Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ có được mua nhà ở xã hội nhiều lần hay không? - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ có được mua nhà ở xã hội nhiều lần hay không? Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ có được mua nhà ở xã hội nhiều lần hay không? Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chỉ được mua nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 Luật nhà ở 2014

Từ khóa , ,

Xem tiếp

Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội tối đa được bao nhiêu? Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội tối đa được bao nhiêu? Mức vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội được quy định tại khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Từ khóa , ,

Xem tiếp

Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội? Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội? Điều kiện được vay vốn ưu đãi Nhà nước để mua nhà ở xã hội được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Từ khóa , , ,

Xem tiếp