Trang chủ »
Thứ ba, 26/08/2014 14:01 (GMT 7)

Tiền lương, thưởng cho ng? y 2/9 quy định thế n? o?

Tôi làm cho một công ty thương mại tư nhân. Ngày 2/9 sắp tới được nghỉ tôi muốn hỏi ngày nghỉ đấy chúng tôi có bị trừ lương không? Tôi nghe mấy anh chị ở chông ty nói trong ngày này chúng tôi sẽ được thưởng. Vậy xin hỏi mức thưởng mà chúng tôi có thể được nhận là bao nhiêu?

Công ty Luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

Căn cứ điểm đ khoản 1 điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì ngày 02/9/2014 người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Căn cứ điểm c khoản 1 điều 97 Bộ luật Lao động 2012 nếu người lao động làm thêm vào ngày 02/9/2014 sẽ được hưởng 400% lương.

Căn cứ điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì tiền thưởng không phải là khoản tiền bắt buộc người sử dụng lao động trả cho người lao động mà là “khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động”.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Bởi vậy, nếu trong Quy chế thưởng của công ty có quy định thưởng cho ngày 02/9/2014 thì người lao động sẽ được thưởng theo quy chế, còn không thì sẽ không được thưởng.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục