[Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách tạo ra hiệu ứng ảnh mờ ảo, cùng với các bong bóng đẹp mắt.

Chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh sau:

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 1


Hình đã hoàn thành:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 2

Cách làm:

Trước hết, hãy mở hình cần xử lý trong Photoshop: vào menu File -> Open. 

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 3

Tạo ra Layer mới: nhấn Shift+Ctrl+N. Trên thanh công cụ, chọn Paint Bucket Tool. Đổi màu thành màu đen bằng cách bấm vào biểm tượng ô màu ở dưới thanh công cụ vào đổi giá trị màu thành #000000. Bấm 1 lần vào hình để tô toàn bộ thành màu đen.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 4

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 5
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 6
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 7

Tiếp theo, vào menu Filter -> Render -> Lens Flare.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 8

Trong cửa sổ Lens Flare, chọn 50-300mm Zoom cho Lens Type, tăng giá trị Brightness lên 150%, và bấm một lần vào hình đen để định vị cho hiệu ứng.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 9

Tiếp theo, đổi Blending mode cho Layer này là Screen, và giảm giá trị Opacity xuống 60%.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 10

Hình của chúng ta sẽ trong giống như thế này:

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 11

Tiếp tục tạo ra Layer mới: nhấn Shift+Ctrl+N. Đặt tên cho layer này là bokeh. Trên cửa sổ Layers đổi giá trị Blending mode và Opacity lần lượt là Overlay và 60%.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 12
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 13

Để tạo ra các bong bóng, chúng ta sẽ tạo ra Brush mới. Trước hết, trên thanh công cụ hãy lựa chọn Brush. Tiếp theo, vào menu Windows -> Brush để cửa sổ Brush hiện lên:

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 14
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 15

Trên cửa sổ Brush Presets, bấm vào Brush Tip Shape. Đổi giá trị Size là 150px, Hardness là 80%, và Spacing là 300%.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 16

Tiếp theo bấm vào Shape Dynamics, và điều chỉnh giá trị Size Jitter còn 50%.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 17

Tiếp, bấm vào Scattering, và để giá trị Scatter là 1000%.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 18

Bấm vào Color Dynamics rồi đổi giá trị Hue Jitter là 50%, và Brightness Jitter là 15%.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 19

Cuối cùng, tích vào lựa chọn Wet Edges:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 20

Để lưu lại Brush mới tạo, bấm vào biểu tượng ở góc phải phía dưới cửa sổ:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 21

Đặt tên cho Brush rồi bấm OK.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 22

Bây giờ trên cửa sổ Brush Presets, bạn có thể thấy Brush vừa tạo ở phía dưới danh sách các Brush:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 23

Hãy đổi màu thành vàng sáng rồi dùng Brush vừa tạo để tạo ra các bong bóng, bằng cách bấm vào hình tại các vị trí tùy thích.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 24
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 25

Khi đã tạo xong bong bóng, chúng ta có thể tiếp tục chỉnh màu cho hình ảnh. Trên cửa sổ Layers, bấm vào Background layer để chọn nó. Bấm vào biểu tượng Add new fill/adjustment layer ở thanh dưới cửa sổ Layers rồi chọn Solid Color.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 26

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 27

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 28

Trong cửa sổ Pick a solid color đổi giá trị màu thành #a23de5 và bấm OK. Tiếp theo, đổi Blending mode cho Layer này là Screen và giá trị Opacity xuống 60%.

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 29

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 30

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 31

Tạo thêm một layer Solid Color nữa. Lần này hãy đổi giá trị màu thành #fffac0; giá trị Blending mode và Opacity lần lượt là Soft Light và 60%

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 32
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 33
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 34

Tạo ra Gradient adjustment layer: bấm vào biểu tượng Add new adjustment/fill layer ở thanh dưới cửa sổ Layers rồi chọn Gradient.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 35

Trên cửa sổ Gradient Fill, bấm vào biểu tượng màu cạnh chữ Gradient để đổi kiểu màu thành màu nâu sang màu trong suốt. Bấm vào nút kéo màu đen trái dưới cùng, rồi bấm vào ô màu bên cạnh chữ Color:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 36
Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 37

Trên cửa sổ Select stop color đổi giá trị màu thành #7a5d33 rồi bấm OK hai lần để hoàn tất. Trên cửa sổ Gradient Fill chọn giá trị Linear, góc 90 độ và 150% như hình dưới:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 38

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 39

Đổi blending mode thành Soft Light và giá trị Opacity là 50%.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 40

Tiếp theo, thêm một Gradient layer nữa. Lần này, hãy đổi kiểu màu thành trắng sang màu trong suốt (trong ô Select stop color, đổi giá trị màu thành #ffffff, và chọn Reverse để màu trắng phai nhạt dần từ trên xuống dưới:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 41


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 42

Đổi blending mode cho layer này là Soft Light.


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 43

Bạn có thể tạo thêm một layer bong bóng nữa nếu thấy cần thiết.

Cửa sổ layers sau khi đã hoàn thành:

Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 44

Hình sau khi đã xử lý xong:


Hình ảnh [Photoshop] Tạo hiệu ứng ảnh bong bóng mờ ảo đẹp mắt số 45

Chúc các bạn có những bức hình ưng ý!


Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN
Nguồn : Genk