Một số điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

 

Luật xử lý vi phạm hành chính được kế thừa nhiều quy phạm của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính như đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt.... Ngoài ra, Luật xử lý vi phạm hành chính có nhiều điểm bổ sung mới so với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

 

Mức xử phạt cao hơn

So với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở thực tiễn xử lý trong thời gian qua, Luật ra đời có rất nhiều quy định mới, mức xử phạt cũng nặng hơn nhiều so với trước đây. Theo đó, Luật quy định được xử phạt cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung đối với cùng hành vi vi phạm, nhất là trong lĩnh vực: Giao thông đường bộ; Môi trường và An ninh trật tự-An toàn xã hội. Đồng thời, chỉ áp dụng tại khu vực nội thành của những thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm mới đáng chú ý của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định mức tiền xử phạt không phải là mức tiền tối đa đối với từng chức danh cụ thể như trước đây mà thay vào đó là quy định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với mức trần được quy định xử phạt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước

 

Hình ảnh Một số điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 số 1 

Ảnh minh họa (internet)


Đối với trường hợp tịch thu giấy phép lái xe, phương tiện vi phạm hành chính

hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử phạt. Đây là quy định mới nhằm tạo điều kiện cho người vi phạm giải thích về nguyên nhân vi phạm và việc ban hành Quyết định xử phạt của người có thẩm quyền sẽ hạn chế bị khiếu nại

Ngoài ra, việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được áp dụng đối với các vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Việc tạm giữ phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết và chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành chính vi phạm không còn nguy hiểm cho xã hội.

 

Hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền

Các quy phạm của pháp luật Việt Nam luôn chứa đựng bản chất nhân đạo được quy định trong các văn bản pháp luật. chính vì thế, điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong một số trường hợp cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn. Ngoài ra, còn quy định việc giảm, miễn tiền phạt đối với những trường hợp vừa nêu mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 24/2012/QH13 thi hành luật này cũng hướng dẫn không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với Người bán dâm.

 

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013

 

Hoài thương

 

Nguồn : Người đưa tin