Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; giá các loại đất phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế phổ biến của thị trường trong điều kiện bình thường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Giá các loại đất được quy định cụ thể như sau:
1. Giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp:
a) Các khu vực được chia theo: Khu vực đồng bằng, miền núi. Khu vực thành phố Phủ Lý; trong mỗi khu vực chia theo loại đất, mục đích sử dụng đất.
b) Cách áp dụng giá đất đối với các khu vực:
- Khu vực miền núi: Áp dụng đối với đất trồng cây hàng năm chỉ trồng được 1 vụ/năm;đất nuôi trồng thuỷ sản và đất trồng cây lâu năm, có điều kiện sản xuất khó khăn, trên vùng đất cao, đất trên núi, đồi và xen kẽ núi đồi.
- Khu vực đồng bằng: Áp dụng với xã đồng bằng và những khu vực thuộc xã miền núi có điều kiện sản xuất tương đương khu vực xã đồng bằng
- Đất trồng cây hàng năm thuộc khu vực đồng bằng có điều kiện sản xuất khó khăn chỉ trồng được 1 vụ/năm áp dụng bằng giá đất khu vực miền núi.
2.Giá đất ở tại khu vực ven các trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ:
- Được chia theo các đường quốc lộ, tỉnh lộ và theo từng huyện, từng xã
- Đường quốc lộ, tỉnh lộ giá đất chia theo các vị trí và có tối đa 4 vị trí
3. Giá đất ở tại thành phố Phủ Lý:
a) Khu vực các đường, phố:
- Chia theo đường phố, đoạn đường phố và mỗi đường, đoạn đường phố có 4 vị trí và giá đất được xác định căn cứ chủ yếu vào khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khoả
ng cách tới khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch.
- Trường hợp một đường phố gồm nhiều đoạn đường phố có khả năng sinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau thì từng đoạn đường phố đó được quy định giá đất cụ thể
b) Khu vực nông thôn 06 xã ngoại thành thành phố được xác định theo các đường, trục đường, đoạn đường và được chia làm 4 vị trí theo các đường.
4.Giá đất ở tại các thị trấn:
- Được xác định theo khu vực và vị trí.
- Giá đất tại mỗi khu vực theo các xã được xác định theo các vị trí và mỗi khu vực có tối đa 04 vị trí.
5. Giá đất ở tại nông thôn:
- Được xác định theo xã, khu vực và vị trí.
- Giá đất tại mỗi khu vực theo các xã được xác định theo các vị trí và mỗi khu vực có tối đa 04 vị trí.
6. Giá sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp:
- Được chia theo trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề.
- Khu vực và vị trí của thửa đất ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề được xác định tương tự như đất ở đã quy định tại các mục 2, 3, 4, 5 của quy định này.
7. Cách xác định vị trí, phân loại vị trí và khu vực giáp ranh
Xác định vị trí: Được chia tối đa làm 04 vị trí theo các đường và căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.
Vị trí 1: áp dụng đối với đất mặt tiền trục đường giao thông.
Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường giao thông.
Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với vị trí 2.
Vị trí 4: áp dụng đối với các vị trí còn lại điều kiện giao thông, sinh hoạt rất kém./.