Mỹ - Triều tích cực "dọn đường" cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai

Mạnh Hùng

Nguồn : TTXVN