Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh

<>(BĐ) - Ngày 4.1, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2013 cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn văn thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

 
Hình ảnh Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh số 1

Đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Cờ và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2012, UBND tỉnh đã quán triệt triển khai, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác quốc phòng, quân sự theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đạt kết quả tốt. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường. Vai trò tham mưu của Bộ CHQS tỉnh và công tác phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh được phát huy tốt hơn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2013, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Đồng thời, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thiện đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà các cấp, các ngành, địa phương, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các LLVT tỉnh đã đạt được trong năm 2012 và chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, đồng chí Nguyễn Văn Thiện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị LLVT tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh; phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân với công tác quốc phòng; bảo đảm cân đối ngân sách phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, nhất là bảo đảm nhiệm vụ xây dựng thế trận phòng thủ, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, công tác quân sự địa phương…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu 5, UBND tỉnh khen thưởng vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2012.

  • Tin, ảnh: NGUYỄN PHÚC