Quyết định 71/QĐ-CTN năm 2013 về tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ do Chủ tịch nước ban hành

CTTĐT - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định số 71/QĐ-CTN về việc tặng quà các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Mức quà tặng được chia thành 2 mức: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Cập nhật lúc: 05:14:39 CH, ngày 15/01/2013

Hình ảnh Quyết định 71/QĐ-CTN năm 2013 về tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ do Chủ tịch nước ban hành số 1

Mức 1 (400.000 đồng) đối với những đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng, từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng, đang được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Mức 2 (200.000 đồng) đối với những đối tượng: Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31-12-1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2013.

Nguồn: Quyết định số 71/QĐ-CTN

Ban Biên tập