Tin liên quan

Triều Tiên nói bóng gió về khả năng tổ chức phóng vệ tinh