Giá vàng, dự báo giá vàng mới nhất ngày 28/10: Nằm im chờ thời trước cuộc bầu cử

Giá vàng, dự báo giá vàng mới nhất ngày 28/10: Nằm im chờ thời trước cuộc bầu cử

Giá vàng, dự báo giá vàng mới nhất hôm nay, giá vàng thế giới mới nhất, giá vàng thế giới được dự báo sẽ nằm im chờ biến động trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.