'Huyền thoại' Lệ Rơi một thời giờ ra sao hậu 'đập mặt xây lại'

'Huyền thoại' Lệ Rơi một thời giờ ra sao hậu 'đập mặt xây lại'

Lệ Rơi từng nổi tiếng một thời trên khắp các trang mạng xã hội, tuy nhiên bẵng đi một thời gian, hiện tượng mạng này lại "mất tích" không một lời thông báo.