Trang chủ »
Thứ tư, 14/12/2016 10:00 (GMT 7)

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng được quy định tại Điều 40 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể như sau:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng được quy định tại Điều 40 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể như sau:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ:

-  Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 500.000 đồng.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trạm trưởng, Đội trưởng của Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ:

 -  Phạt cảnh cáo;

-  Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 2.500.000 đồng.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng, Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

-  Phạt cảnh cáo;

-  Phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 .

Căn cứ pháp lý:

Điều 40 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

 

admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Cùng chuyên mục