Tin liên quan

Máy bay trinh thám Nga xuất hiện gần Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, trụ sở CIA