Đề xuất xe máy bật đèn cả ban ngày: Bộ GTVT vẫn giữ nguyên quan điểm

Đề xuất xe máy bật đèn cả ban ngày: Bộ GTVT vẫn giữ nguyên quan điểm

Với hiệu quả đã được chứng minh trên cơ sở khoa học và trong thực tiễn, bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vẫn giữ nguyên đề xuất xe máy khi tham gia giao thông phải bật đèn nhận diện cả ban ngày.