Pháp sư Ấn Độ bị nghi cố tự sát khi diễn ảo thuật dưới sông Hằng

Pháp sư Ấn Độ bị nghi cố tự sát khi diễn ảo thuật dưới sông Hằng

Phía cảnh sát Ấn Độ nghi ngờ Chanchal Lahiri cố tình dìm chết mình khi biểu diễn sớm hơn một tiếng so với thời gian thông báo với chính quyền.