Trang chủ »
Thứ năm, 04/05/2017 10:47 (GMT 7)

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia được quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ khoa học và Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ, theo đó:

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí sau đây:

+ Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia;

+ Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng;

+ Phải huy động nguồn lực quốc gia, có thể có sự tham gia của nhiều ngành khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia bao gồm:

+ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, bao gồm: chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia và chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia khác;

+ Đề án khoa học cấp quốc gia;

+ Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

+ Dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia;

+Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

+ Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ theo nghị định thư;

+ Đề án khoa học, đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đặc biệt;

+ Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp quốc gia;

+ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều trên.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, được phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 30 Nghị định trên.

Căn cứ pháp lý:

Điều 25 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khoa học và công nghệ

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục