đi khai sinh cho con tôi thì trong giấy khai sinh có được ghi tên người cha vào giấy khai sinh không?

 • Vỡ hụi c?

  Vỡ hụi c?

  Việc là mẹ em làm hội (hụi) đã gần 20 năm. Nhưng vì bị gạt tiền nên cuối năm 2013 đã bị vỡ hụi. Có 8 người đi kiện với tổng số tiền là 800 triệu. Sau đó họ cho trả 1 nửa và có giấy cho 1 nửa số nợ (có nghĩa là chỉ còn nợ 400 triệu). Sau khi làm việc với cơ quan điều tra. Mẹ em chứng thực được giấy tờ làm ăn trong năm 2013 mà người ta thiếu tiền nhưng không trả. Và hiện tại mẹ em không sở hữu tài sản gì để có thể hoàn trả lại số tiền. Chỉ có thể đợi đến khi những người kia trả thì mẹ em mới có khả năng thanh toán số tiền trên. Vì mẹ em không có ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mà là làm ăn thua lỗ và không lấy lại được tiền của những người khác. Nên em xin luật sư tư vấn giúp em. Mẹ em có ở tù không ạ? Hoặc sẽ bị toà án xử như thế nào? Em mong sẽ nhận được trả lời của luật sư! Em cảm ơn !  

 • Thời hạn đăng k?

  Thời hạn đăng k?

  Tôi và chồng tôi ly hôn từ năm tháng 12/2011. Nay vì điều kiện gia đình, con cái nên chúng tôi muốn đăng ký kết hôn lại nhưng tôi lên phường yêu cầu giải quyết thì họ bảo chưa đủ điều kiện đăng ký vì thời hạn đăng ký kết hôn lại sau khi ly hôn là 3 năm. Vậy xin hỏi yêu cầu của cán bộ phường như thế có đúng không? Tôi xin chân thành cám ơn

 • Chế độ cho người khuyết tật?

  Chế độ cho người khuyết tật?

  Tôi bị cụt một chân và liệt một tay, bị mất 85% sức khỏe. Vậy tôi có được hưởng chế độ nuôi dưỡng người khuyết tật không?

 • Họ h? ng c?

  Họ h? ng c?

  Tôi và người đó muốn kết hôn, nhưng lại biết cùng chung dòng họ. Cụ cố người đó là mẹ ruột của bà cố nội người đó và bà nội tôi. Vậy chúng tôi mỗi người là mấy đời? Có bị luật pháp cấm kết hôn không?

 • C?

  C?

  Xin chân thành cám ơn câu trả lời của Luật sư! Tôi muốn hỏi thêm là tôi có được yêu cầu tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng sau khi chúng tôi ly hôn không?

 • T?

  T?

  Tôi xin hỏi: Vợ chồng bạn tôi ly hôn. Người vợ khai không còn tiền mặt để chia vì đã chi tiêu hết với bảng kê các việc đã chi tiêu, nhưng không cụ thể tiền vì đã qua một thời gian dài rồi, nhưng người chồng thì không đồng ý và nói là vẫn còn. Vậy tòa án có quyền tiến hành xác minh tài sản kê khai không?

 • Tr?

  Tr?

  "Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi của bạn: Theo quy định tại Điều 93 Luật Hôn nhân và gia đình thì: Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên. Như vậy, nếu bạn chứng minh được việc trực tiếp thay đổi người nuôi con là vì lợi ích của con bạn, thì Tòa án có thể xem xét để quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con." Vậy tôi xin hỏi thêm luật sư: Tôi có thể yêu cầu mẹ của bé có trách nhiệm hơn như trợ cấp định kỳ cho bé hàng tháng không? Xin cám ơn!

 • Đăng k?

  Đăng k?

  Tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm thì anh ấy bị đi tù vì tội đánh người gây thương tích từ năm ngoái. Mức án mà người yêu tôi phải nhận là 3 năm tù giam. Nay sức khỏe của bố anh rất yếu nên muốn chúng tôi kết hôn và tổ chức đám cưới. Vậy xin hỏi tôi có thể đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với anh ấy khi đang phải đi tù được không?

 • Con g?

  Con g?

  Em năm nay 15 tuổi. Mẹ em đã mất được hơn một năm nay, nhà em giờ chỉ còn mình em và bố. Bố em thường xuyên uống rượu bia và đánh đập, hành hạ em. Trước khi mẹ em mất, nhà em có một mảnh đất diện tích 200 m2. Sau thời gian hơn 6 tháng mẹ em mất bố em đã bán đi một nửa mảnh đất ấy. Xin hỏi khi mẹ em mất, mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ mà em là con gái thì em có được hưởng số tài sản đó không? Bố em bảo con gái đi lấy chồng là hết không được gì hết. Em muốn hỏi thêm nữa là bố em hành hạ, đánh đập em như thế có vi phạm pháp luật không?

 • C?

  C?

  Tôi xin trình bày vấn đề như sau: Vợ chồng tôi ly dị từ tháng 8.2012, Toà án quận Gò vấp xử thuận tình ly hôn và giao cháu lớn sinh 2002 cho tôi nuôi, giap cháu nhỏ sinh 2009 cho vợ tôi nuôi. Thực tế vợ tôi không trực tiếp nuôi cháu nhỏ mà gởi cháu cho Ông bà ngoại dưới quê nuôi. Cứ đều đặn 3 tuần tôi đi khoảng 140km để thăm cháu nhỏ và đưa tiền 2 triệu đồng để Bà ngoại mua sữà nuôi cháu. Cháu ở nhà với ông bà ngoại không được đi học mẫu giáo vì trường ở xa. Mẹ cháu làm cách đó khoảng 25km nhưng mỗi tháng về 1 lần và không đưa tiền phụ nuôi. Ông bà ngoại nhiều lần thấy cảnh cha con tôi quyến luyến, con tôi khóc la thì bảo tôi đem cháu về nuôi cho có chị có em. Cháu nhỏ đã sống với với hai cha con tôi từ 8.2012 đến nay, cháu được đến trường mẫu giáo. Tôi là kỹ sư cơ khí làm việc ở công ty nước ngoài có hợp đồng dài hạn. Thu nhập mỗi tháng 18 triệu đồng, hợp đồng thuê nhà dài hạn. Giữa nơi tôi ở, đi làm và trường các cháu học trong khoảng 2km. Mẹ cháu thì thường xuyên thay đổi nơi ở và chỗ làm. Hiện nay mẹ cháu ở cách nơi tôi ở khoảng 18km (đang sống với 1 người đàn ông không giá thú, cả hai bán trứng gà-vịt ngoài chợ tự phát) nhưng khi cháu bệnh cấp cứu trong bệnh viện vẫn không đến thăm, cũng chưa bao giờ hỗ trợ về vật chất cho các cháu. Thậm chí Tết phải mượn tiền của tôi để mua quần áo cho các cháu vì sợ cháu giận. Tôi xin hỏi, ở vào hoàn cảnh này tôi có thể xin toà án thay đổi lại quyền nuôi con hợp pháp được không? Khả năng Toà xử cho tôi thắng kiện không? Vì vợ chồng tôi không còn nói chuyện với nhau được nữa nên chúng tôi không thể gặp mà hoà giải. Ngay cả ông bà ngoại bé có gọi về hoà giải cũng không được. Vì tôi sợ mẹ cháu sống không an cư lạc nghiệp, lâu lâu lại đến thăm rồi lại dẫn đi rồi khi khó khăn lại đem cháu giao cho ông bà ngoại, như vậy cháu nhỏ lại khổ. Tôi xin luật sư tư vấn đề này, xin chân thành cám ơn!

 • C?

  C?

  Tuần trước vào lúc hơn 10 giờ tối, có mấy chú công an khu vực đến bấm chuông và hỏi giấy tạm trú tạm vằng mà không có mặt của tổ trưởng tổ dân phố và cô chủ nhà. Sau đó, em đã bị mấy chú này yêu cầu nộp phạt 200.000 đồng vì không đăng ký tạm trú. Xin hỏi mấy chú công an khu vực đến kiểm tra tạm trú sau 10 giờ như thế có đúng không?

 • Tạm tr?

  Tạm tr?

  Tôi nghe mọi người ở cơ quan nói người ngoại tỉnh khi đăng ký tạm trú tại Hà Nội lâu thì sẽ được đăng ký thường trú luôn. Xin hỏi thông tin đó có chính xác không? Tôi đã đi làm và đăng ký tạm trú ở Hà Nội được hơn 5 năm rồi thì có đủ điều kiện đăng ký thường trú ở đây luôn không? Tôi cám ơn

 • Chưa đăng k?

  Chưa đăng k?

  Vợ chồng tôi đã tổ chức đám cưới nhưng không có đăng ký kết hôn vì trước đây vợ tôi kết hôn với người nước ngoài để đi xuất khẩu lao động nhưng bây giờ vẫn chưa ly hôn được. Vợ tôi sắp sinh con, vậy trên giấy khai sinh của cháu bé về phần thông tin người cha có được điền thông tin của tôi không ạ?

 • Vợ chồng ly h?

  Vợ chồng ly h?

  Tôi có một người Dì ruột cưới chồng đã được 7 năm và đã có 2 cháu. Một cháu gái được 6 tuổi và một cháu trai được 4 tuổi. Người chồng ở Quảng Ngãi và Dì tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đám cưới Dì tôi chỉ ra Quảng Ngãi làm đám cưới sau đó 2 vợ chồng về thẳng Sài Gòn sống luôn, không ở lại bên nhà chồng. Sống ở Sài Gòn được 4 năm và có 2 cháu. Sau đó người chồng dẫn 2 cháu và Dì tôi về Quảng Ngãi sống 6 tháng. Trong vòng 6 tháng sống ở Quảng Ngãi do không quen với môi trường sống khắc nghiệt, 2 cháu bệnh rất nhiều. Cháu gái bệnh và uống thuốc thường xuyên. Vì thương con, lo lắng cho con còn nhỏ uống thuốc nhiều có thể ảnh hưởng đến tình trạng của cháu sau này và cũng muốn chăm sống bố mình (ông ngoại 2 cháu). Dì tôi đã bàn bạc với chồng cho con vào Sài Gòn sống 3 năm. Ban đầu người chồng không vui và không đồng ý, nhưng sau đó cũng vì thương con và do điều kiện làm ăn bên đó còn nhiều thiếu thốn nên cũng cho phép về Sài Gòn sống. Lần trở về Sài Gòn sống này chỉ có Dì tôi và 2 cháu về, còn người chồng thì ở lại Quảng Ngãi làm ăn. Sau 3 năm sau Dì tôi đã gọi điện thoại ra Quảng Ngãi gặp bố chồng. Dì tôi có thưa với bố chồng sẽ cùng 2 cháu về Quảng Ngãi sống. Bố chồng rất vui vẻ và niềm nở. Ông cũng mong gia đình Dì tôi sum họp và cùng nhau làm ăn. Nhưng người chồng thì giận và không muốn Dì tôi ra đó. Người chồng gọi điện nói nhiều lời lẽ ngăn cản Dì tôi ra Quảng Ngãi, thậm chí còn buông lời đe dọa sẽ ly hôn nếu Dì tôi ra đó. Và Dì tôi đã phát hiện người chồng đó đã có người khác. Vì thương con và thương chồng nên Dì tôi đã cương quyết về Quảng Ngãi để giữ chồng, giữ bố cho con. Khi Dì tôi ra Quảng Ngãi bố mẹ chồng vẫn tiếp đón và cho ở. Nhưng người chồng thì lại không gặp mặt... Mấy hôm nay người chồng đó đã uống rượu, nổi điên và đã tạt xăng vào Dì tôi và bọn trẻ, đòi đốt chết. Mỗi ngày sống trong lo sợ, phập phồng. Nên bây giờ Dì tôi muốn ly hôn, thì liệu Dì tôi có được quyền nuôi con hay không. Bên Nội và Ngoại đều khá giả, đều có đủ điều kiện nuôi con. Nhưng liệu tòa án có phán mỗi người nuôi 1 con không? Làm như thế nào thì Dì tôi mới được quyền nuôi 2 con? Xin tuvan.doisongphapluat.com có thể giúp Dì tôi hiểu rõ hơn về pháp luật hôn nhân và gia đình này. Tôi xin cám ơn rất nhiều. Thân.

 • Đi nghĩa vụ qu?

  Đi nghĩa vụ qu?

  Em năm nay 24 tuổi đang làm việc tại một công ty xây dựng. Tháng trước em có nhận được giấy triệu tập nghĩa vụ quân sự và em mới đi khám sức khỏe tuần trước. Họ vừa gửi giấy kết luận trong đợt khám sức khỏe là đủ điều kiện sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự và sẽ bắt đầu tập trung vào tháng 9. Em muốn hỏi là giờ em đi nghĩa vụ thì em có được tạm hoãn hợp đồng của em tại công ty không? 

 • Vợ ly dị, t?

  Vợ ly dị, t?

  Tôi và vợ tôi kết hôn năm 2013, chúng tôi có 1 cháu trai 10 tháng tuổi . Vợ tôi có chút xích mích với mẹ chồng và bỏ đi về nhà mẹ ruột lúc con chúng tôi mới 6 tháng tuổi và bỏ bú lúc 6 tháng, tôi và gia đình nuôi cháu tới giờ là 10 tháng. Trong thời gian bỏ đi về nhà ngoại, vợ chưa bao giờ lên thăm và cũng không phụ cấp. Hiện tại con trai tôi rất theo gia đình tôi. Giờ vợ tôi muốn ly dị thì ra tòa con có thuộc quyền bên phía gia đình tôi nuôi không? Tôi xin cảm ơn.

 • B?

  B?

  Nhà tôi có cho thuê phòng trọ. Vài tháng trước có một cô đến hỏi thuê phòng, ăn mặc khá giản dị và có nói là sinh viên ở một mình nên tôi đã cho thuê với giá 1,5 triệu. Vì đây là nhà trọ riêng biệt còn gia đình tôi thì ở chỗ khác nên tôi không quản lý được người ra người vào, mà chỉ cuối tháng tôi mới đến thu tiền nhà một lần. Và hôm qua, tôi đã nhận được cuộc gọi điện từ công an yêu cầu tôi lên lấy lời khai vì cô gái mà tôi cho thuê phòng ấy là gái bán dâm và đã từng đưa người về phòng trọ để thực hiện hành vi bán dâm nhiều lần. Xin hỏi đối với trường hợp của tôi, cô ấy thực hiện hành vi bán dâm ở phòng trọ của nhà tôi thì tôi là chủ trọ thì có bị tội gì không?

 • Dao kiếm treo trong nh? c?

  Dao kiếm treo trong nh? c?

  Bạn tôi đi Móng Cái có điện về bảo định mua tặng tôi một chiếc kiếm về treo trong phòng khách cho đẹp nhưng tôi chưa dám nhận lời vì sợ treo kiếm trong nhà cũng phạm luật. Xin luật sư cho tôi biết treo kiếm trong nhà có phạm luật không?

 • Lừa đảo b?

  Lừa đảo b?

  Tôi có lên facebook và biết được chỗ đổ buôn quần áo. Sau đó, tôi đã liên lạc với chủ buôn đó và họ nói họ ở Tây Nguyên nên tôi phải chuyển khoản cho họ rồi họ chuyển hàng về cho tôi. Vì tôi tin tưởng nên đã chuyển số tiền là 20 triệu đồng và họ hẹn 4 ngày sau họ sẽ chuyển hàng ra cho tôi. Nhưng đến nay đã hơn nửa tháng mà tôi không thấy hàng đâu, gọi điện cho họ mấy lần đầu họ nghe máy và nói do bên vận chuyển. Lâu sau đó, thì tôi gọi điện nhưng không thấy họ nghe máy và số điện thoại đã thuê bao. Xin hoir với trường hợp của tôi khởi kiện người lừa đảo đó được không? Nếu được họ sẽ bị tội gì?

 • Nợ tiền kh?

  Nợ tiền kh?

  Tôi ở Đồng Nai muốn đòi nợ ở tỉnh khác (tỉnh Lâm Đồng) thì phải làm sao?

 • L? m thế n? o để lấy lại được t? i sản cho mượn kh?

  L? m thế n? o để lấy lại được t? i sản cho mượn kh?

  Cách đây khoảng 1 tháng, một người bạn mượn tôi chiếc xe máy để cầm lấy tiền giải quyết vấn đề trong công việc và hứa hai hôm sau lấy xe cho tôi. Nhưng hai hôm sau và sau đó anh ta lấy nhiều lý do cho tới bây giờ đã hơn một tháng vẫn không trả lại. Trong khoảng thời gian này do thương tình cảnh của bạn(mới ra tù chưa đến 1 năm)kinh tế khó khăn tôi cho anh ta mượn 4,5 triệu để làm ăn và cam kết với nhau là mỗi ngày anh ta gửi lại tôi 200 ngàn cho tới khi đủ 4,5 triệu thì thôi. Trả được 2 ngày, tới ngày thứ 3 anh ta tới gặp tôi và nói có chuyến hàng cần thêm tiền vốn, anh ta hỏi vay tôi 4 triệu và hứa sẽ trả ngay tối hôm đó.Nhà không có tiền, nhưng mừng vì bạn có công có việc tôi đã cho anh ta mượn chiếc điện thoại và một chiếc laptop, anh ta mang cầm ở hiệu đối diện nhà tôi lấy được 2,5 triệu rồi chạy vội vàng đi. Cho đến nay đã 6 ngày trôi qua, tôi gọi điện thì anh ta không nghe luôn tìm cách tránh mặt tôi, về phần các thứ của tôi xe máy, laptop, điện thoại và 4,1 triệu anh ta coi như không biết, như chưa từng mượn tôi. Hỏi tôi cần phải làm thế nào để có thể thu hồi lại tiền và những tài sản về, về phần anh ta, anh ta có bị đi tù không? Làm sao để thu hồi tài sản của tôi và anh ta không phải bị đi tù?

 • Đi ăn h? ng bị mất xe, ai l? người bồi thường?

  Đi ăn h? ng bị mất xe, ai l? người bồi thường?

  Tuần trước tôi có đi ăn hải sản tại một quán ăn trên ven hồ Trúc Bạch. Đến đây ăn, có một nhân viên trông giữ xe và yêu cầu tôi dắt xe lên vỉa hè rồi đưa cho tôi chiếc vé xe. Khi ăn xong, ra ngoài lấy xe thì chiếc xe của tôi đã biến mất, xe của tôi là Airblade. Tôi có yêu cầu chủ quán bồi thường về chiếc xe bị mất thì ông chủ quán không đồng ý mà đổ trách nhiệm ấy cho nhân viên trông xe. Xin luật sư cho tôi biết: đối với trường hợp của tôi đi ăn hàng bị mất xe thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? 

 • Di ch?

  Di ch?

  Vợ chồng tôi có khối tài sản là một ngồi nhà 3 tầng trên diện tích 100m2 đất, vợ chồng tôi có một con gái, nay muôn viết di chúc để lại tài sản này cho cháu. Vậy vợ chồng tôi tự viết tay và ký, điểm chỉ mà không cần xác nhận công chứng có hợp pháp không?

 • G?

  G?

  Luật sư có thể cho tôi biết: Hoạt động đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp có được xem là ngành nghề kinh doanh không? và có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh không? 

 • Cho tặng t? i sản c?

  Cho tặng t? i sản c?

  Tôi được người bạn hứa tặng cho con trai tôi một chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng nếu đậu đại học. Nay đã có kết quả là con trai tôi đã đậu đại học. Tôi biết vấn đề này là điều tế nhị nhưng tôi sợ sau này nhỡ không may có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ có giấy tờ rõ ràng. Tôi muốn hỏi việc bạn tôi cho con trai tôi chiếc xe máy đó tôi muốn làm hợp đồng có được không?

 • Th?

  Th?

  Em có hộ khẩu và giấy khai sinh ở Miền Bắc. Năm sau em định thi vào trường an ninh trong thành phố Hồ Chí Minh, thì em có đủ điều kiện dự thi không?

 • Thế nào là nuôi con nuôi thực tế?

  Thế nào là nuôi con nuôi thực tế?

  Năm 2008, tôi có nhận nuôi một bé gái. Cho tới thời điểm hiện tại tôi vẫn nuôi dưỡng bé như con ruột của mình nhưng không có giấy tờ gì chứng minh việc nhận con nuôi này. Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật có thừa nhận quan hệ mẹ con của tôi và cháu hay không?

 • Mức tiền bồi thường khi bị mất xe m?

  Mức tiền bồi thường khi bị mất xe m?

  Tôi gửi xe ở một địa điểm nhận trông xe ở bến xe 2 ngày 1 đêm để về quê. Sau đó, tôi ra lấy xe thì xe đã bị mất và tôi vẫn còn phiếu trông xe của nơi ấy. Bên nhận trông xe cũng đã đồng ý bồi thường cho chiếc xe bị mất của tôi. Vậy xin hỏi mức tiền bồi thường đấy là bao nhiêu?

 • Đ?

  Đ?

  Hiện tại tôi có cho một đôi vợ chồng vay số tiền là 10 triệu đồng, có viết đơn vay nợ có chữ ký của cả 2 bên vay và cho vay. Trong đơn vay nợ có điều khoản nếu 2 vợ chồng không trả nợ đúng hạn vì bất cứ lý do gì, thì sẽ phải bồi thường cho tôi số tiền gấp đôi và chấp nhận nhờ pháp luật giải quyết tranh chấp. Nhưng hiện tại hai vợ chồng đó đi khỏi địa phương, tôi đã cố gắng liên lạc nhưng không được.Vậy nếu tôi muốn kiện họ thì kiện ở đâu và kiện như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.

 • Đ?

  Đ?

  Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm thì góp được chút tiền nên đã mua được một mảnh đất 90m2. Vì tiền mua đất cũng khá nhiều nên chúng tôi cũng phải vay mượn thêm để có tiền để làm nhà. Ngoài ra, chúng tôi cũng được mẹ chồng cho 150 triệu đồng tiền tiết kiệm của bà để xây nhà. Sau khi xây nhà xong chúng tôi đón mẹ tôi về ở cùng vợ chồng tôi. Trong thời gian này, có khá nhiều xích mích giữa vợ chồng tôi và mẹ chồng nên mẹ chồng tôi đòi chúng tôi số tiền bà đã cho để bà ra ở riêng mà không ở chung cùng vợ chồng tôi nữa. Xin hỏi luật sư mẹ chồng tôi làm như thế có đúng không? Và số tiền bà cho chúng tôi có phải trả lại không? Tôi cám ơn

 • Đất được tặng cho là tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

  Đất được tặng cho là tài sản riêng hay chung của vợ chồng?

  Đất được tặng cho là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng, tài sản được tặng cho là quyền sử dụng đất trước hoặc sau hôn nhân, đây là tài sản chung hay riêng của vợ và chồng được quy định trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

 • Điều kiện cần thiết để mở trung t?

  Điều kiện cần thiết để mở trung t?

  Chào luật sư! Hiện tại tôi đang có dự định sẽ mở một trung tâm tiếng Nhật Tôi được biết điều kiện là phải tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ ở trường ĐH tại Việt Nam. Tuy nhiên tôi chỉ có bằng tốt nghiệp của trường tiếng Nhật tại Nhật Bản mà không có bằng Đại Học ở Việt Nam Vậy tôi có đủ điều kiện để mở trung tâm tiếng Nhật hay không? Xin chân thành cảm ơn Luật Sư!

 • Nơi tiếp nhận đăng k?

  Nơi tiếp nhận đăng k?

  Tôi sinh năm 90, vợ tôi sinh năm 94. Dự định của chúng tôi là sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 âm năm nay nhưng chúng tôi sẽ làm đăng ký kết hôn trước. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa biết nơi tiếp nhận đăng ký kết hôn ở đâu? Luật sư có thể giải đáp giúp tôi được không? Tôi cám ơn.

 • Đăng k?

  Đăng k?

  Tôi sinh năm 89, vợ tôi sinh năm 94, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm. Nay chúng tôi quyết định cưới nhau nhưng gia đình tôi không đồng ý vì vợ tôi chưa có việc làm. Bây giờ, chúng tôi đi đăng ký kết hôn được không? Đáng nói là bố mẹ tôi đã giấu sổ hộ khẩu nhà tôi đi mà không đưa cho tôi thì chúng tôi có được đăng ký kết hôn không?

 • Bố c?

  Bố c?

  Tôi và vợ kết hôn tháng 12/2012, đến nay đã có 1 cháu trai 9 tháng tuổi (cháu không bú sữa mẹ). Tôi muốn sau khi ly hôn được nuôi con, vậy tôi cần những điều kiện gì để được nuôi con? Xin chân thành cảm ơn! 

 • Nợ tiền kh?

  Nợ tiền kh?

  Tôi có cho một chị bạn vay 30 triệu đồng để làm ăn và chị hứa 6 tháng sau chị sẽ trả. Đến nay đã gần 2 năm mà chị ấy vẫn chưa trả cho tôi, tôi đòi chị còn cố tình chốn tránh. Bây giờ, nhà tôi có việc nên cần tiền gấp, vì vậy chồng tôi bảo tôi đi khởi kiện chị ấy lên tòa nhưng tôi không biết thủ tục khởi kiện gồm những gì. Luật sư có thể cho tôi biết thủ tục để khởi kiện người nợ không trả được không?

 • Gửi xe ở qu?

  Gửi xe ở qu?

  Gia đình tôi mất xe Air Blade Thái ở Long Xuyên. Cho tôi hỏi gia đình tôi đi ăn cơm ở quán cơm, người bán cơm nói để xe ở đó khóa cổ xe tôi coi cho. Khi ăn cơm xong ra thì mất xe và người chủ quán đó nói tôi không biết gì hết và ông nói này guiwof không thấy chiếc xe trong khi gia đình tôi quen quán cơm này từ rất lâu rồi. Chiếc xe Wave đậu kế bên xe tôi không khóa cổ mà không bị mất còn chiếc xe của tôi khóa cổ thì bị mất. Sau đó, công an phường xuống quán cơm đó lấy lời khai thì chỉ nói vài câu rồi về. Gia đình tôi bức xúc thì có lên công an phường để hỏi thì họ nói do xe tôi không có phiếu trông xe nên không có quyền đòi b