VỉetinBank thu về 743 triệu USD từ việc bán 20% CP cho nhà đầu tư chiến lược Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ - và các bài viết liên quan | Tinmoi.vn