Công ty AKKUYU được cấp giấy phép xây dựng tạm thời cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu

Công ty AKKUYU được cấp giấy phép xây dựng tạm thời cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu

Công ty cổ phần hạt nhân Akkuyu, đơn vị triển khai dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận được Giấy phép xây dựng tạm thời (LCP) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Thổ Nhĩ Kỳ (TAEK). Đây là bước thành công đầu tiên trong quá trình xin cấp phép xây dựng.