Trump dọa cắt tài trợ vĩnh viễn, cho WHO 30 ngày để cải tổ

Trump dọa cắt tài trợ vĩnh viễn, cho WHO 30 ngày để cải tổ

Ông Trump dọa sẽ đóng băng vĩnh viễn nguồn tài trợ cho WHO nếu tổ chức này không cam kết "những cải cách trọng yếu" trong 30 ngày tới.