Tin liên quan

Khi diễn viên ăn chay

Khi diễn viên ăn chay

Khi diễn viên ăn chay

- Thưa anh, là một diễn viên nổi tiếng và là người ăn chay, anh thực hiện việc chay tịnh thế nào?