Trang chủ »
Thứ tư, 14/12/2016 10:03 (GMT 7)

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển được quy định tại Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển được quy định tại Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 cụ thể:

Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 2% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng không quá 1.500.000 đồng.

 Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

-  Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng không quá 5.000.000 đồng.

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng không quá 10.000.000 đồng;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

 - Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng không quá 25.000.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

-  Phạt cảnh cáo;

-  Phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

 - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hanh chính 2012.

Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển có quyền:

-  Phạt cảnh cáo;

- Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 100.000.000 đồng;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

 -  Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

7. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

-  Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

-  Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và k khoản 1 Điều 28 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

Căn cứ pháp lý:

Điều 41 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

 

 

 

admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Cùng chuyên mục