Tin liên quan

Thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội dự kiến thông qua hiệp ước hòa bình