Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Chủ nhật, 30/12/2012 14:43 (GMT 7)

Sẽ có 133.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2013

 (VnMedia)- Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013 là 133

Sẽ có 133.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2013 1
 

(VnMedia)- <>Bộ giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2013 là 133.000 chỉ tiêu, bậc cao đẳng hệ chính quy là 17.000 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trên nguyên tắc chung là trong năm 2013 và những năm tiếp theo sẽ không tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng chính quy; đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế-tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ năm 2013 tăng khoảng 10-12% và chỉ tiêu thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2012. Theo đó, dự kiến năm 2013 bậc sau đại học có 1.350 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 27.000 chỉ tiêu thạc sĩ và 1.000 chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa.

Về chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, các trường đại học tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình giảm 20%/năm, các trường trực thuộc dự kiến giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp với lộ trình nhanh hơn và chấm dứt đào tạo trung cấp trước năm 2017. Bộ dự kiến chỉ tiêu đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy là 7.200 chỉ tiêu.

Đối với đào tạo học sinh dân tộc, dự bị đại học, cao đẳng có 4.800 chỉ tiêu, phổ thông dân tộc nội trú có 900 chỉ tiêu. Về đào tạo học sinh năng khiếu có 1.450 chỉ tiêu.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật giáo dục đại học được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục đại học.

Trong năm 2013 số lượng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi và chỉ tiêu của các trường này vẫn giữ ổn định. Các trường cần tập trung củng cố cơ sở hiện có và bổ sung đội ngũ để nâng cao chất lượng đào tạo.

<>Các chỉ tiêu cụ thể:

<>1 Sau đại học:        
 - Đào tạo Tiến sĩ.  1.218 99,3% 1.350 110,8%
 - Đào tạo Thạc sĩ.  25.500 100,4% 27.000 105,9%
 - Chuyên khoa  990 100,0% 1.000 101,0%

<>2 Đại học:        
 - Hệ chính quy  132.819 97,9% 133.000 100,1%
 Trong đó: Sư phạm 20.000 90,0% 16.000 80,0%
 - Liên thông, B2 chính quy 33.400 98,8% 30.000 90%
 - Hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2 VLVH.  80.400 97,0% 66.500 82,7%
 - Đào tạo từ xa 43.800 91,3% 40.000 91,3%

<>3 Cao đẳng:        
 - Hệ chính quy 17.440 97,5% 17.000 97,5%
 Trong đó: Sư phạm 3.220 99,4% 2.900 90%
 - Liên thông, B2 chính quy 5.600 85,7% 4.800 85,7%
 - Hệ VLVH, Liên thông theo hình thức VLVH 2.000 100,0% 2.000 100,0%

<>4 Trung cấp CN:        
 - Hệ chính quy.  10.300 97,1% 7.200 69,9%
 - Hệ VLVH 330 75,8% 0 0,0%

<>5 Đào tạo h/s dân tộc       
 - Dự bị ĐH, CĐ.  4.610 99,8% 4.800 104,1%
 - Phổ thông DTNT 900 97,8% 900 100,0%

<>6 Đào tạo h/s năng khiếu 1.350 104,4% 1.450 107,4%


Báo Điện tử VnMedia

Nguồn: vnmedia.vn
Cùng chuyên mục