Đại án Oceanbank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin khắc phục hậu quả

Đại án Oceanbank: Vợ Nguyễn Xuân Sơn xin khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa sáng 21/9, vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nói bà sẵn sàng dùng tài sản của gia đình để bồi hoàn tối đa nếu chồng bị buộc tội chiếm đoạt. Bà mong chồng nhận được sự...