Công an vào cuộc điều tra vụ 'truyền vong báo oán' tại chùa Ba Vàng

Sau khi nhận được phản ánh về các hoạt động gọi vong báo oán tại chùa Ba Vàng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra.