Sẽ kiểm toán lãi suất tại các ngân hàng

Hình ảnh Sẽ kiểm toán lãi suất tại các ngân hàng số 1
 
 

Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết, năm 2011, KTNN vẫn tiếp tục kiểm toán việc hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 khi thực hiện kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng.

Tại cuộc họp công bố báo cáo kiểm toán năm 2010, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết, năm 2011, Kiểm toán Nhà nước vẫn tiếp tục kiểm toán việc hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 khi thực hiện kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng.
 
Liên quan đến hoạt động ngân hàng, thông qua việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cho thấy, ở một số ngân hàng, do tăng trưởng huy động vốn thấp hơn tăng trưởng tín dụng nên tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu chỉ đạt 4,69%-6,21%, thấp hơn mức quy định 8% của Ngân hàng Nhà nước.
 
Cũng theo Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái, một số ngân hàng không đảm bảo khả năng chi trả, phải xin tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước và vay các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng, phát hành trái phiếu để bù đắp thiếu hụt thanh khoản; hiệu quả kinh doanh thấp; chất lượng tín dụng sụt giảm so với năm 2008. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 17.095 tỷ đồng.

Ngày 30/8, Kiểm toán nhà nước cũng đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2010 về niên độ ngân sách năm 2009. Theo kết quả kiểm toán của 27 doanh nghiệp nhà nước gồm 24 tập đoàn, tổng công ty và 3 công ty nhà nước độc lập cho thấy: 25/27 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. 3 doanh nghiệp thua lỗ là tổng công ty Lắp máy Việt Nam, lỗ 103 tỷ đồng, tổng công ty Sông Hồng 20,641 tỷ đồng.

 

(tổng hợp)

Nguồn : VnMedia