Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới

Có thể họ cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, có thể mỗi người làm việc ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng "gen" nổi tiếng đã như được "cấy" sẵn trong con người họ.

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 1
Christine Bleakley và em gái Nicole

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 2
Brad Pitt và em trai kém 8 tuổi Doug Pitt

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 3
Cheryl Cole và em gái cùng cha khác mẹ Gillian Tweedy

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 4
Wayne Rooney và em trai kém 6 tuổi John Rooney

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị</div><div style=
em nổi tiếng thế giới số 5" >
Jennifer Lopez và em gái Lynda kém 2 tuổi

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 6
Sienna Millers - 29 tuổi và chị gái Savannah, 32 tuổi

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 7
Holly Willoughby và chị gái Kelly

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 8
Simon Cowell và em trai kém 2 tuổi Nick Cowell

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 9
Gary Lineker và em trai Wayne

Hình ảnh Những cặp đôi anh chị em nổi tiếng thế giới số 10
Debbie Holden và chị gái Amanda

Tuấn Ngọc (Theo DM)
Nguồn : 2Sao