Nhiều qui định mới về dạy thêm – học thêm

Hôm qua, 7-2, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo qui định về dạy thêm học thêm (đối với cả dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường).

Theo đó, Bộ nêu rõ nguyên tắc dạy thêm học thêm là phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học; người dạy thêm, người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải có đủ các điều kiện qui định; không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm hoặc dạy thêm trước những nội dung mà giờ chính khoá sẽ dạy. Hoạt động dạy thêm học thêm chỉ được thực hiện sau khi có đủ các điều kiện và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm. Tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Bộ GD-ĐT quy định thời lượng dạy thêm cụ thể cho một học sinh: đối với học sinh tiểu học, việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống thì trong một tuần không được dạy thêm quá 2 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết, thời lượng mỗi tiết học là 35 phút. Đối với học sinh THCS và THPT, trong một tuần không được dạy thêm quá 3 buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết, thời lượng mỗi tiết học là 45 phút. Sĩ số mỗi lớp học có không quá 35 học sinh (đối với cấp tiểu học), không quá 45 học sinh (đối với cấp trung học).

Đặc biệt, Bộ quy định rõ các trường hợp không dạy thêm học thêm gồm: học sinh được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học, trừ các trường hợp nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; cơ sở giáo dục ĐH-CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm học thêm các nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông; giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ sở giáo dục khác hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Đối với việc tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm phải ký cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm học thêm về thực hiện đúng các qui định về dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

<>Phan Thảo

Nguồn : SGGP