Tin liên quan

Thân cây này có vẻ vô hại nhưng bạn có thể mất mạng nếu chạm vào nó!