Trang chủ »
Chủ nhật, 16/03/2014 21:36 (GMT 7)

Phương thức đấu thầu h? ng h?

Pháp luật quy định về phương thức đấu thầu hồ sơ như thế nào?

Trả lời câu hỏi: pháp luật quy định về phương thức đấu thầu hồ sơ như thế nào?

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Pháp luật quy định về phương thức đấu thầu tại Điều 216 Luật thương mại như sau:

1. Phương thức đấu thầu bao gồm đấu thầu một túi hồ sơ và đấu thầu hai túi hồ sơ. Bên mời thầu có quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và phải thông báo trước cho các bên dự thầu.
2. Trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong một túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và việc mở thầu được tiến hành một lần.
3. Trong trường hợp đấu thầu theo phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ thì bên dự thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật, đề xuất về tài chính trong từng túi hồ sơ riêng biệt được nộp trong cùng một thời điểm và việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước.

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục