Tin liên quan

Trump: "Thượng đỉnh ở Hà Nội không phải cuộc gặp cuối cùng với Kim Jong-un"