Trang chủ »
Thứ ba, 18/03/2014 16:46 (GMT 7)

Quản l?

Pháp luật quy định như thế nào về việc quản lý tài sản của người được giám hộ?

Theo Điều 69 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì việc quản lý tài sản của người được giám hộ được quy định như sau: 
1. Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình. 
2. Người giám hộ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 
Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. 
3. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

 

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục