PVX: 9 tháng công ty mẹ lỗ ròng 546 tỷ đồng

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/
2012 với mức lỗ ròng 47.9 tỷ đồng, nâng mức lỗ 9 tháng lên 546 tỷ đồng.Doanh thu thuần quý 3 của PVX tiếp tục trượt dài với mức giảm tới 75% so cùng kỳ, còn 152 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn chiếm tới 155 tỷ đồng, khiến lãi gộp âm 3 tỷ đồng.