Tin liên quan

Ngôi làng có nguồn nước ô nhiễm nhất Việt Nam

Ngôi làng có nguồn nước ô nhiễm nhất Việt Nam

Ngôi làng có nguồn nước ô nhiễm nhất Việt Nam

Nhiều năm nay, người dân thôn Yên Lão, xã Hoằng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam phải sử dụng nguồn nước máy bị nhiễm asen (thạch tím) được coi là cao nhất cả nước. Nguồn nước bị nhiễm asen khá nặng, nhưng người dân vẫn phải sử dụng vì không còn cách nào khác.