Trang chủ »
Chủ nhật, 16/03/2014 22:02 (GMT 7)

Quyền v? nghĩa vụ của kh?

Khách hàng có quyền và nghĩa vụ gì khi tham gia dịch vụ logistic?

Trả lời câu hỏi: Khách hàng có quyền và nghĩa vụ gì khi tham gia dịch vụ logistic?

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời như sau:

Về quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi tham gia dịch vụ logistic được quy định tại Điều 235 Luật thương mại như sau:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng;
2. Cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;
3. Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và kịp thời về hàng hoá cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics;
4. Đóng gói, ghi ký mã hiệu hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận để thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics đảm nhận công việc này;
5. Bồi thường thiệt hại, trả các chi phí hợp lý phát sinh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics nếu người đó đã thực hiện đúng chỉ dẫn của mình hoặc trong trường hợp do lỗi của mình gây ra;
6. Thanh toán cho thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics mọi khoản tiền đã đến hạn thanh toán.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục