Trang chủ »
Thứ năm, 30/06/2016 08:51 (GMT 7)

Mẫu hợp đồng cho thuê đất

Đất đai, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng lên. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê đất để bạn đọc tham khảo.

Đất đai, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng lên. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê đất để bạn đọc tham khảo.

Mẫu hợp đồng cho thuê đất dạng iframe:

Download mẫu hợp đồng cho thuê đất tại đây

Download mẫu hợp đồng cho thuê đất tại đây

Căn cứ pháp luật: Mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Sự kiện

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyến sử dụng đất
Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyến sử dụng đất

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Cùng chuyên mục