Năm 2011, cả nước xảy ra 44.548 vụ tai nạn giao thông 

<>Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2011, cả nước xảy ra 44.548 vụ tai nạn giao thông, làm 11.395 người chết và 48.734 người bị thương.

So với năm 2010 thì tình hình tai nạ
n giao thông đều giảm trên cả 3 mặt là số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông trong năm 2011, số lượng ô tô, xe máy đăng ký mới cũng tăng thêm trên 35.800 phương tiện.
Nguồn : Hà Nội Mới