Phòng khám Đa khoa 59 Khương Trung (Hà Nội): Nỗ lực xây dựng một thương hiệu thân thiện - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn

Phòng khám Thiệu Khang Đường bị bệnh nhân tố lợi dụng hình ảnh Phòng khám Thiệu Khang Đường bị bệnh nhân tố lợi dụng hình ảnh Bệnh nhân chữa trị ở phòng khám Thiên Phú Đường hiệu quả song cơ sở khác là Thiệu Khang Đường lại lợi dụng lấy hình ảnh để quảng cáo.

Từ khóa , ,

Xem tiếp