Trang chủ » Kinh Doanh » Thị trường
Thứ năm, 27/09/2012 10:04 (GMT 7)

Quà biếu phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Chủ tịch Hội tư vấn thuế Nguyễn Thị Cúc cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung thêm thu nhập vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập quà biếu bằng tiền, hiện vật của các DN, tổ chức chi cho cá nhân ngoài đơn vị...

Chủ tịch Hội tư vấn thuế Nguyễn Thị Cúc cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung thêm thu nhập vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập quà biếu bằng tiền, hiện vật của các DN, tổ chức chi cho cá nhân ngoài đơn vị...

Cơ quan thuế đã có thể quản lý, kiểm soát thu nhập của đối tượng nộp thuế, nắm được tương đối đầy đủ thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công của cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế là DN trả cho người lao động trong biên chế hoặc hợp đồng lao động dài hạn; thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận định, một số quy định về phạm vi, đối tượng chịu thuế trong luật hiện hành chưa bao quát được các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân để động viên nguồn lực vào ngân sách nhà nước.

Nhiều khoản thu nhập có tính chất tương tự như các khoản thu nhập chịu thuế quy định trong luật như: thu thuế đối với thu nhập từ uỷ quyền bán nhà, đất mà người uỷ quyền có quyền định đoạt tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng thẻ hội viên sân golf do chưa được quy định trong luật.... nên chưa điều tiết được đối với các khoản thu nhập này, báo cáo nêu rõ.

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, báo cáo cho rằng, việc kiểm soát giá chuyển nhượng thực tế giữa các cá nhân còn gặp khó khăn do việc thanh toán hiện nay chủ yếu là dùng tiền mặt, vàng, ngoại tệ.

Cần nghiên cứu bổ sung thêm thu nhập vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập quà biếu bằng tiền, hiện vật của các DN...

Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân được kỳ vọng sẽ khắc phục có hiệu quả các tồn tại này.

Dự án luật cũng đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức. Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo bao quát hết các trường hợp chuyển nhượng bất động sản, góp phần thực hiện mở rộng cơ sở tính thuế, hạn chế việc lách luật để tránh thuế, theo thuyết minh của cơ quan soạn thảo.

Cũng liên quan đến các hạn chế của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, bà Cúc cho rằng việc quy định tiền lương, tiền công, hoa hồng môi giới, tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học... của người lao động thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng quà biếu bằng tiền, hiện vật cho cá nhân ngoài DN, tổ chức... lại không chịu thuế là chưa đảm bảo công bằng, bình đẳng về thu nhập, chưa quản lý nguồn thu nhập có khả năng không minh bạch.

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2012.
Do vậy, kiến nghị được bà nêu ra ở luật sửa đổi là cần quy định rõ ràng hơn các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, theo nguyên tắc phù hợp với mục tiêu của thuế thu nhập cá nhân và có tính khả thi, dựa trên nguyên tắc: nếu chưa đưa vào thu nhập chịu thuế thì có nghĩa là không thu thuế này hoặc ngược lại.

Từ sự bất bình đẳng như trên, bà Cúc cho rằng cần nghiên cứu bổ sung thêm thu nhập vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập quà biếu bằng tiền, hiện vật của các DN, tổ chức chi cho cá nhân ngoài đơn vị... Việc bổ sung khoản thu nhập này vào diện chịu thuế sẽ góp phần quản lý, kiểm soát thu nhập của các cá nhân, định hướng kiểm soát chi tiêu tại các DN, tổ chức theo mục tiêu của Luật Thuế thu nhập cá nhân, bà phân tích.

Với việc xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, bà Cúc cũng cho rằng cần có sự thay đổi. Luật hiện hành quy định, thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, nếu xác định được giá vốn, chi phí áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập, không xác định được giá mua và chi phí liên quan thì nộp thuế theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Cùng chuyên mục