Chiêm ngưỡng cung điện gốm sứ hơn 20 tỷ đồng của bà lão 88 tuổi

Chiêm ngưỡng cung điện gốm sứ hơn 20 tỷ đồng của bà lão 88 tuổi

Sau hơn 5 năm xây dựng, với số tiền khoảng 6 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 21 tỉ đồng), cung điện gốm sứ của bà Yu đã mở cửa đón khách du lịch.